ZmluvyNázovEvidenčné čísloSuma v € Dátum uverejneniaDátum účinnosti
JUDr. František Komora I. Dodatok č. 1/2018 o 0.0018.01.201906.02.2019
Eva Petrová Dodatok č. 1/2018 o 0.0018.01.201925.01.2019
Štefan Galajda Dodatok č. 1/2018 o 0.0018.01.201900.00.0000
Mária Vyrosteková Dodatok č. 1/2018 o 0.0018.01.201903.02.2019
Vojtech Janák Dodatok č. 182018 o 0.0018.01.201918.01.2019
Dana Mihalčínová Dodatok č. 2/2018 o 0.0018.01.201925.02.2019
Valéria Demková Dodatok č. 2/2018 o 0.0018.01.201928.04.2019
Jaroslav Vasko Dodatok č. 2/2018 o 0.0018.01.201905.02.2019
Ing. Ján Hromada Dodatok č. 4/2018 o 0.0018.01.201901.02.2019
Karok Burdza Dodatok č. 1/2018 o 0.0012.01.201913.01.2019
Eva Gdovinová Dodatok č. 2/2018 o 0.0007.01.201908.01.2019
Ľubomír Goduš Dodatok č. 1/2018 o 0.0002.01.201903.01.2019
AVEX Slovakia s.r.o., Suchý Jarok 5133, 066 01 Humenné Zmluva o poskytovaní0.0031.12.201801.01.2019
Jozef Guľko Dodatok č. 2/2018 o 0.0026.12.201827.12.2018
František Krídla Zmluva č. 143/2018 o0.0026.12.201827.12.2018
František Krídla Zmluva č. 144/2018 o0.0026.12.201827.12.2018
JUDr. Renata Vorobeľová Zmluva č. 145/2018 o0.0026.12.201827.12.2018
JUDr. Renata Vorobeľová Zmluva č. 146/2018 o0.0026.12.201827.12.2018
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné Zmluva o zverení maj0.0020.12.201821.12.2018
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné Zmluva o zverení maj0.0020.12.201821.12.2018
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné Zmluva o zverení maj0.0020.12.201821.12.2018
Jozef Kudla Dodatok č. 1/2018 o 0.0004.12.201805.12.2018
Anna Belicová Zmluva č. 141/2018 o0.0004.12.201805.12.2018
Mária Gábriková Zmluva č. 142/2018 o0.0004.12.201805.12.2018
Emília Riganová Zmluva č. 140/2018 o0.0003.12.201804.12.2018
Alžbeta Sabovčíková Zmluva č. 139/2018 o0.0002.12.201803.12.2018
Ján Puškár Sídlo: 067 01 Radvaň nad Laborcom 212 Zmluva č. 1372 o mno0.0030.11.201803.12.2018
STARBEER s.r.o. Sídlo: Tyršova 1711, 066 01 Humenné Zmluva č. 184 o množ0.0030.11.201801.12.2018
Solar 2009, a.s. Trnava Kúpna zlmuva č. Z2010.0027.11.201830.11.2018
SWEET CATHY s.r.o. Sídlo: Pugačevova 1398/6, 066 01 Humenné Dodatok č. 1 k zmluv0.0026.11.201801.01.2019
MUDr. Melánia Bušová Zmluva č. 137/2018 o0.0026.11.201827.11.2018
MUDr. Melánia Bušová Zmluva č. 138/2018 o0.0026.11.201827.11.2018
Slavomír Kopil Sídlo: Nám. Slobody 12, 066 01 Humenné Dodatok č. 3 k zmluv0.0022.11.201823.11.2018
Sabina Čereviková I Zmluva č. 136/2018 o0.0022.11.201823.11.2018
Constructing - stav s.r.o., 067 12 Koškovce 155 Zmluva o spolupráci 0.0020.11.201821.11.2018
Peter Hojs Dodatok č. 1/2018 o 0.0019.11.201820.11.2018
Helena Kopcová Zmluva č. 134/2018 o0.0019.11.201820.11.2018
Ľubomíra Matiová Zmluva č. 135/2018 o0.0019.11.201820.11.2018
Jozefina Kondašová Zmluva č. 133/2018 o0.0015.11.201816.11.2018
AGRO BARON s.r.o., Duchnovičova 1677/4, 066 01 Humenné Zmluva o spolupráci 0.0015.11.201816.11.2018
Ing. Alena Kanóczová Zmluva č. 132/2018 o0.0014.11.201815.11.2018
Mária Kučková Dodatok č. 1/2018 o 0.0013.11.201814.11.2018
Mária Grecová Zmluva č. 130/2018 o0.0013.11.201814.11.2018
Gabriéla Bodková Zmluva č. 131/2018 o0.0013.11.201814.11.2018
Mária Terlecká Zmluva č. 127/2018 o0.0012.11.201813.11.2018
Ing. Ján Karško Zmluva č. 129/2018 o0.0012.11.201813.11.2018
Ing. Ľubica Demková DDodatok č. 3/2018 o0.0011.11.201812.11.2018
Helena Polaková Zmluva č. 126/2018 o0.0011.11.201812.11.2018
Peter Ferenc Zmluva č. 128/2018 o0.0011.11.201812.11.2018
Juraj Levický Dodatok č. 1/2018 o 0.0009.11.201810.11.2018
Nexis Fibers, a.s. Chemlonská 1, 066 12 Humenné Zmluva č. 1373 o mno0.0007.11.201808.11.2018
Sivá Katarína Zmluva č. 124/2018 o0.0006.11.201807.11.2018
Tomáš Leško Zmluva č. 125/2018 o0.0006.11.201807.11.2018
Jozef Harvan-Staviva obchodný sklad Humenné Sídlo: Jasenovská 2844/50, 066 01 Humenné Zmluva č. 1374 o mno0.0006.11.201807.11.2018
Mgr. Viera Macková Zmluva č. 122/2018 o0.0005.11.201806.11.2018
Andrea Biľová Zmluva č. 123/2018 o0.0005.11.201806.11.2018
Vladimír Bakoš Dodatok č. 1/2018 o 0.0004.11.201805.11.2018
Andrej Micanko Zmluva č. 120/2018 o0.0004.11.201805.11.2018
Štefan Baľuš Zmluva č. 121/2018 o0.0004.11.201805.11.2018
Slávko Sidor Mäso-údeniny Sídlo: Ul. 26.novembra 1, 066 01 Humenné Dodatok č. 1 k zmluv0.0031.10.201801.11.2018
EXCO-HN, s.r.o., Lesná 85/5, 066 01 Humenné Dodatok č. 1 k zmluv0.0030.10.201831.10.2018
Bernard Dupák Dodatok č. 2/2018 o 0.0030.10.201831.10.2018
Katarina Sivá Dodatok č. 1/2018 o 0.0028.10.201829.10.2018
Helena Bilaninová Dodatok č. 1/2018 o 0.0026.10.201827.10.2018
Viera Macenková Dodatok č. 2/2018 o 0.0026.10.201827.10.2018
Dodatok č. 2 k zmluve č. 562 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu uzavretej medzi TS mesta Humenné a Filber s.r.o., Udavské Dodatok č. 2 k zmluv0.0024.10.201825.10.2018
Ivana Findriková KADERNICTVO - IN STYLE Sídlo: Ul. 1. mája 1452/3, 066 01 Humenné Zmluva č. 1369 o mno0.0019.10.201820.10.2018
Tomáš Karandyšovský Sídlo: Lackovce 148, 066 01 Humenné Zmluva č. 1370 o mno0.0019.10.201820.10.2018
Katarína Hrabovčáková - Salón Easy Sídlo: 26. novembra 1510/3, 066 01 Humenné Zmluva č. 1371 o mno0.0019.10.201820.10.2018
STAVMIX RM s.r.o. Sídlo: Jasenovská 2270, 066 01 Humenné Zmluva č. 552 o množ0.0019.10.201820.10.2018
Valéria Demková Dodatok č. 1/2018 o 0.0017.10.201818.10.2018
PIKULA, s.r.o. Londýnska 8, 040 01 Košice Kúpna zmluva č. Z2010.0015.10.201816.10.2018
PIKULA, s.r.o. Londýnska 8, 040001 Košice kúpna zmluva č. Z2010.0015.10.201816.10.2018
Margita Jankovčinová Dodatok č. 1/2018 o 0.0014.10.201815.10.2018
Solar 2009, a.s. Piešťanská 3, 91701 Trnava Kúpna zmluva č. Z2010.0012.10.201813.10.2018
ANASOFT APR, spol. s.r.o. Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava Zmluva o poskytnutí 0.0011.10.201812.10.2018
Margita Szatvanyiová Dodatok č. 1/2018 o 0.0009.10.201810.10.2018
VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice Kúpna zmluva č. Z2010.0009.10.201812.10.2018
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice zmluva o poskytovaní0.0009.10.201801.01.2019
Jozef Klimčák Dodatok č. 2/2018 o 0.0006.10.201807.10.2018
Andrej Juščík Dodatok č. 3/2018 o 0.0004.10.201805.10.2018
Slovenská sporiteľňa a.s. Tomášiková 48, 832 27 Bratislava Dodatok č. 3 k zmluv0.0001.10.201802.10.2018
Formart Slovakia, spol. s r.o. Sídlo: Staničná 11, 066 01 Humenné Zmluva č. 1368 o mno0.0027.09.201828.09.2018
D&G. s.r.o. Darg.hrdinov 1830/10, 066 01 Humenné Zmluva č. 465 o množ0.0027.09.201828.09.2018
DAS business s.r.o. Sídlo: Námestie slobody 14, 066 01 Humenné Zmluva č. 873 o množ0.0027.09.201828.09.2018
AGRI-WELL, s.r.o. Branisková 4, 04001 Košice Kupná zmluva č. Z2010.0026.09.201827.09.2018
Margita Jacevičová Dodatok č. 2/2018 o 0.0025.09.201826.09.2018
Anna Mošková Dodatok č. 2/2018 o 0.0021.09.201822.09.2018
Ing. Michal Bajcura Dodatok č. 2/2018 o 0.0019.09.201820.09.2018
PIKULA, s.r.o., Londýnska 8, 040 01 Košice Kúpna zmluva č. Z2010.0019.09.201820.09.2018
Gabriela Struňaková Dodatok č. 3/2018 o 0.0018.09.201819.09.2018
Viktória Kapraľová Dodatok č. 2/2018 o 0.0017.09.201818.09.2018
Ľubomíra Zdrávecká Dodatok č. 2/2018 o 0.0017.09.201818.09.2018
Lepal Technik, spol. s.r.o. Fidlíková 2822, 066 01 Humenné Rámcová kupná zlmuva0.0016.09.201817.09.2018
Linde Gas k. s., Tuhovská 3, 831 06 Bratislava Zmluva o dlhodobom n0.0016.09.201817.09.2018
Anna Paškievičová Dodatok č. 2/2018 o 0.0015.09.201816.09.2018
Darina Kapaková Dodatok č. 2/2018 o 0.0011.09.201812.09.2018
Eva Vasková I. Predmet zmluvy Predmetom nájomnej zmluvy je hrobové Zmluva č. 91/2018 o 0.0011.09.201812.09.2018
marta Obeidová Zmluva č. 88/2018 o 0.0010.09.201811.09.2018
Dagmar Rajniaková Zmluva č. 89/2018 o 0.0010.09.201811.09.2018
Dagmar Rajniaková Zmluva č. 89/2018 o 0.0010.09.201811.09.2018
Božena Kammerová zmluva č. 900.0010.09.201811.09.2018
Daniela Jusková Dodatok č. 1/2018 o 0.0006.09.201807.09.2018
Helena Petriková Zmluva č. 86/2018 o 0.0006.09.201807.09.2018
Jana Račková Zmluva č. 83/20180.0005.09.201806.09.2018
Magdalôéna Macejková Zmluva č. 84/2018 o 0.0005.09.201806.09.2018
Magdaléna Macejková Zmluva č. 85/2018 o 0.0005.09.201806.09.2018
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení ž0.0004.09.201805.09.2018
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení ž0.0004.09.201805.09.2018
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení ž0.0004.09.201805.09.2018
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení ž0.0004.09.201805.09.2018
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení ž0.0004.09.201805.09.2018
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení ž0.0004.09.201805.09.2018
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení ž0.0004.09.201805.09.2018
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení ž0.0004.09.201805.09.2018
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení ž0.0004.09.201805.09.2018
Daniela Liptáková Zmluva č. 77/2018 o 0.0002.09.201803.09.2018
Branislav Budzák Kukučinova č. 26 066 01 Humenné Zmluva č. 78/2018 o 0.0002.09.201803.09.2018
Branislav Budzák Zmluva č. 79/2018 o 0.0002.09.201803.09.2018
Mária Sakačová Zmluva č. 80/2018 o 0.0002.09.201803.09.2018
Mária Sakačová Zmluva č. 81/2018 o 0.0002.09.201803.09.2018
Mária Sakačová Zmluva č. 82/2018 o 0.0002.09.201803.09.2018
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné Zmluva o zverení maj0.0002.09.201803.09.2018
Diana Karnajová, Třebíčska 1840/14, 066 01 Humenné Dodatok č. 1 k Zmluv0.0031.08.201801.09.2018
Ing. Iveta Zahorčaková TOLEDO, Kamienka 120, 067 83 Kamienka Dodatok č. 1 k Zmluv0.0031.08.201801.09.2018
Filber s.r.o., Udavské 31/0, 067 31 Udavské Dodatok č. 1 k Zmluv0.0031.08.201801.09.2018
ES.EN.PE s.r.o., SNP 2510/44, 066 01 Humenné Dodatok č. 1 k Zmluv0.0031.08.201801.09.2018
Mária Nemcová Dodatok č. 1/2018 o 0.0031.08.201801.09.2018
Milan Kudláč Dodatok č. 2/2018 o 0.0031.08.201801.09.2018
Mária Bacaková Dodatok č. 2/2018 o 0.0031.08.201801.09.2018
Ľubomíra Zdrávecká Dodatok č. 2/2018 o 0.0031.08.201801.09.2018
Viktória Kapraľová Dodatok č. 2/2018 o 0.0031.08.201801.09.2018
Jana Martonová Dodatok č. 2/2018 o 0.0031.08.201801.09.2018
Ing. Michal Bajcura Dodatok č. 2/2018 o 0.0031.08.201801.09.2018
Andrej Juščík Dodatok č. 3/2018 o 0.0031.08.201801.09.2018
Dolphin Slovakia s.r.o., Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji Zmluva č. 1364 o mno0.0031.08.201801.09.2018
Gabriel Goroľ, Podsklalka 5708/80, 066 01 Humenné Zmluva č. 1365 o mno0.0031.08.201801.09.2018
Riviera Humenné s.r.o., Nám. slobody 4, 066 01 Humenné Zmluva č. 1366 o mno0.0031.08.201801.09.2018
Admirent 2 s.r.o., Nám. slobody 13, 066 01 Humenné Zmluva č. 1367 o mno0.0031.08.201801.09.2018
Helena Lesňáková Zmluva č. 63/2018 o 0.0031.08.201801.09.2018
Vladimír Babik Zmluva č. 64/2018 o 0.0031.08.201801.09.2018
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení ž0.0031.08.201801.09.2018
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení ž0.0031.08.201801.09.2018
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení ž0.0031.08.201801.09.2018
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení ž0.0031.08.201801.09.2018
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení ž0.0031.08.201801.09.2018
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení ž0.0031.08.201801.09.2018
Miloslava Batíková Dodatok č. 2/2018 o 0.0029.08.201830.08.2018
Matúš Harminc Zmluva č. 74/201/ o 0.0029.08.201830.08.2018
Marianna Horňaková Zmluva č. 75/201/ o 0.0029.08.201830.08.2018
MUDr. Pavol Ščerbák Zmluva č. 76/2018 o 0.0029.08.201830.08.2018
Solar 2009, a.s. Piešťanská 3, 91701 Trnava Kúpna zmluva č. Z2010.0028.08.201829.08.2018
GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, 027 44 Tvrdošín Kúpna zmluva č. Z2010.0027.08.201828.08.2018
Anna Legemzová Zmluva č. 72/2018 o 0.0026.08.201827.08.2018
Anna Ivanková Zmluva č. 73/2018 o 0.0026.08.201827.08.2018
Marta Hrubovčáková Dodatok č. 2/2018 o 0.0023.08.201824.08.2018
Monika Benediková Zmluva č. 68/2018 o 0.0021.08.201822.08.2018
Ján Benedik Sidl. Poľana č.833/28 066 01 Humenné Zmluva č. 69/2018 o 0.0021.08.201822.08.2018
Ing. Martina Vasiľová Zmluva č. 70/2018 o 0.0021.08.201822.08.2018
Daniela Pčolová Zmluva č. 71/2018 o 0.0021.08.201822.08.2018
Monika Korcová Dodatok č. 2/2018 o 0.0014.08.201815.08.2018
Božena Styrančaková Zmluva č. 65/2018 o 0.0012.08.201813.08.2018
Janka Martonová Dodatok č. 2/2018 o 0.0010.08.201811.08.2018
Vladimir Babik Zmluva č. 64/2018 o 0.0008.08.201809.08.2018
Helena Lesňaková Zmluva č. 63/2018 o 0.0005.08.201806.08.2018
Arimex Bratislava spol. s r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava Dodatok č. 1 k zmluv0.0002.08.201803.08.2018
Helena Rišková Dodatok č. 1/2018 o 0.0031.07.201801.08.2018
Helena Šibová Dodatok č. 1/2018 o 0.0031.07.201801.08.2018
Adela Fabriczi Dodatok č. 1/2018 o 0.0031.07.201801.08.2018
Anna Čečková Dodatok č. 1/2018 o 0.0031.07.201801.08.2018
Božena Brečková Dodatok č. 1/2018 o 0.0031.07.201801.08.2018
Eva Slávičková Dodatok č. 2/2018 o 0.0031.07.201801.08.2018
Juliana Petiová Dodatok č. 2/2018 o 0.0031.07.201801.08.2018
Vladimír Sláviček Dodatok č. 2/2018 o 0.0031.07.201801.08.2018
Eva Babejová Dodatok č. 2/2018 o 0.0031.07.201801.08.2018
Mária Typčuková Dodatok č. 2/2018 o 0.0031.07.201801.08.2018
Margita Ongradyová Dodatok č. 2/2018 o 0.0031.07.201801.08.2018
Viera Vaškovičová Dodatok č. 2/2018 o 0.0031.07.201801.08.2018
Irena Kurejová Dodatok č. 2/2018 o 0.0031.07.201801.08.2018
Milan Fabián Dodatok č. 2/2018 o 0.0031.07.201801.08.2018
Mária Bacaková Dodatok č. 2/2018 o 0.0031.07.201801.08.2018
Oľga Hrindová Dodatok č. 3/2018 o 0.0031.07.201801.08.2018
Edita Wilhalmová Dodatok č. 3/2018 o 31.0731.07.201801.08.2018
Pavol Cenkner Dodatok č. 3/2018 o 0.0031.07.201801.08.2018
Miloš Vrančík Dodatok č. 3/2018 o 0.0031.07.201801.08.2018
MUDr. Terézia Komárková Dodatok č. 4/2018 o 0.0031.07.201801.08.2018
Vlasta Emmelová Zmluva č. 61/2018 o 0.0031.07.201801.08.2018
Mária Behunová Zmluva č. 62/2018 o 0.0031.07.201801.08.2018
Michaela Labancová Dodatok č. 1/2018 o 0.0026.07.201827.07.2018
Miroslav Hamar Dodatok č. 2/2018 o 0.0026.07.201827.07.2018
Renáta Andrejčáková Sídlo: 067 45 Lieskovec 124 Dodatok č. 1 k zmluv0.0016.07.201817.07.2018
MS Rental Services s.r.o. Sídlo: Suchý Jarok 2087, 066 01 Humenné Dodatok č. 1 k zmluv0.0016.07.201817.07.2018
Filber s.r.o. Sídlo: Udavské 31/0, 067 31 Udavské Dodatok č. 1 k zmluv0.0016.07.201817.07.2018
Štefan Gabor Dodatok č. 1/2018 o 0.0016.07.201817.07.2018
Soňa Kašubová Dodatok č. 2/2018 o 0.0016.07.201817.07.2018
Soňa Kašubová Dodatok č. 2/2018 o 0.0016.07.201817.07.2018
Promont Glass s.r.o. Sídlo: Chemlonská 112, 066 01 Humenné Dodatok č. 3 k zmluv0.0016.07.201817.07.2018
Distros real s.r.o. Sídlo: 26.novembra 1510/3, 066 01 Humenné Zmluva č. 1313/2018 0.0016.07.201817.07.2018
Alexandra Fedáková Sídlo: 067 41 Porúbka 40 Zmluva č. 1361 o mno0.0016.07.201817.07.2018
M-ARTS s.r.o. Sídlo: Jesenského 2843/191, 069 01 Snina Zmluva č. 1362 o mno0.0016.07.201817.07.2018
Parom Coffee s.r.o. Sídlo: 094 06 Košarovce 215 (Letná ulica 6382/4) Zmluva č. 1363 o mno0.0016.07.201817.07.2018
Anton Petrušovský Zmluva č. 52/2018 o 0.0016.07.201817.07.2018
Jozef Pšeničňak Zmluva č. 54/2018 o 0.0016.07.201817.07.2018
Danka Capová Zmluva č. 55/2018 o 0.0016.07.201817.07.2018
Milan Sitár Zmluva č. 56/2018 o 0.0016.07.201817.07.2018
MUDr. Tatiana Macková Zmluva č. 57/2018 o 0.0016.07.201817.07.2018
MUDr. Tatiana Macková Zmluva č. 58/2018 o 0.0016.07.201817.07.2018
Juraj Potocký Zmluva č. 59/2018 o 0.0016.07.201817.07.2018
Jozef Očenáš Zmluva č. 60/2018 o 0.0016.07.201817.07.2018
Solar 2009, a.s. Piešťanskáv´3, 91701 Trnava kupná zmluva č. Z2010.0011.07.201812.07.2018
Jana Stanková, Sabinovská 31, Lipany Kúpno-predajná zmluv0.0011.07.201812.07.2018
Valéria Jakubkovičová Dodatok č. 2/2018 o 0.0007.07.201808.07.2018
Sloak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok z mluve o po0.0003.07.201804.07.2018
Ing. Mária Fečková Dodatok č. 1/2018 0.0030.06.201801.07.2018
Ing. Miriam Ďurinová Dodatok č. 1/2018 0.0030.06.201801.07.2018
Mária Dziaková Dodatok č. 1/2018 0.0030.06.201801.07.2018
Jozef Barna Dodatok č. 1/2018 0.0030.06.201801.07.2018
Júlia Halecká Dodatok č. 1/2018 0.0030.06.201801.07.2018
Ing. Vladimír Kľučar Dodatok č. 1/2018 0.0030.06.201801.07.2018
Milan Švec Dodatok č. 1/2018 0.0030.06.201801.07.2018
Mária Fedorčáková Dodatok č. 2/2018 0.0030.06.201801.07.2018
Mgr. Katarina Bališová Dodatok č. 2/2018 0.0030.06.201801.07.2018
Mgr. Katarina Bališová Dodatok č. 2/2018 0.0030.06.201801.07.2018
Oľga Zburová Dodatok č. 2/2018 0.0030.06.201801.07.2018
Milan Popovič Dodatok č. 2/2018 0.0030.06.201801.07.2018
Zuzana Surmová Dodatok č. 2/2018 0.0030.06.201801.07.2018
Katarína Štenková Dodatok č. 2/2018 0.0030.06.201801.07.2018
Alexandra Kosťunová Zmluva č. 48/2010.0030.06.201801.07.2018
Anna Mastiková Zmluva č. 49/2010.0030.06.201801.07.2018
Jana Tkačová Zmluva č. 50/2010.0030.06.201801.07.2018
Mária Dziaková Dodatok č. 1/2018 0.0029.06.201830.06.2018
INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. U Korečnice 1768, 68801 Uherský Brod Kúpna zmluvanč. Z2010.0025.06.201826.06.2018
Anna Karasová Dodatok č. 1/2018 0.0017.06.201818.06.2018
Mária Bartková Dodatok č. 1/2018 0.0017.06.201818.06.2018
Helena Maťasovská Dodatok č. 1/2018 0.0017.06.201818.06.2018
Jozefina Rarogová Dodatok č. 1/2018 0.0017.06.201818.06.2018
Jozef Rohaľ Dodatok č. 1/2018 0.0017.06.201818.06.2018
Helena Klimiková Dodatok č. 1/2018 0.0017.06.201818.06.2018
Jozef Širák Dodatok č. 1/2018 0.0017.06.201818.06.2018
Jana Ovšanyová Dodatok č. 1/2018 0.0017.06.201818.06.2018
Anna Maženská Dodatok č. 2/2018 0.0017.06.201818.06.2018
Ladislav Socha Dodatok č. 2/2018 0.0017.06.201818.06.2018
Jozef Gajdoš Dodatok č. 2/2018 0.0017.06.201818.06.2018
Vanda Jelínková Dodatok č. 2/2018 0.0017.06.201818.06.2018
Maroš Macko Dodatok č. 2/2018 0.0017.06.201818.06.2018
Jozef Gajdoš Dodatok č. 2/2018 0.0017.06.201818.06.2018
Jana Kertisová Dodatok č. 2/2018 0.0017.06.201818.06.2018
Ružena Ploranská Dodatok č. 2/2018 0.0017.06.201818.06.2018
Ing. Glória Michalidesová Dodatok č. 2/2018 0.0017.06.201818.06.2018
Naďa Štofiková Dodatok č. 2/2018 0.0017.06.201818.06.2018
Patricia Weberová Dodatok č. 2/2018 0.0017.06.201818.06.2018
Ing. Vladimir Vaľo Dodatok č. 2/2018 0.0017.06.201818.06.2018
Margita Bodnárová Dodatok č. 2/2018 0.0017.06.201818.06.2018
Ján Oros Dodatok č. 2/2018 0.0017.06.201818.06.2018
Pavol Golkovský Dodatok č. 2/2018 0.0017.06.201818.06.2018
Darina Prokopová Dodatok č. 2/2018 0.0017.06.201818.06.2018
Ján Matuška Dodatok č. 3/2018 0.0017.06.201818.06.2018
LMM, spol. s.r.o., Klenova 24 831 01 Bratislava Kúpna zmluva č. Z2010.0015.06.201816.06.2018
Anna Čechová Dodatok č. 1/2018 o 0.0013.06.201814.06.2018
ROYAL MEDIA SK, s.r.o. Sídlo: 066 01 Kochanovce 231 Dodatok č. 1 k zmluv0.0011.06.201812.06.2018
DIAMIR-V, s.r.o., Kudlovská 240/55, Humenné Zmluva č. 1144 o mno0.0011.06.201812.06.2018
STEELMET s.r.o. Chemlonská 2, 066 01 Humenné Zmluva č. 1358 o mno0.0011.06.201812.06.2018
ĽubomírZolčák-Žolík, ul. Kapitána Nálepku, 080 01 Prešov Zmluva č. 1359 o mno0.0011.06.201812.06.2018
Erik Kavalkovič - EKW Car Wash Sídlo: Laborecká 1845/1, 066 01 Humenné Zmluva č. 1360 o mno0.0011.06.201812.06.2018
TaMtrans spedition, s.r.o. Kúpna zmluva č. Z2010.0008.06.201809.06.2018
Božena Brašková Dodatok č. 1/2018 0.0005.06.201806.06.2018
Ján Babjak Dodatok č. 1/2018 0.0005.06.201806.06.2018
Alena Gašparová Dodatok č. 1/2018 0.0005.06.201806.06.2018
Mária Jenčová Dodatok č. 1/2018 0.0005.06.201806.06.2018
Mária Tkáčová Dodatok č. 1/2018 0.0005.06.201806.06.2018
Katarina Vargová Dodatok č. 1/2018 0.0005.06.201806.06.2018
Pavol Marinčák Dodatok č. 1/2018 0.0005.06.201806.06.2018
Ondrej Kormaník Dodatok č. 1/2018 0.0005.06.201806.06.2018
Miroslav Bača Dodatok č. 2/2018 0.0005.06.201806.06.2018
Jolana Sokolovová Dodatok č. 2/2018 0.0005.06.201806.06.2018
Anton Bonk Dodatok č. 2/2018 0.0005.06.201806.06.2018
Mária Raclavská Dodatok č. 2/2018 0.0005.06.201806.06.2018
Jozef Vozár Dodatok č. 2015/207 0.0005.06.201806.06.2018
Mgr. Ján Bilík Zmluva č. 40/2010.0005.06.201806.06.2018
Ján Parnica Zmluva č. 41/2010.0005.06.201806.06.2018
MUDr. Andrej Repovský Zmluva č. 43/2010.0005.06.201806.06.2018
Alžbeta Pašková Zmluva č. 45/2010.0005.06.201806.06.2018
Ing. Ján Pavlik Zmluva č. 46/2010.0005.06.201806.06.2018
NOVA TRAINING, s.r.o. Popradská 86 Košice Zmluva o zabezpečení0.0005.06.201806.06.2018
Ing. František Salanci, GAS-SERVIS, Orechová 4, 066 01 Humenné Dodatok č. 2/2018 k 0.0001.06.201802.06.2018
Mária Dubasová Dodatok č. 1/2018 0.0030.05.201831.05.2018
Rozália Stašková Dodatok č. 1/2018 0.0030.05.201831.05.2018
Ondrej Kormaník Dodatok č. 1/2018 0.0030.05.201831.05.2018
Mária Jenčová Dodatok č. 1/2018 0.0030.05.201831.05.2018
Mária Tkáčová Dodatok č. 1/2018 0.0030.05.201831.05.2018
Mária Pavlenková Dodatok č. 1/2018 0.0030.05.201831.05.2018
Pavol Marinčák Dodatok č. 1/2018 0.0030.05.201831.05.2018
Katarina Vargová Dodatok č. 1/2018 0.0030.05.201831.05.2018
Ján Babjak Dodatok č. 1/2018 0.0030.05.201831.05.2018
Božena Brašková Dodatok č. 1/2018 0.0030.05.201831.05.2018
Alena Gašparová Dodatok č. 1/2018 0.0030.05.201831.05.2018
Božena Brašková Dodatok č. 1/2018 0.0030.05.201831.05.2018
Adriana Rusičová Dodatok č. 1/2018 0.0030.05.201831.05.2018
Anton Bonk Dodatok č. 2/2018 0.0030.05.201831.05.2018
Alica Kolesárová Dodatok č. 2/2018 0.0030.05.201831.05.2018
Helena Wolfová Dodatok č. 2/2018 0.0030.05.201831.05.2018
Ing. Ľubomír Suchý Dodatok č. 2/2018 0.0030.05.201831.05.2018
Mudr. Mária Kožarová Dodatok č. 2/2018 0.0030.05.201831.05.2018
Mária Raclavská Dodatok č. 2/2018 0.0030.05.201831.05.2018
Miroslav Bača Dodatok č. 2/2018 0.0030.05.201831.05.2018
Michal Prebehajla Dodatok č. 2/2018 0.0030.05.201831.05.2018
Jolana Sokolovová Dodatok č. 2/2018 0.0030.05.201831.05.2018
Viera Ptačkova Dodatok č. 2015/161 0.0030.05.201831.05.2018
Mgr. Silvia Slobodniková Zmluva č. 38/2010.0030.05.201831.05.2018
Lúcia Smolejová Zmluva č. 39/2010.0030.05.201831.05.2018
Mgr. Ján Bilík Zmluva č. 40/2010.0030.05.201831.05.2018
Ján Parnica Zmluva č. 41/2010.0030.05.201831.05.2018
MUDr. Andrej Repovský Zmluva č. 43/2010.0030.05.201831.05.2018
Alžbeta Pašková Zmluva č. 45/2010.0030.05.201831.05.2018
Milan Kudláč Dodatok č. 2/2018 o 0.0018.05.201819.05.2018
Milan Kudláč Dodatok č. 2/2018 o 0.0018.05.201819.05.2018
ADMIRENT s.r.o. Sídlo: Nám.slobody 13/25, 066 01 Humenné Dodatok č. 1 k zmluv0.0014.05.201815.05.2018
LEKTI s.r.o. Sídlo: 067 13 Jabloň 49 Dodatok č. 1 k zmluv0.0014.05.201815.05.2018
Mária Magurová Dodatok č. 1/2018 0.0014.05.201815.05.2018
Mária Sotáková Dodatok č. 1/2018 0.0014.05.201815.05.2018
Daša Švigarová Dodatok č. 1/2018 0.0014.05.201815.05.2018
Margaréta Belejová Dodatok č. 1/2018 0.0014.05.201815.05.2018
Michal Kiselovič Dodatok č. 1/2018 0.0014.05.201815.05.2018
Iveta Jalčáková Dodatok č. 1/2018 0.0014.05.201815.05.2018
Ing. Ján Ondo Sídlo: Třebíčska 19, 066 01 Humenné (Nám. A. Dubčeka 2, 072 22 Strážske) Dodatok č. 2 k zmluv0.0014.05.201815.05.2018
Milan Mihališin Dodatok č. 2/2018 0.0014.05.201815.05.2018
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok k Zmluve o p0.0014.05.201815.05.2018
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatot k zmluve o p0.0014.05.201815.05.2018
Brentag Slovakia, s.r.o Kúpna zmluva č. Z2010.0014.05.201815.05.2018
Mária Mihaľová Zmluva č. 35/2010.0014.05.201815.05.2018
Martin Gajdoš Zmluva č. 36/2010.0014.05.201815.05.2018
Ján Macko Zmluva č. 37/2010.0014.05.201815.05.2018
Vladimír Lancoš Sídlo: Ptičie 91, 067 41 Chlmec Zmluva č. 1356 o mno0.0014.05.201815.05.2018
AUTOSERVIS JUSKO s.r.o. Sídlo: 066 01 Jasenov 195 Zmluva č. 231 o množ0.0014.05.201815.05.2018
Štefan Gavura, Na Kapustnice 51/27 Kupno-predajná zmluv0.0010.05.201811.05.2018
Magdaléna Rišková Dodatok č. 1/2018 0.0004.05.201805.05.2018
Jindra Polašková Dodatok č. 1/2018 0.0004.05.201805.05.2018
Jozef Lauruský Dodatok č. 1/2018 0.0004.05.201805.05.2018
Zdeno Balický Dodatok č. 1/2018 0.0004.05.201805.05.2018
Anna Bačišinová Dodatok č. 1/2018 0.0004.05.201805.05.2018
Anna Šebáková Dodatok č. 1/2018 0.0004.05.201805.05.2018
Anna Dubjaková Dodatok č. 1/2018 0.0004.05.201805.05.2018
Olga Bystrická Dodatok č. 2/2018 0.0004.05.201805.05.2018
Darina Cinková Dodatok č. 2/2018 0.0004.05.201805.05.2018
Margita Lechmanová Dodatok č. 2/2018 0.0004.05.201805.05.2018
Lýdia Sijková Dodatok č. 2/2018 0.0004.05.201805.05.2018
Lýdia Sijková Dodatok č. 2/2018 0.0004.05.201805.05.2018
Anna Krajňaková Zmluva č. 31/2010.0004.05.201805.05.2018
Lenka Šovarová Zmluva č. 32/2010.0004.05.201805.05.2018
Mgr. Jozef Cicanič Zmluva č. 33/2010.0004.05.201805.05.2018
Jana Kovaľová Zmluva č. 34/2010.0004.05.201805.05.2018
Anna Pintérová Dodatok č. 1/2018 o 0.0026.04.201827.04.2018
MUDr. Natalia Kundrátová Dodatok č. 1/2018 0.0024.04.201825.04.2018
Ján Marcinko Dodatok č. 1/2018 0.0024.04.201825.04.2018
Ján Michalco Dodatok č. 1/2018 0.0024.04.201825.04.2018
Peter Firkaľ Dodatok č. 1/2018 0.0024.04.201825.04.2018
Pavlina Petrušová Dodatok č. 1/2018 0.0024.04.201825.04.2018
Miroslav Kalanin Dodatok č. 1/2018 0.0024.04.201825.04.2018
Mudr. Natália Krátka Dodatok č. 1/2018 0.0024.04.201825.04.2018
Ján Kučerka Dodatok č. 1/2018 0.0024.04.201825.04.2018
Jozefina Chovancová Dodatok č. 1/2018 0.0024.04.201825.04.2018
Ján Janočko Dodatok č. 1/2018 0.0024.04.201825.04.2018
Ján Fedorko Dodatok č. 1/2018 0.0024.04.201825.04.2018
Jozef Jankulár Dodatok č. 1/2018 0.0024.04.201825.04.2018
Irena Buričová Dodatok č. 1/2018 0.0024.04.201825.04.2018
Emil Ladomirjak Dodatok č. 1/2018 0.0024.04.201825.04.2018
Vladimír Fečík Dodatok č. 1/2018 0.0024.04.201825.04.2018
Vladimír Fečík Dodatok č. 1/2018 0.0024.04.201825.04.2018
Ema Očenášová Dodatok č. 1/2018 0.0024.04.201825.04.2018
Robert Bachura Dodatok č. 1/2018 0.0024.04.201825.04.2018
Mgr. Tatiana Sirovičová Dodatok č. 1/2018 0.0024.04.201825.04.2018
Anna Vitkovičová Dodatok č. 1/2018 0.0024.04.201825.04.2018
MUDr. Andrej Blicha Dodatok č. 1/2018 0.0024.04.201825.04.2018
Anna Očenášová Dodatok č. 1/2018 0.0024.04.201825.04.2018
Mária Dupláková Dodatok č. 1/2018 0.0024.04.201825.04.2018
Vladimír Fečik Dodatok č. 1/2018 0.0024.04.201825.04.2018
Ing. Martin Dubás Dodatok č. 1/2018 0.0024.04.201825.04.2018
Mária Onuferová Dodatok č. 2/2018 0.0024.04.201825.04.2018
Martina Gabániová Dodatok č. 2/2018 0.0024.04.201825.04.2018
Ján Hromada Dodatok č. 2/2018 0.0024.04.201825.04.2018
Zita Franková Dodatok č. 2/2018 0.0024.04.201825.04.2018
Jaroslava Lelovská Dodatok č. 2/2018 0.0024.04.201825.04.2018
Vladimír Chalupka Dodatok č. 2/2018 0.0024.04.201825.04.2018
Mária Besslerová Dodatok č. 2/2018 0.0024.04.201825.04.2018
Magdaléna Hudáková Dodatok č. 2/2018 0.0024.04.201825.04.2018
Eva Zsolnaiová Dodatok č. 2/2018 0.0024.04.201825.04.2018
Monika Gaborová Dodatok č. 2/2018 0.0024.04.201825.04.2018
Jaroslav Dupkanič Dodatok č. 3/2018 0.0024.04.201825.04.2018
Božena Sninčáková Dodatok č. 3/2018 0.0024.04.201825.04.2018
Andrej Čabak Zmluva č. 27/2010.0024.04.201825.04.2018
Rudolf Bravenec Zmluva č. 28/2010.0024.04.201825.04.2018
jana Kovaľová Zmluva č. 29/2010.0024.04.201825.04.2018
Dana Naščaková Zmluva č. 30/2010.0024.04.201825.04.2018
Miroslav Hamar Dodatok č. 2/2018 o 0.0023.04.201824.04.2018
TaM trans spedition, a.r.o 545, 93552 Šarovce Kúpna zmluva č. Z2010.0019.04.201820.04.2018
CHEMOLAK a.s. Továrenska 7, 919 04 Smolenice Kúpna zmluva č. Z2010.0018.04.201819.04.2018
EUROVIA SK a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice kúpna zmluva č. Z2010.0017.04.201818.04.2018
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení ž0.0010.04.201811.04.2018
SWETIE ICE CREAM, Vladimír Lancoš, Ptičie 91, 067 41 Chlmec Zmluva o používaní h0.0009.04.201810.04.2018
Zuzana Masičová Dodatok č. 1/2018 0.0006.04.201807.04.2018
Maroš Macko Dodatok č. 1/2018 0.0006.04.201807.04.2018
Magdaléna Hudáková Dodatok č. 2/2018 0.0006.04.201807.04.2018
Katarina Veľasová Dodatok č. 3/2018 0.0006.04.201807.04.2018
Ľjubov Hurayová Zmluva č. 25/2010.0006.04.201807.04.2018
Poštová záložňa a.s., Popradská 82, 040 11 Košice Zmluva č. 1352 o mno0.0005.04.201806.04.2018
Ing. Pavol Pichoňský, Tyršova 1708/8, Humenné Zmluva č. 1353 o mno0.0005.04.201806.04.2018
Patrik Turanský, Rontgenova 10, 851 01 Bratislava-Pertžalka Zmluva č. 1354 o mno0.0005.04.201806.04.2018
VÝCHOR s.r.o., 067 41 Chlmec 77 Zmluva č. 1355 o mno0.0005.04.201806.04.2018
Levická záhradnícka, s.r.o. 935 29 Hronské Kľačany 310 Kupná zmluva0.0003.04.201804.04.2018
Ing. Jozef Mikluš-JM, Malý Lipník 96, 065 46 Malý Lipník Zmluva o prenájme pr0.0031.03.201801.04.2018
Zuzana Svatošová Dodatok č. 1/2018 o 0.0020.03.201821.03.2018
PARAPETROL a.s., Štefánikova 19, 949 01 Nitra Kúpna zmluva č. Z2010.0020.03.201821.03.2018
Peter Kassai Dodatok č. 1/2018 0.0016.03.201817.03.2018
Vasil Polovka Dodatok č. 1/2018 0.0016.03.201817.03.2018
Veronika Skaláková Dodatok č. 1/2018 0.0016.03.201817.03.2018
Eva Polanská Dodatok č. 1/2018 0.0016.03.201817.03.2018
Alžbeta Krupková Dodatok č. 1/2018 0.0016.03.201817.03.2018
Ľubomíra Balažová Dodatok č. 1/2018 o 0.0016.03.201817.03.2018
Magdaléna Krupková Dodatok č. 1/2018 o 0.0016.03.201817.03.2018
Jolana Eštoková Dodatok č. 1/2018 o 0.0016.03.201817.03.2018
Mgr. Jana Oreská Dodatok č. 1/2018 o 0.0016.03.201817.03.2018
Jozef Dunaj Dodatok č. 1/2018 o 0.0016.03.201817.03.2018
Marta Molokáčová Dodatok č. 1/2018 o 0.0016.03.201817.03.2018
Mgr. Ľubica Kozlovská Dodatok č. 1/2018 o 0.0016.03.201817.03.2018
Tatiana Simanová Dodatok č. 2/2017 o 0.0016.03.201817.03.2018
Andrej Rohún Dodatok č. 2/2018 o 0.0016.03.201817.03.2018
Peter Lichvan Dodatok č. 2/2018 o 0.0016.03.201817.03.2018
Tibor Kováč Dodatok č. 2/2018 o 0.0016.03.201817.03.2018
Jaroslava Firdová Dodatok č. 2/2018 o 0.0016.03.201817.03.2018
Helena Terefenková Dodatok č. 2/2018 o 0.0016.03.201817.03.2018
Ľubomíra Balažová Dodatok č. 2/2018 o 0.0016.03.201817.03.2018
Terézia Ludwigová Dodatok č. 2/2018 o 0.0016.03.201817.03.2018
Helena Durčinská Dodatok č. 2/2018 o 0.0016.03.201817.03.2018
Ladislav Truban Dodatok č. 2/2018 o 0.0016.03.201817.03.2018
Igor Šulovský Dodatok č. 2/2018 o 0.0016.03.201817.03.2018
Fedor Vico Dodatok č. 2/2018 o 0.0016.03.201817.03.2018
Mária Kridlová Zmluva č. 15/2018 o 0.0016.03.201817.03.2018
Anna Dzidová Zmluva č. 16/2018 o 0.0016.03.201817.03.2018
Nadežda Obuchaničová Zmluva č. 17/2018 o 0.0016.03.201817.03.2018
Irena Hocková Zmluva č. 17/2018 o 0.0016.03.201817.03.2018
Nadežda Obuchaničová Zmluva č. 18/2018 o 0.0016.03.201817.03.2018
Ján Džujko Zmluva č. 18/2018 o 0.0016.03.201817.03.2018
Magdaléna Chalčáková Zmluva č. 19/2018 o 0.0016.03.201817.03.2018
Mgr. Oľga Sušková Zmluva č. 20/2018 o 0.0016.03.201817.03.2018
Marta Harakaľová Zmluva č. 21/2018 o 0.0016.03.201817.03.2018
Lucia Surničinová Zmluva č. 22/2018 o 0.0016.03.201817.03.2018
Norbert Žinčák Zmluva č. 9/2018 o n0.0016.03.201817.03.2018
SR-Ministerstvo vnútra SR, Pribinová 2, 812 72 Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluv0.0012.03.201813.03.2018
ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava Príloha č. 1 k Zmluv0.0012.03.201813.03.2018
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení ž0.0012.03.201813.03.2018
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení ž0.0012.03.201813.03.2018
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení ž0.0012.03.201813.03.2018
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení ž0.0012.03.201813.03.2018
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení ž0.0012.03.201813.03.2018
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení ž0.0012.03.201813.03.2018
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení ž0.0012.03.201813.03.2018
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení ž0.0012.03.201813.03.2018
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení ž0.0012.03.201813.03.2018
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení ž0.0012.03.201813.03.2018
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení ž0.0012.03.201813.03.2018
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení ž0.0012.03.201813.03.2018
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení ž0.0012.03.201813.03.2018
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení ž0.0012.03.201813.03.2018
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení ž0.0012.03.201813.03.2018
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení ž0.0012.03.201813.03.2018
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení ž0.0012.03.201813.03.2018
Ing. Pavol Pichoňský, Tyršova 1708/8, Humenné Dodatok č. 1 k Zmluv0.0009.03.201810.03.2018
Zoltán Berner, Vajanského 2219/73, Modra Kúpna zmluva č. Z2010.0009.03.201810.03.2018
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné Zmluva o zverení maj0.0009.03.201810.03.2018
Arimex Bratislava spol. s r. o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava Zmluva č. 1351 o mno0.0027.02.201828.02.2018
Martin Židzík- Trier, Šmidkého 58, 066 01 Humenné Dodatok č. 1 k zmluv0.0023.02.201824.02.2018
Ing. Michal Mudrák - s.p. , Mierova 96, 066 01 Humenné Dodatok č. 1 k zmluv0.0023.02.201824.02.2018
Mária Šarová Dodatok č. 1/2018 o 0.0023.02.201824.02.2018
Ing. Quido Miglierini Dodatok č. 1/2018 o 0.0023.02.201824.02.2018
Alexandra Perekstová Dodatok č. 1/2018 o 0.0023.02.201824.02.2018
Mária Šarová Dodatok č. 1/2018 o 0.0023.02.201824.02.2018
Štefánia Sikorová Dodatok č. 1/2018 o 0.0023.02.201824.02.2018
Zuzana Svatošová Dodatok č. 1/2018 o 0.0023.02.201824.02.2018
Vladimír Kociban Dodatok č. 2/2018 o 0.0023.02.201824.02.2018
Veronika Jarošová Dodatok č. 2/2018 o 0.0023.02.201824.02.2018
EBA, s.r.o. Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava DODATOK č.4 k Rámcov0.0023.02.201824.02.2018
T a M trans spedition s.r.o., Šarovce 545 Kúpna zmluva č. Z2010.0023.02.201824.02.2018
Michal Toma Zmluva č. 10/2018 o 0.0023.02.201824.02.2018
MVDr. Jana Ferková, Sninská 1951/16, 066 01 Humenné Zmluva č. 1349 o mno0.0023.02.201824.02.2018
Mgr. Petra Majoroššiová, Námestie slobody 14/29, 066 01 Humenné Zmluva č. 1350 o mno0.0023.02.201824.02.2018
Lecram H s.r.o., Jasenov 6, 066 01 Humenné Zmluva č. 849 o množ0.0023.02.201824.02.2018
EXCO-HN, s.r.o., Lesná 885/5, Humenné Zmluva o dielo č. ZE0.0023.02.201824.02.2018
Jitka Frivalská Dodatok č. 1/2018 o 0.0022.02.201823.02.2018
Helena Galajdová Dodatok č. 1/2018 o 0.0022.02.201823.02.2018
Ján Harvan Dodatok č. 1/2018 o 0.0022.02.201823.02.2018
Helena Kocaková Dodatok č. 1/2018 o 0.0022.02.201823.02.2018
Magda Klecová Dodatok č. 2/2018 o 0.0022.02.201823.02.2018
Ján Fedák Dodatok č. 2/2018 o 0.0022.02.201823.02.2018
Dagmar Ferenciová Dodatok č. 2/2018 o 0.0022.02.201823.02.2018
Mgr. Marta Demčaková Dodatok č. 2/2018 o 0.0022.02.201823.02.2018
Božena Durňaková Dodatok č. 2/2018 o 0.0022.02.201823.02.2018
Michal Sekerák Dodatok č. 1/2018 o 0.0015.02.201816.02.2018
Veronika Pavurová Dodatok č. 1/2018 o 0.0015.02.201816.02.2018
Maroš Pužo Dodatok č. 1/2018 o 0.0015.02.201816.02.2018
Matilda Kašparová Dodatok č. 1/2018 o 0.0015.02.201816.02.2018
Mária Jakubove Dodatok č. 1/2018 o 0.0015.02.201816.02.2018
Brunhilda Šimurdová Dodatok č. 1/2018 o 0.0015.02.201816.02.2018
Michal Sekerák Dodatok č. 1/2018 o 0.0015.02.201816.02.2018
Valéria Spišáková Dodatok č. 1/2018 o 0.0015.02.201816.02.2018
Zdeněk Spiegl Dodatok č. 1/2018 o 0.0015.02.201816.02.2018
SSE Slovakia s.r.o., Ul. 26. novembra 1510/3, Humenné Dodatok č. 2 k zmluv0.0015.02.201816.02.2018
Matilda Kašparová Dodatok č. 2/2018 o 0.0015.02.201816.02.2018
Štefan Košický Dodatok č. 2/2018 o 0.0015.02.201816.02.2018
František Miškovič Dodatok č. 2/2018 o 0.0015.02.201816.02.2018
Mária Hromohová Dodatok č. 2/2018 o 0.0015.02.201816.02.2018
Katarína Ambrozová Dodatok č. 2/2018 o 0.0015.02.201816.02.2018
Ján Michančo Dodatok č. 3/2018 o 0.0015.02.201816.02.2018
Ladislav Lukáč Dodatok č. 3/2018 o 0.0015.02.201816.02.2018
Marta Tokarová Dodatok č. 3/2018 o 0.0015.02.201816.02.2018
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení ž0.0015.02.201816.02.2018
Ing. Pichoňský Pavol, ul. Tyršová 1708/8, 066 01 Humenné Dodatok č. 1 k Zmluv0.0007.02.201808.02.2018
Radlest, s.r.o., Trieda SNP 73, 040 11 Košice Dodatok č. 2 L zmluv0.0007.02.201808.02.2018
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodatok č. 3 k zmluv0.0005.02.201806.02.2018
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné Zmluva o zverení maj0.0005.02.201806.02.2018
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné Zmluva o zverení maj0.0005.02.201806.02.2018
Štefan Stravka, Karná 41, 067 45 Topoľovka Dodatok č. 1 k zmluv0.0031.01.201801.02.2018
PIETRO SK s.r.o., Štúrova 38, 066 01 Humenné Dodatok č. 1 k zmluv0.0031.01.201801.02.2018
KAMIOR s.r.o., Boženy Nemcovej 1157, 093 01 Vranov n/Topľou Dodatok č. 1 k zmluv0.0031.01.201801.02.2018
Ing. Ján Považan - SVIETIDLÁ, Štefánikova 6358/55, 066 01 Humenné Dodatok č. 1 k zmluv0.0031.01.201801.02.2018
Michal Paľovčík Dodatok č. 2/2017 o 0.0031.01.201801.02.2018
Monika Grochová Dodatok č. 2/2018 0.0031.01.201801.02.2018
Ing. Mária Majtenyiová Dodatok č. 2/2018 o 0.0031.01.201801.02.2018
Mgr. Alena Babjaková Zmluva č. 6/20180.0031.01.201801.02.2018
Ivan Hirka Zmluva č. 7/20180.0031.01.201801.02.2018
Arimex Bratislava spol. s r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava Zmluva č. 1347 o mno0.0031.01.201801.02.2018
ŠTVORKOLKY SLOVENSKO s.r.o., Syslia 31, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov Zmluva č. 1348 o mno0.0031.01.201801.02.2018
Jiři Bednař Dodatok č. 1/2018 o 0.0026.01.201827.01.2018
Jana Voreková Dodatok č. 1/2018 o 0.0026.01.201827.01.2018
Miloslava Blichová Dodatok č. 2/2015 o 0.0026.01.201827.01.2018
Mária Chauturová Dodatok č. 2/2018 o 0.0026.01.201827.01.2018
Eva Becová Dodatok č. 2/2018 o 0.0026.01.201827.01.2018
Anna Masičová Dodatok č. 2/2018 o 0.0026.01.201827.01.2018
René Macko Dodatok č. 3/2018 o 0.0026.01.201827.01.2018
Ján Žolna Dodatok č. 3/2018 o 0.0026.01.201827.01.2018
Ján Pavlík Dodatok č. 4/2018 o 0.0026.01.201827.01.2018
Mgr. Eva Sopiaková , Užhorodská 175/15, 071 01 Michalovce Zmluva č. 1132 o mno0.0026.01.201827.01.2018
ELTOMA s.r.o., Gorkého 12, Humenné Zmluva č. 16 o množs0.0026.01.201827.01.2018
SUNLIU s.r.o., Uralská 3, 040 12 Košice Zmluva č. 445 o množ0.0026.01.201827.01.2018
Tatiana Stankovská Zmluva č. 5/2018 o n0.0026.01.201827.01.2018
KRIDLA s.r.o., Mierova 94, Humenné Kúpna zmluva č. Z2010.0023.01.201824.01.2018
INSA, s.r.o, Niklová, Sereď a MACH TRADE, s.r.o., Niklová, Sereď Zmluva o nakladaní s0.0023.01.201824.01.2018
Stanislav Schlimbach, Košická 2503/3, 066 01 Humenné Zmluva o úhrade nákl0.0023.01.201824.01.2018
Alexander Buffa Dodatok č. 1/2018 0.0016.01.201817.01.2018
Anna Cenková Dodatok č. 1/2018 0.0016.01.201817.01.2018
Mária Kuľhová Dodatok č. 1/2018 o 0.0016.01.201817.01.2018
Janka Muller Dodatok č. 1/2018 o 0.0016.01.201817.01.2018
Ján Behún Dodatok č. 1/2018 o 0.0016.01.201817.01.2018
Jana Vorobeľová Dodatok č. 1/2018 o 0.0016.01.201817.01.2018
Eva Mišlanová Dodatok č. 2/2018 0.0016.01.201817.01.2018
Mária Šutková Dodatok č. 2/2018 0.0016.01.201817.01.2018
Dušan Kapraľ Dodatok č. 2/2018 o 0.0016.01.201817.01.2018
Vladimír Petrov Dodatok č. 2/2018 o 0.0016.01.201817.01.2018
Pavel Artim Dodatok č. 2/2018 o 0.0016.01.201817.01.2018
Anna Drugová Zmluva č. 2/20180.0016.01.201817.01.2018
Mária Horná Zmluva č. 3/20180.0016.01.201817.01.2018
Nataša Copková Zmluva č. 4/20180.0016.01.201817.01.2018
Viera Vaškovičová Zmluva č. 1/2018 o n0.0016.01.201817.01.2018
T a M trans spedition s.r.o., 545, 935 52 Šarovce Kúpna zmluva č. Z2010.0009.01.201810.01.2018
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava Zamestnávateľská zml0.0008.01.201809.01.2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Dodatok č. 3 k zmluv0.0003.01.201804.01.2018
KOBIT-SK, s.r.o. M.R.Štefánika 2970/48, 026 01 Dolný Kubín Kúpna zmluva č. Z2010.0003.01.201804.01.2018
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o poskytovaní0.0003.01.201804.01.2018
Peter Horňak Dodatok č. 1/2017 o 0.0029.12.201730.12.2017
Oľga Vargová Dodatok č. 1/2017 o 0.0029.12.201730.12.2017
Peter Horňak Dodatok č. 2/2017 o 0.0029.12.201730.12.2017
Sucharová Oľga Dodatok č. 2/2017 o 0.0029.12.201730.12.2017
Ján Čerevik Zmuva č. 140/2017 o 0.0029.12.201730.12.2017
AVEX Slovakia s.r.o., Suchý Jarok 5133, 066 01 Humenné Zmluva o poskytovaní0.0027.12.201728.12.2017
Viera Čurmová Dodatok č. 1/2017 o 0.0022.12.201723.12.2017
Mária Zarembová Dodatok č. 1/2017 o 0.0022.12.201723.12.2017
KOBIT-SK, s.r.o. M.R.Štefánika 2970/48, 026 01 Dolný Kubín Kúpna zmluva č. Z2010.0022.12.201723.12.2017
Martina Chalupková Zmluva č. 135/2017 o0.0022.12.201723.12.2017
Peter Čurilla Zmluva č. 136/2017 o0.0022.12.201723.12.2017
Danka Zapletalová Zmluva č. 137/2017 o0.0022.12.201723.12.2017
Lenka Mindaková Zmluva č. 138/2017 o0.0022.12.201723.12.2017
Ján Janošov Zmluva č. 139/2017 o0.0022.12.201723.12.2017
Anna Haľková Dodatok č. 1/2017 o 0.0014.12.201715.12.2017
Helena Prokopovičová Dodatok č. 1/2017 o 0.0014.12.201715.12.2017
Oleg Rac Zmluva č. 133/2017 o0.0014.12.201715.12.2017
Jolana Jakubová Zmluva č. 134/2017 o0.0014.12.201715.12.2017
Jaroslav Sivý - SIBA, Tolstého 1, 066 01 Humenné Dodatok č. 1 k zmluv0.0013.12.201714.12.2017
Ján Gombar, 067 01 Hrabovec nad Laborcom 39 Dodatok č. 1 k zmluv0.0013.12.201714.12.2017
KAMIOR s.r.o., Boženy Nemcovej 1157, 093 01 Vranov nad Topľou Zmluva č. 1342 o mno0.0013.12.201714.12.2017
Silvia Holúbková, Laborecká 1848/4, 066 01 Humenné Zmluva č. 1343 o mno0.0013.12.201714.12.2017
PEJAL s.r.o., Duchnovičova 284/3, 066 01 Humenné Zmluva č. 1344 o mno0.0013.12.201714.12.2017
NEOPROT spol. s r.o.o., Zahradnícka 42, 821 08 Bratislava Zmluva č. 1345 o mno0.0013.12.201714.12.2017
Zelený raj s.r.o., Laborecká 31, 066 01 Humenné, Jana Gogová - konateľka Zmluva č. 1346 o mno0.0013.12.201714.12.2017
TEDi Betriebs s.r.o., Kladianska 12, 821 05 Bratislava Zmluva č. 1347 o mno0.0013.12.201714.12.2017
KOGAL STEEL s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné, Eduard Galanda - konateľ Zmluva č. 649 o množ0.0013.12.201714.12.2017
Ján Gombar, 067 01 Hrabovec nad Laborcom 39 Zmluva č. 818 o množ0.0013.12.201714.12.2017
Jolana Osová Dodatok č. 1/2017 o 0.0008.12.201709.12.2017
Alena Hostiňaková Dodatok č. 1/2017 o 0.0008.12.201709.12.2017
Jaroslav Varichaj Dodatok č. 1/2017 o 0.0008.12.201709.12.2017
Ing. Jozef Babjak Dodatok č. 2/2017 o 0.0008.12.201709.12.2017
Iveta Praznovská Zmluva č. 124/2017 o0.0008.12.201709.12.2017
Magda Karasová Zmluva č. 125/2017 o0.0008.12.201709.12.2017
Mária Danková Zmluva č. 126/2017 o0.0008.12.201709.12.2017
Anna Hatalová Zmluva č. 127/2017 o0.0008.12.201709.12.2017
Denisa Falová Zmluva č. 128/2017 o0.0008.12.201709.12.2017
Oľga Danicsová Zmluva č. 129/2017 o0.0008.12.201709.12.2017
Ladislav Hadvabný Zmluva č. 130/2017 o0.0008.12.201709.12.2017
Štefan Bartek Zmluva č. 131/2017 o0.0008.12.201709.12.2017
Zdenka Sukeľová Zmluva č. 132/2017 o0.0008.12.201709.12.2017
Ing. Jarmila Blišaková Dodatok č. 1/2017 o 0.0030.11.201701.12.2017
Ing. Jarmila Blišaková Dodatok č. 1/2017 o 0.0030.11.201701.12.2017
Mária Krempaská Dodatok č. 1/2017 o 0.0030.11.201701.12.2017
Dušan Švaňa Dodatok č. 1/2017 o 0.0030.11.201701.12.2017
Ondrej Mindžák Dodatok č. 2/2017 o 0.0030.11.201701.12.2017
Mikuláš Tomečko Dodatok č. 2/2017 o 0.0030.11.201701.12.2017
Gabriela Kozaková Dodatok č. 2/2017 o 0.0030.11.201701.12.2017
Pavol Meszaros Dodatok č. 2/2017 o 0.0030.11.201701.12.2017
Margita Pastorová Dodatok č. 2/2017 o 0.0030.11.201701.12.2017
Dominika Skybová Dodatok č. 3/2017 o 0.0030.11.201701.12.2017
Ing. Mária Prokopová Dodatok č. 3/2017 o 0.0030.11.201701.12.2017
Mária Čopaková Dodatok č. 3/2017 o 0.0030.11.201701.12.2017
Mária Andaraščíková Zmluva č. 110/2017 o0.0030.11.201701.12.2017
Anna Marinčaková Zmluva č. 111/2017 o0.0030.11.201701.12.2017
Irena Juščiková Zmluva č. 112/2017 o0.0030.11.201701.12.2017
Verona Karoľová Zmluva č. 113/2017 o0.0030.11.201701.12.2017
Marianna Hirňaková Zmluva č. 114/2017 o0.0030.11.201701.12.2017
Andrea Kačuriková Zmluva č. 115/2017 o0.0030.11.201701.12.2017
PhDr. Silvia Danková Zmluva č. 116/2017 o0.0030.11.201701.12.2017
Ljubov Hurayová Zmluva č. 117/2017 o0.0030.11.201701.12.2017
Jolana Ficiková Zmluva č. 118/2017 o0.0030.11.201701.12.2017
Melánia Vojtková Zmluva č. 119/2017 o0.0030.11.201701.12.2017
Verona Marcinová Zmluva č. 120/2017 o0.0030.11.201701.12.2017
Božena Bašistová Zmluva č. 121/2017 o0.0030.11.201701.12.2017
Jozef Džurbala Zmluva č. 122/2017 o0.0030.11.201701.12.2017
Viera Rutrichová Zmluva č. 123/2017 o0.0030.11.201701.12.2017
Jana Michalcová Dodatok č. 1/2017 o 0.0028.11.201729.11.2017
Štefan Styrančak Dodatok č. 1/2017 o 0.0028.11.201729.11.2017
Michal Harčar Dodatok č. 1/2017 o 0.0028.11.201729.11.2017
Veronika Šimková Dodatok č. 1/2017 o 0.0028.11.201729.11.2017
Ján Sorokáč Dodatok č. 2/2017 o 0.0028.11.201729.11.2017
Tomáš Šumila Dodatok č. 2/2017 o 0.0028.11.201729.11.2017
Veronika Šimková Dodatok č. 2/2017 o 0.0028.11.201729.11.2017
Eva Ontkovičová Dodatok č. 3/2017 o 0.0028.11.201729.11.2017
Ľuba Babičová Zmluva 105 A/2017 o 0.0028.11.201729.11.2017
Ladislav Braško Zmluva č. 104/2017 o0.0028.11.201729.11.2017
Ing. Štefánia Polovková Zmluva č. 105/2017 o0.0028.11.201729.11.2017
Terézia Dzobová Zmluva č. 106/2017 o0.0028.11.201729.11.2017
Jarmila Lešková Zmluva č. 107/2017 o0.0028.11.201729.11.2017
Peter Spišák Zmluva č. 108/2017 o0.0028.11.201729.11.2017
Helena Kováčová Zmluva č. 109/2017 o0.0028.11.201729.11.2017
Veronika Horvatová Zmluve č. 103/2017 o0.0028.11.201729.11.2017
FEREX s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra kúpna zmluva č. Z2010.0027.11.201728.11.2017
T-CUBE s.r.o., Košická 2501/38, 066 01 Humenné Zmluva o spolupráci 0.0023.11.201724.11.2017
T a M trans spedition s.r.o., 545, 935 52 Šarovce Kúpna zmluva č. Z2010.0021.11.201722.11.2017
BINS s.r.o., Vašinova 61, 949 01 Nitra Kúpna zmluva č. Z2010.0021.11.201722.11.2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, Ul. 26. novembra 1507/2, 066 18 Humenné Dodatok č. 1 k Zmluv0.0014.11.201715.11.2017
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné Zmluva o zverení maj0.0002.11.201703.11.2017
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné Zmluva o zverení maj0.0002.11.201703.11.2017
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné Zmluva o zverení maj0.0002.11.201703.11.2017
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné Zmluva o zverení maj0.0002.11.201703.11.2017
LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Dodatok č. 5 ku komi0.0001.11.201702.11.2017
Ladislav Chopko Dodatok č. 1/2017 o 0.0031.10.201701.11.2017
Ján Megis Dodatok č. 1/2017 o 0.0031.10.201701.11.2017
Bernardína Macková Dodatok č. 1/2017 o 0.0031.10.201701.11.2017
Michal Kaššai Dodatok č. 1/2017 o 0.0031.10.201701.11.2017
Karol Pavlik Dodatok č. 1/2017 o 0.0031.10.201701.11.2017
Gejza Guman Dodatok č. 1/2017 o 0.0031.10.201701.11.2017
Mária Šárová Dodatok č. 1/2017 o 0.0031.10.201701.11.2017
Anna Tyššová Dodatok č. 1/2017 o 0.0031.10.201701.11.2017
Róbert Mihok Dodatok č. 1/2017 o 0.0031.10.201701.11.2017
Jana Valigová Dodatok č. 2/2017 o 0.0031.10.201701.11.2017
Jolana Goroľová Dodatok č. 2/2017 o 0.0031.10.201701.11.2017
Dana Kocajová Dodatok č. 2/2017 o 0.0031.10.201701.11.2017
Gloria Džurinová Dodatok č. 2/2017 o 0.0031.10.201701.11.2017
Mária Magurová Dodatok č. 2/2017 o 0.0031.10.201701.11.2017
Klára Krabáčová Dodatok č. 2/2017 o 0.0031.10.201701.11.2017
Pavol Behún Dodatok č. 2/2017 o 0.0031.10.201701.11.2017
Ing. Mikuláš Babjak Dodatok č. 2/2017 o 0.0031.10.201701.11.2017
Gabriela Kovaliková Dodatok č. 2/2017 o 0.0031.10.201701.11.2017
Helena Burešová Dodatok č. 2/2017 o 0.0031.10.201701.11.2017
Mária Myšičková Dodatok č. 2/2017 o 0.0031.10.201701.11.2017
Mária Caková Dodatok č. 3/2017 o 0.0031.10.201701.11.2017
Silvia Knapiková Zmluva č. 100/2017 o0.0031.10.201701.11.2017
Danka Chalčaková Zmluva č. 101/2017 o0.0031.10.201701.11.2017
Paulína Murgová Zmluva č. 102/2017 o0.0031.10.201701.11.2017
MUDr. Anton Bridzik Zmluva č. 91/2017 o 0.0031.10.201701.11.2017
Ing. Ján Kočan Zmluva č. 91/2017 o 0.0031.10.201701.11.2017
Beáta Babjaková Zmluva č. 92/2017 o 0.0031.10.201701.11.2017
Mária Sirovičová Zmluva č. 93/2017 o 0.0031.10.201701.11.2017
Eva Vahovičová Zmluva č. 95/2017 o 0.0031.10.201701.11.2017
Lucia Surničinová Zmluva č. 96/2017 o 0.0031.10.201701.11.2017
Alžbeta Volanská Zmluva č. 97/2017 o 0.0031.10.201701.11.2017
JUDr. Jana Čandová Zmluva č. 98/2017 o 0.0031.10.201701.11.2017
Danka Chalčaková Zmluva č. 99/2017 o 0.0031.10.201701.11.2017
Ivana Tokošová Dodatok č. 1/2017 o 0.0030.10.201731.10.2017
Helena Lukáčová Dodatok č. 2/2017 o 0.0030.10.201731.10.2017
Mária Nitkulincová Dodatok č. 2/2017 o 0.0030.10.201731.10.2017
Paulína Homoľová Dodatok č. 3/2017 o 0.0030.10.201731.10.2017
PhDr. Silvia Danková Zmluva č. 116/2017 o0.0030.10.201701.12.2017
Antónia Kobanová Dodatok č. 1/2017 o 0.0018.10.201719.10.2017
Eva Kováčová Dodatok č. 1/2017 o 0.0018.10.201719.10.2017
Eva Kováčová Dodatok č. 1/2017 o 0.0018.10.201719.10.2017
Mgr. Viera Vojvodinská Dodatok č. 1/2017 o 0.0018.10.201719.10.2017
Ján Hanďak Dodatok č. 2/2017 o 0.0018.10.201719.10.2017
Mária Zborová Dodatok č. 2/2017 o 0.0018.10.201719.10.2017
Milan Firda Dodatok č. 2/2017 o 0.0018.10.201719.10.2017
Anna Kohutová Zmluva č. 90/2017 o 0.0018.10.201719.10.2017
Magdaléna Charišová Dodatok č. 1/2017 o 0.0017.10.201718.10.2017
Albína Haľovská Dodatok č. 1/2017 o 0.0017.10.201718.10.2017
Zuzana Sovičová Dodatok č. 1/2017 o 0.0017.10.201718.10.2017
Maroš Čakanišin Dodatok č. 1/2017 o 0.0017.10.201718.10.2017
Mgr. Viera Vojvodinská Dodatok č. 2/2017 o 0.0017.10.201718.10.2017
Jozef Vohár Dodatok č. 2/2017 o 0.0017.10.201718.10.2017
Juraj Dimun Dodatok č. 2/2017 o 0.0017.10.201718.10.2017
Mária Laššaková - Sestry sv. kríža Dodatok č. 2/2017 o 0.0017.10.201718.10.2017
Terézia Papcúnová Dodatok č. 2/2017 o 0.0017.10.201718.10.2017
Milan Pavlik Zmluva č. 83/2017 o 0.0017.10.201718.10.2017
Eva Pichoňská Zmluva č. 84/2017 o 0.0017.10.201718.10.2017
Mária Leščišinová Zmluva č. 85/2017 o 0.0017.10.201718.10.2017
Albína Antoňaková Zmluva č. 86/2017 o 0.0017.10.201718.10.2017
Miroslav Morochovič Zmluva č. 87/2017 o 0.0017.10.201718.10.2017
Mária Leščišinová Zmluva č. 88/2017 o 0.0017.10.201718.10.2017
Iveta Timuľaková Zmluva č. 89/2017 o 0.0017.10.201718.10.2017
Ján Eliáš, Kukorelliho 1499/22, 066 01 Humenné, Ján Eliáš - majiteľ Dodatok č. 1 k zmluv0.0016.10.201717.10.2017
Kvety Wekka s.r.o., Krátka 1, 066 01 Humenné ( 067 32 Rovné 25 ), Miloš Rindzák - konateľ Dodatok č. 2 k zmluv0.0016.10.201717.10.2017
Thuong Vo Thi, Laborecká 1892/49, 066 01 Humenné Dodatok č. 2 k zmluv0.0016.10.201717.10.2017
ROVAL s.r.o., Štefánikova, 066 01 Humenné, Vlasta Hirjaková - konateľka Dodatok č. 2 k zmluv0.0016.10.201717.10.2017
E-SUPINA s.r.o., Okružná 1296/46, 071 01 Michalovce, Ing. Andrej Goga - konateľ Zmluva č. 1339 o mno0.0016.10.201717.10.2017
Miroslava Verbová, 094 03 Žalobín 125, Miroslava Verbová - majiteľka Zmluva č. 1340 o mno0.0016.10.201717.10.2017
RP & FiSt s.r.o., Duchnovičova 1678/8, 066 01 Humenné, Petronela Albičuková - konateľka Zmluva č. 272/2017 o0.0016.10.201717.10.2017
Adriana Gavulová, Puškinova 1719/15, 066 01 Humenné, Adriana Gavulová - majiteľka Zmluva č. 272/2017 o0.0016.10.201717.10.2017
Lam Hoang Tu, Laborecká 1892/47, 066 01 Humenné Zmluva č. 342 o množ0.0016.10.201717.10.2017
AGRO BARON s.r.o., Duchnovičova 1677/4, 066 01 Humenné, PhDr. Anton Fiala - konateľ Zmluva o spolupráci 0.0013.10.201714.10.2017
Constructing - stav s.r.o., 067 12 Koškovce 155 Zmluva o spolupráci 0.0013.10.201714.10.2017
Jaroslav Kačur - AVEX, Suchý Jarok 5133, 066 01 Humenné Zmluva o spolupráci 0.0013.10.201714.10.2017
SBL Europe s.r.o., náměstí Přátelství 1518/2, 10 200 Praha - Hostivař, Česká republika Kúpna zmluva č. Z2010.0010.10.201711.10.2017
VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice Kúpna zmluva č. Z2010.0003.10.201704.10.2017
T a M trans spedition s.r.o., 545, 935 52 Šarovce Kúpna zmluva č. Z2010.0003.10.201704.10.2017
Rudolf Hucovič Dodatok č. 1/2017 o 0.0029.09.201730.09.2017
Anna Antoňaková Dodatok č. 1/2017 o 0.0029.09.201730.09.2017
Helena Kučmašová Dodatok č. 1/2017 o 0.0029.09.201730.09.2017
Anna Rutkayová Dodatok č. 1/2017 o 0.0029.09.201730.09.2017
Mária Paceková Dodatok č. 1/2017 o 0.0029.09.201730.09.2017
Peter Dukovský Dodatok č. 1/2017 o 0.0029.09.201730.09.2017
Mária Sidorová Dodatok č. 1/2017 o 0.0029.09.201730.09.2017
Mária Cicaková Dodatok č. 1/2017 o 0.0029.09.201730.09.2017
Mária Rudíková Dodatok č. 1/2017 o 0.0029.09.201730.09.2017
Pavol Slaminka Dodatok č. 2/2017 o 0.0029.09.201730.09.2017
Viera Molnarová Dodatok č. 2/2017 o 0.0029.09.201730.09.2017
Slavomíra Šoltysová Dodatok č. 2/2017 o 0.0029.09.201730.09.2017
Agáta Mundíková Dodatok č. 2/2017 o 0.0029.09.201730.09.2017
Zlatica Hricová Dodatok č. 2/2017 o 0.0029.09.201730.09.2017
Helena Kučmašová Dodatok č. 2/2017 o 0.0029.09.201730.09.2017
Mária Maturkaničová Dodatok č. 2/2017 o 0.0029.09.201730.09.2017
Anna Halaburková Dodatok č. 2/2017 o 0.0029.09.201730.09.2017
Štefan Kondis Dodatok č. 4/2017 o 0.0029.09.201730.09.2017
Štefan Ficko Zmluva č. 76/2017 o 0.0029.09.201730.09.2017
Michal Baulovič Zmluva č. 77/2017 o 0.0029.09.201730.09.2017
Katarína Liptovská Zmluva č. 78/2017 o 0.0029.09.201730.09.2017
Mgr. Helena Fecenková Zmluva č. 79/2017 o 0.0029.09.201730.09.2017
Emília Volochová Zmluva č. 80/2017 o 0.0029.09.201730.09.2017
Gejza Guman Zmluva č. 81/2017 o 0.0029.09.201730.09.2017
Kamil Bednarik Zmluva č. 82/2017 o 0.0029.09.201730.09.2017
Klára Tokárová Dodatok č. 1/2017 o0.0008.09.201709.09.2017
Sidónia Hutníková Dodatok č. 1/2017 o 0.0008.09.201709.09.2017
Mária Dupkaničová Dodatok č. 1/2017 o 0.0008.09.201709.09.2017
Alena Vojtašková Dodatok č. 2/2017 o 0.0008.09.201709.09.2017
Jozef Košický Dodatok č. 2/2017 o 0.0008.09.201709.09.2017
Miroslav Skrip Dodatok č. 2/2017 o 0.0008.09.201709.09.2017
Adela Ondicová Dodatok č. 2/2017 o 0.0008.09.201709.09.2017
Anastázia Pastorková Dodatok č. 2/2017 o 0.0008.09.201709.09.2017
Daniela Petrová Dodatok č. 1/2017 o 0.0001.09.201702.09.2017
Stanislav Sivčo Dodatok č. 1/2017 o 0.0001.09.201702.09.2017
Stanislav Kovač Dodatok č. 1/2017 o 0.0001.09.201702.09.2017
Marianna Jendroľová Dodatok č. 1/2017 o 0.0001.09.201702.09.2017
Eva Scúczová Dodatok č. 1/2017 o 0.0001.09.201702.09.2017
Jarmila Mrazková Dodatok č. 1/2017 o 0.0001.09.201702.09.2017
Erika Rujaková Dodatok č. 1/2017 o 0.0001.09.201702.09.2017
Ingrid Polačková Dodatok č. 2/2017 o 0.0001.09.201702.09.2017
Jozef Kapko Dodatok č. 2/2017 o 0.0001.09.201702.09.2017
Berta Langerová Dodatok č. 2/2017 o 0.0001.09.201702.09.2017
Helena Havrišková Dodatok č. 2/2017 o 0.0001.09.201702.09.2017
Mária Rišková Dodatok č. 2/2017 o 0.0001.09.201702.09.2017
Miron Hakoš Dodatok č. 2/2017 o 0.0001.09.201702.09.2017
Jozef Sivčo Dodatok č. 2/2017 o 0.0001.09.201702.09.2017
Mária Čemsaková Dodatok č. 2/2017 o 0.0001.09.201702.09.2017
Vasiľ Hučko Dodatok č. 2/2017 o 0.0001.09.201702.09.2017
Ing. Ján Harajda Dodatok č. 2/2017 o 0.0001.09.201702.09.2017
Ing. Oľga Kušnirová Dodatok č. 2/2017 o 0.0001.09.201702.09.2017
Eva Mikitová Dodatok č. 2/2017 o 0.0001.09.201702.09.2017
Zora Černohorská Dodatok č. 2/2017 o 0.0001.09.201702.09.2017
Oľga Smoluchová Dodatok č. 2/2017 o 0.0001.09.201702.09.2017
Zora Černohorská Dodatok č. 2/2017 o 0.0001.09.201702.09.2017
Mgr. Eva Reviľaková Dodatok č. 2/2017 o 0.0001.09.201702.09.2017
Eva Kleinová Zmluva č. 66/2017 o 0.0001.09.201702.09.2017
Anna Dupaková Zmluva č. 67/2017 o 0.0001.09.201702.09.2017
Marta Horvatová Zmluva č. 68/2017 o 0.0001.09.201702.09.2017
Terézia Stránská Zmluva č. 69/2017 o 0.0001.09.201702.09.2017
Ing. Danka Kontuľová Zmluva č. 70/2017 o 0.0001.09.201702.09.2017
Marta Horvatová Zmluva č. 71/2017 o 0.0001.09.201702.09.2017
Albína Antoňaková Zmluva č. 72/2017 o 0.0001.09.201702.09.2017
Mgr. Eva Reviľaková Zmluva č. 73/2017 o 0.0001.09.201702.09.2017
Ivana Dančiková Zmluva č. 74/2017 o 0.0001.09.201702.09.2017
Monika Čabalová Zmluva č. 75/2017 o 0.0001.09.201702.09.2017
Mária Vajdová Zmluva č. 973/05/5690.0001.09.201702.09.2017
Fuel Traders Corporation s.r.o., Panenská 13, 811 03 Bratislava 1 Kúpna zmluva č. Z2010.0020.08.201721.08.2017
Monika Tokarová Dodatok č. 1/2017 o 0.0016.08.201717.08.2017
Štefan Zbur Dodatok č. 1/2017 o 0.0016.08.201717.08.2017
Mária Hrubovčáková Dodatok č. 1/2017 o 0.0016.08.201717.08.2017
Anna Hrubová Dodatok č. 2/2017 o 0.0016.08.201717.08.2017
Dušan Tomaš Dodatok č. 2/2017 o 0.0016.08.201717.08.2017
Jarmila Vendraková Dodatok č. 2/2017 o 0.0016.08.201717.08.2017
Daniela Zoubková Dodatok č. 2/2017 o 0.0016.08.201717.08.2017
Andrej Lisakovský Dodatok č. 2/2017 o 0.0016.08.201717.08.2017
Jozef Hatala Dodatok č. 2/2017 o 0.0016.08.201717.08.2017
Irena Babinová Dodatok č. 2/2017 o 0.0016.08.201717.08.2017
Anna Jakubková Dodatok č. 2/2017 o 0.0016.08.201717.08.2017
Martin Capák Dodatok č. 2/2017 o 0.0016.08.201717.08.2017
Zina Bodnarová Dodatok č. 2/2017 o 0.0016.08.201717.08.2017
Mária Koľbiková Dodatok č. 2/2017 o 0.0016.08.201717.08.2017
Alžbeta Tomčaková Zmluva č. 64/2017 o 0.0016.08.201717.08.2017
Emília Jevočinová Zmluva č. 65/2017 o 0.0016.08.201717.08.2017
Tomáš Horvát, Košická 5488/58, 066 01 Humenné, Tomáš Horvát - majiteľ Dodatok č. 1 k zmluv0.0009.08.201710.08.2017
Martin Štec M a S, Laborecká 29, 066 01 Humenné, Martin Štec - majiteľ Dodatok č. 1 k zmluv0.0009.08.201710.08.2017
WAGON SLOVAKIA KOŠICE a.s., Bencúrova 3, 040 01 Košice, JUDr. Igor Cap - predseda predstavenstva, generálny riaditeľ Dodatok č. 2 k zmluv0.0009.08.201710.08.2017
Luan Phan Dinh, Laborecká 1892/50, 066 01 Humenné, Luan Phan Dinh - majiteľ Zmluva č. 1263 o mno0.0009.08.201710.08.2017
VÁŠ DOMÁCI MASIAR s.r.o., J. C. Hronského 10, 831 02 Bratislava ( Jasenov 378, HÉ ), Viliam Čerhyt - konateľ Zmluva č. 1264 o mno0.0009.08.201710.08.2017
Tomáš Vysočanský - DIVA Moda, 066 01 Myslina 50, Tomáš Vysočanský - majiteľ Zmluva č. 1334 o mno0.0009.08.201710.08.2017
Mária Behúnová Obchodná činnosť, Štúrova 38, 066 01 Humenné, Mária Behúnová - majiteľka Zmluva č. 1335 o mno0.0009.08.201710.08.2017
Mgr. Eva Jelová, Třebíčska 1834/7, 066 01 Humenné, Mgr. Eva Jelová - majiteľ Zmluva č. 1337 o mno0.0009.08.201710.08.2017
GAGA SK s.r.o., Puškinova 1716/9, 066 01 Humenné, Marek Gaľ - konateľ Zmluva č. 1338 o mno0.0009.08.201710.08.2017
MAYSTER CENTRUM SLOVAKIA s.r.o., Štefánikova 1543/6, 066 01 Humenné, Ľubomír Dzak - konateľ Zmluva č. 187/2017 o0.0009.08.201710.08.2017
Jana Murková, Osloboditeľov 1577/6, 066 01 Humenné, Jana Murková - majiteľka Zmluva č. 658/2017 o0.0009.08.201710.08.2017
Ľubica Spišaková Dodatok č. 1/2017 o 0.0002.08.201703.08.2017
Viera Lenčišová Dodatok č. 1/2017 o 0.0002.08.201703.08.2017
Terézia Rohaľová Dodatok č. 1/2017 o 0.0002.08.201703.08.2017
Miroslav Vasko Dodatok č. 1/2017 o 0.0002.08.201703.08.2017
Terézia Čorejová Dodatok č. 1/2017 o 0.0002.08.201703.08.2017
Ľuboš Klajban Dodatok č. 1/2017 o 0.0002.08.201703.08.2017
Božena Varadyová Dodatok č. 1/2017 o 0.0002.08.201703.08.2017
Katarína Tomečková Dodatok č. 1/2017 o 0.0002.08.201703.08.2017
Dušan Burdza Dodatok č. 2/2017 o 0.0002.08.201703.08.2017
Božena Plišková Dodatok č. 2/2017 o 0.0002.08.201703.08.2017
Helena Andiľová Dodatok č. 2/2017 o 0.0002.08.201703.08.2017
Ing. Slávka Kotvanová Dodatok č. 2/2017 o 0.0002.08.201703.08.2017
Marián Mindák Dodatok č. 2/2017 o 0.0002.08.201703.08.2017
Martina Adameková Dodatok č. 2/2017 o 0.0002.08.201703.08.2017
Mária Židziková Zmluva č. 58/2017 o 0.0002.08.201703.08.2017
Marta Obeidova Zmluva č. 59/2017 o 0.0002.08.201703.08.2017
Dagmar Rajniaková Zmluva č. 60/2017 o 0.0002.08.201703.08.2017
Eduard Birnštein Zmluva č. 61/2017 o 0.0002.08.201703.08.2017
Dana Mitniková Zmluva č. 62/2017 o 0.0002.08.201703.08.2017
Ladislav Minda Zmluva č. 63/2017 o 0.0002.08.201703.08.2017
Ján Jancura Dodatok č. 1/2017 o 0.0020.07.201721.07.2017
Michal Darivčák Dodatok č. 1/2017 o 0.0020.07.201721.07.2017
Katarína Hucovičová Dodatok č. 1/2017 o 0.0020.07.201721.07.2017
Pavol Kurej Dodatok č. 1/2017 o 0.0020.07.201721.07.2017
Milan Skrip Dodatok č. 1/2017 o 0.0020.07.201721.07.2017
Štefan Šak Dodatok č. 2/2017 o 0.0020.07.201721.07.2017
Ľubomír Šteňko Dodatok č. 2/2017 o 0.0020.07.201721.07.2017
Emília Fedurcová Dodatok č. 2/2017 o 0.0020.07.201721.07.2017
Miroslav Kahanek Dodatok č. 2/2017 o 0.0020.07.201721.07.2017
Oľga Rošková Dodatok č. 3/2017 o 0.0020.07.201721.07.2017
Božena Selecká Dodatok č. 3/2017 o 0.0020.07.201721.07.2017
Silvia Kuľhová Zmluva č. 53/2017 o 0.0020.07.201721.07.2017
Jozef Feigel Zmluva č. 54/2017 o 0.0020.07.201721.07.2017
Miroslav Kahanek Zmluva č. 55/2017 o 0.0020.07.201721.07.2017
Božena Golkovská Zmluva č. 56/2017 o 0.0020.07.201721.07.2017
Maroš Kuzma Zmluva č. 57/2017 o 0.0020.07.201721.07.2017
T a M trans spedition s.r.o., 545, 935 52 Šarovce Kúpna zmluva č. Z2010.0011.07.201712.07.2017
Technické služby mesta Humenné, Sninská 27, 066 01 Humenné Zmluva o zverení maj0.0004.07.201705.07.2017
Technické služby mesta Humenné, Sninská 27, 066 01 Humenné Zmluva o zverení maj0.0004.07.201705.07.2017
Jana Džamová Dodatok č. 1/2017 o 0.0003.07.201704.07.2017
Magdaléna Zátopeková Dodatok č. 1/2017 o 0.0003.07.201704.07.2017
Vladimír Bilec Dodatok č. 1/2017 o 0.0003.07.201704.07.2017
Irena Janíková Dodatok č. 2/2017 o 0.0003.07.201704.07.2017
Ing. Michal Bajcura Dodatok č. 2/2017 o 0.0003.07.201704.07.2017
Viera Hovancová Dodatok č. 2/2017 o 0.0003.07.201704.07.2017
Bohumil Vidovič Dodatok č. 2/2017 o 0.0003.07.201704.07.2017
Ing. Marta Čandová Dodatok č. 2/2017 o 0.0003.07.201704.07.2017
Jozef Jenčík Dodatok č. 2/2017 o 0.0003.07.201704.07.2017
Jana Tkáčová Zmluva č. 47/2017 o 0.0003.07.201704.07.2017
Anna Beczová Zmluva č. 48/2017 o 0.0003.07.201704.07.2017
Mgr. Monika Rohačová Zmluva č. 49/2017 o 0.0003.07.201704.07.2017
Jana Tkačová Zmluva č. 50/2017 o 0.0003.07.201704.07.2017
Mária Kočišová Zmluva č. 51/2017o n0.0003.07.201704.07.2017
Blažena Vojteková Zmluva č. 52/2017 o 0.0003.07.201704.07.2017
Linde Gas k. s., Tuhovská 3, 831 06 Bratislava Zmluva o dlhodobom n0.0003.07.201704.07.2017
Alžbeta Rohaľová Dodatok č. 1/2017 o 0.0030.06.201701.07.2017
Marta Kročková Dodatok č. 1/2017 o 0.0030.06.201701.07.2017
Eva Račková Dodatok č. 2/2017 o 0.0030.06.201701.07.2017
Eugen Čiževský Dodatok č. 2/2017 o 0.0030.06.201701.07.2017
Ján Babjak Dodatok č. 2/2017 o 0.0030.06.201701.07.2017
Rudolf Lelko Dodatok č. 2/2017 o 0.0030.06.201701.07.2017
Peter Medla Dodatok č. 2/2017 o 0.0030.06.201701.07.2017
Alena Schlimbachová Dodatok č. 2/2017 o 0.0030.06.201701.07.2017
Juraj Kalanin Dodatok č. 2/2017 o 0.0030.06.201701.07.2017
Ing. Ivan Matias Dodatok č. 2/2017 o 0.0030.06.201701.07.2017
Mária Bocková Dodstok č. 2/2017 o 0.0030.06.201701.07.2017
Ivo Parada Zmluva č. 44/2017 o 0.0030.06.201701.07.2017
Jozef Kislik Zmluva č. 45/2017 o 0.0030.06.201701.07.2017
Ing. Róbert Lipa Zmluva č. 46/2017 o 0.0030.06.201701.07.2017
MUDr. Bibiana Tuptová Dodatok č. 1/2017 o 0.0014.06.201715.06.2017
Vilma Turcmanovičová Dodatok č. 1/2017 o 0.0014.06.201715.06.2017
Ema Schlosserová Dodatok č. 1/2017 o 0.0014.06.201715.06.2017
Alena Karnajová Dodatok č. 2/2017 o 0.0014.06.201715.06.2017
MUDr. Bibiana Tuptová Dodatok č. 2/2017 o 0.0014.06.201715.06.2017
Lýdia Kočišová Dodatok č. 2/2017 o 0.0014.06.201715.06.2017
Vlasta Timková Dodatok č. 2/2017 o 0.0014.06.201715.06.2017
Juraj Gossanyi Dodatok č. 2/2017 o 0.0014.06.201715.06.2017
Helena Mandzáková Dodatok č. 2/2017 o 0.0014.06.201715.06.2017
Ján Neupauer Dodatok č. 2/2017 o 0.0014.06.201715.06.2017
Alena Karnajová Dodatpk č. 2/2017 o 0.0014.06.201715.06.2017
Michal Berdak Zmluva č. 39/2017 o 0.0014.06.201715.06.2017
Valéria Karoľová Zmluva č. 40/2017 o 0.0014.06.201715.06.2017
Helena Mandzáková Zmluva č. 41/2017 o 0.0014.06.201715.06.2017
Anna Fedurcová Zmluva č. 42/2017 o 0.0014.06.201715.06.2017
Michal Barančik Zmluva č. 43/2017 o 0.0014.06.201715.06.2017
GASTROGAL s.r.o., Puškinova 1716/9, 066 01 Humenné, Marek Gaľ - konateľ Dodatok č. 1 k zmluv0.0013.06.201714.06.2017
CHETRA SK s.r.o., Sládkovičova 1937, 093 02 Hencovce, Ing. Peter Bubnár - konateľ Dodatok č. 2 k zmluv0.0013.06.201714.06.2017
BONUM SLOVAKIA s.r.o., Hurbanova 232/20, 069 01 Snina, Martin Molnár - konateľ Dodatok č. 2 k zmluv0.0013.06.201714.06.2017
ADE CENTRUM spol. s r.o., Mierova 64/2, 066 01 Humenné, Tomáš Herpák - konateľ Zmluva č. 1329 o mno0.0013.06.201714.06.2017
MVDr. Miroslav Kakuta, Tyršova 16, 066 01 Humenné, MVDr. Miroslav Kakuta - majiteľ Zmluva č. 1330 o mno0.0013.06.201714.06.2017
MX CORPORATION s.r.o., Tolstého 104, 06 01 Humenné, Michal Minich - konateľ Zmluva č. 1331 o mno0.0013.06.201714.06.2017
Daluna žeriavy a dráhy s.r.o., Hlavná 337/54, 067 77 Zemplínske Hámre, Ing. Ľubomír Janovský - konateľ Zmluva č. 1332 o mno0.0013.06.201714.06.2017
STAVMAT STAVEBNINY s.r.o., Pezinská 56, 901 01 Malacky ( Fidlíkova 3, 066 01 Humenné ), Ing. arch. Pavol Kollár - konateľ Zmluva č. 1333 o mno0.0013.06.201714.06.2017
Elektrovod Slovakia s.r.o., Bytčická 4, 010 42 Žilina Zmluva č. 805/2017 o0.0013.06.201714.06.2017
Mgr. Jana Kabátová, Čsl. armády 1978/28, 066 01 Humenné, Mgr. Jana Kabátová - majiteľka Zmluva č. 936/2017 o0.0013.06.201714.06.2017
Viera Ferencová Dodatok č. 1/2017 o 0.0002.06.201703.06.2017
Edita Jacková Dodatok č. 2/2017 o 0.0002.06.201703.06.2017
Juraj Rudík Dodatok č. 2/2017 o 0.0002.06.201703.06.2017
Mária Dochanová Dodatok č. 2/2017 o 0.0002.06.201703.06.2017
Anna Vaššová Dodatok č. 2/2017 o 0.0002.06.201703.06.2017
Michal Tkáč Dodatok č. 2/2017 o 0.0002.06.201703.06.2017
Albert Duhoň Dodatok č. 2/2017 o 0.0002.06.201703.06.2017
Miroslav Miľan Dodatok č. 2/2017 o 0.0002.06.201703.06.2017
Mária Dochanová Dodatok č. 2/2017 o 0.0002.06.201703.06.2017
Mária Hriňová Dodatok č. 2/2017 o0.0002.06.201703.06.2017
Denisa Marinčáková Dodatok č. 2/2017 o 0.0002.06.201703.06.2017
Alica Prebehajlová Dodatok č. 2/2017 o 0.0002.06.201703.06.2017
Mária Račková Dodatok č. 2/2017 o 0.0002.06.201703.06.2017
Arnošt Foff Dodatok č. 2/2017 o 0.0002.06.201703.06.2017
Antónia Šomjaková Dodatok č. 3/2017 o 0.0002.06.201703.06.2017
Beáta Berdaková Dodatok č. 3/2017 o 0.0002.06.201703.06.2017
Marta Jakubovová Zmluva č. 32/2017 o 0.0002.06.201703.06.2017
Ing. Milan Bodnár Zmluva č. 33/2017 o 0.0002.06.201703.06.2017
Jaroslav Matuščák Zmluva č. 34/2017 o 0.0002.06.201703.06.2017
Jolana Brinkošová Zmluva č. 35/2017 o 0.0002.06.201703.06.2017
Irena Kocanová Zmluva č. 36/2017 o 0.0002.06.201703.06.2017
Štefan Gojdič Zmluva č. 37/2017 o 0.0002.06.201703.06.2017
Iveta Žovninová Zmluva č. 38/2017 o 0.0002.06.201703.06.2017
T a M trans spedition s.r.o., 545, 935 52 Šarovce Kúpna zmluva č. Z2010.0030.05.201731.05.2017
Iveta Bališinová Dodatok č. 1/2017 o 0.0023.05.201724.05.2017
MUDr. Emília Tkáčová Dodatok č. 1/2017 o 0.0023.05.201724.05.2017
Mária Plančárová Dodatok č. 1/2017 o 0.0023.05.201724.05.2017
Františka Gasprová Dodatok č. 2/2017 o 0.0023.05.201724.05.2017
Eva Kauderová Dodatok č. 2/2017 o 0.0023.05.201724.05.2017
Klára Holomeková Dodatok č. 2/2017 o 0.0023.05.201724.05.2017
MUDr. Vladimír Dronin Dodatok č. 2/2017 o 0.0023.05.201724.05.2017
Ján Zeleňák Dodatok č. 2/2017 o 0.0023.05.201724.05.2017
Mária Novotová Dodatok č. 2/2017 o 0.0023.05.201724.05.2017
Stanislav Škrlik Dodatok č. 2/2017 o 0.0023.05.201724.05.2017
Anna Karasová Dodatok č. 2/2017 o 0.0023.05.201724.05.2017
Ján Kováč Dodatok č. 2/2017 o 0.0023.05.201724.05.2017
Rozália Hodorová Dodatok č. 2/2017 o 0.0023.05.201724.05.2017
Ing. Ján Vološin Dodatok č. 3/2017 o 0.0023.05.201724.05.2017
Simone Trifunovič Dodatok č.4/2017 o p0.0023.05.201724.05.2017
Nadežda Tichá Zmluva č. 31/2017 o 0.0023.05.201724.05.2017
Anna Kenderešová /Dodatok č. 2/2017 o0.0022.05.201723.05.2017
Anna Sakaliková Dodatok č. 1/2017 o 0.0022.05.201723.05.2017
Peter Treščák Dodatok č. 1/2017 o 0.0022.05.201723.05.2017
Alena Forišová Dodatok č. 2/2017 o 0.0022.05.201723.05.2017
Eva Horkuličová Dodatok č. 2/2017 o 0.0022.05.201723.05.2017
Mária Meráková Zmluva č. 28/2017 o 0.0022.05.201723.05.2017
Mária Meráková Zmluva č. 29/2017 o 0.0022.05.201723.05.2017
Mgr. Miroslava Lysá Zmluva č. 30/2017 o 0.0022.05.201723.05.2017
Peter Holinga, Lada č. 159, 082 12 Kapušany pri Prešove Kúpna zmluva v zmysl0.0018.05.201719.05.2017
Gabriela Rohaľová Dodatok č. 1/2017 o 0.0017.05.201718.05.2017
Margita Kenderešová Dodatok č. 1/2017 o 0.0017.05.201718.05.2017
Ľubica Benediková Dodatok č. 1/2017 o 0.0017.05.201718.05.2017
Alexander Varady Dodatok č. 1/2017 o 0.0017.05.201718.05.2017
Anna Matošová Dodatok č. 1/2017 o 0.0017.05.201718.05.2017
Mária Olejárová Dodatok č. 2/2017 o 0.0017.05.201718.05.2017
Zuzana Lukačová Dodatok č. 2/2017 o 0.0017.05.201718.05.2017
Silvia Čipaková Dodatok č. 2/2017 o 0.0017.05.201718.05.2017
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné Zmluva o zverení maj0.0010.05.201711.05.2017
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné Zmluva o zverení maj0.0010.05.201711.05.2017
Thuong Vo Thi, Laborecká 1892/49, 066 01 Humenné Dodatok č. 1 k zmluv0.0004.05.201705.05.2017
Ján Ficko Dodatok č. 1/2017 o 0.0004.05.201705.05.2017
PharmDr. Eva Liptáková Dodatok č. 2/2017 o 0.0004.05.201705.05.2017
Mgr. Bedřich Tásler Dodatok č. 2/2017 o 0.0004.05.201705.05.2017
Ing. Katarína Kočanová Dodatok č. 2/2017 o 0.0004.05.201705.05.2017
Marianna Macková, 06 01 Kochanovce 32 Zmluva č. 1138/2017 0.0004.05.201705.05.2017
NTD Košice s.r.o., Miškovecká 1, 040 11 Košice, Ing. Doan Nguyen Trong - konateľ Zmluva č. 1324 o mno0.0004.05.201705.05.2017
MS Rental Services s.r.o., Suchý Jarok 2087, 066 01 Humenné, Matej Šepeľa - konateľ Zmluva č. 1325 o mno0.0004.05.201705.05.2017
Alena Morochovičová, 067 73 Šmigovec 34 ( Nám. slobody 62 ), Alena Morochovičová - majiteľka Zmluva č. 1326 o mno0.0004.05.201705.05.2017
Euro - coop s.r.o., Ševčenkova 1666/40, 066 01 Humenné, Ing. Ján Jackovič - konateľ Zmluva č. 1327 o mno0.0004.05.201705.05.2017
RAJAN s.r.o., Laborecká 1854/15, 066 01 Humenné Zmluva č. 1328 o mno0.0004.05.201705.05.2017
Milan Bavolár Zmluva č. 25/2017 o 0.0004.05.201705.05.2017
Darina Labunová Zmluva č. 26/2017 o 0.0004.05.201705.05.2017
Viera Pašková Zmluva č. 27/2017 o 0.0004.05.201705.05.2017
Alžbeta Majeríková Dodatok č. 1/2017 o 0.0028.04.201729.04.2017
Mária Siváková Dodatok č. 2/2017 o 0.0028.04.201729.04.2017
Imrich Cehlár Dodatok č. 2/2017 o 0.0028.04.201729.04.2017
Eva Semančíková Dodatok č. 2/2017 o 0.0028.04.201729.04.2017
Peter Hejnus Dodatok č. 2/2017 o 0.0028.04.201729.04.2017
Ing. Gabriela Kampová Dodatok č.2/2017 o p0.0028.04.201729.04.2017
Helena Nemethová Zmluva č. 24/2017 o 0.0028.04.201729.04.2017
Anna Fedurcová Zmluva č. 25/2017 o 0.0028.04.201729.04.2017
Miroslav Janik Dodatok č. 1/2017 o 0.0027.04.201728.04.2017
Michal Ihnát Dodatok č. 1/2017 o 0.0027.04.201728.04.2017
Renáta Kucerová Dodatok č. 2/2017 o 0.0027.04.201728.04.2017
PhDr. Mária Firdová Dodatok č. 2/2017 o 0.0027.04.201728.04.2017
Mária Majerniková Dodatok č. 2/2017 o 0.0027.04.201728.04.2017
Rozália Ficová Dodatok č. 3/2017 o 0.0027.04.201728.04.2017
Miroslav Bureš Zmluva č. 22/2017 o 0.0027.04.201728.04.2017
Beáta Demčaková Zmluva č. 23/2017 o 0.0027.04.201728.04.2017
T a M trans spedition s.r.o., 545, 935 52 Šarovce Kúpna zmluva č. Z2010.0024.04.201725.04.2017
Veronika Palčinská - PAVER, Ružová 348, 067 83 Kamenica nad Cirochou Dodatok č. 1 k zmluv0.0020.04.201721.04.2017
Dávid Díšek Victoria, 072 54 Pinkovce 10, Dávid Díšek - majiteľ Zmluva č. 13167 o mn0.0020.04.201721.04.2017
Adriana Špitaliková, 067 31 Udavské 469 Zmluva č. 1319 o mno0.0020.04.201721.04.2017
Blanka Kislanová, 067 32 Rovné 84 Zmluva č. 1320 o mno0.0020.04.201721.04.2017
KMK INVESTEMENT s.r.o., Štefánikova 25, 066 01 Humenné, Mgr. Richard Kapuscinský - konateľ Zmluva č. 1321 o mn0.0020.04.201721.04.2017
Vlasta Behunová, Partizánska 2512/16, 066 01 Humenné, Vlasta Behunová - majiteľka Zmluva č. 1322 o mno0.0020.04.201721.04.2017
DA & VL s.r.o., Budovateľská 44/F, 080 01 Prešov, Gábor Vladimír - konateľ Zmluva č. 1323 o mno0.0020.04.201721.04.2017
Brenntag Slovakia s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok Kúpna zmluva č. Z2010.0018.04.201719.04.2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, Ing. Stanislav Hreha, PhD. predseda predstavenstva Dodatok č. 3 k zmluv0.0013.04.201714.04.2017
CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice Kúpna zmluva č. Z2010.0013.04.201714.04.2017
Ján Galajda Dodatok č. 1/2017 o 0.0012.04.201713.04.2017
Anna Žoldáková Dodatok č. 1/2017 o 0.0012.04.201713.04.2017
Alexej Seman Dodatok č. 1/2017 o 0.0012.04.201713.04.2017
Zlatica Tomeková Dodatok č. 2/2017 o 0.0012.04.201713.04.2017
Vladimír Pereksta Dodatok č. 2/2017 o 0.0012.04.201713.04.2017
Štefan Kocan Dodatok č. 2/2017 o 0.0012.04.201713.04.2017
PhDr. Ján Semko Dodatok č. 3/2017 o 0.0012.04.201713.04.2017
Blažej Treščak Zmluva č. 20/2017 o 0.0012.04.201713.04.2017
Emília Murinčáková Zmluva č. 21/2017 o 0.0012.04.201713.04.2017
Magdaléna Vojtuňová Dodatok č. 1/2017 o 0.0006.04.201707.04.2017
Daniela Sobotová Dodatok č. 1/2017 o 0.0006.04.201707.04.2017
Jana Čikotová Dodatok č. 2/2017 o 0.0006.04.201707.04.2017
Paulína Krompáková Dodatok č. 2/2017 o 0.0006.04.201707.04.2017
Ladislav Cabala Dodatok č. 2/2017 o 0.0006.04.201707.04.2017
Vladimír Čupák Dodatok č. 2/2017 o 0.0006.04.201707.04.2017
Mgr. Marta Antalová Dodatok č. 3/2017 o 0.0006.04.201707.04.2017
Mária Mihalčinová Zmluva č. 15/2017 o 0.0006.04.201707.04.2017
Emília Gilaniová Zmluva č. 16/2017 o 0.0006.04.201707.04.2017
Štefan Klimza Zmluva č. 17/2017 o 0.0006.04.201707.04.2017
Lívia Rusinková Zmluva č. 18/2017 o 0.0006.04.201707.04.2017
Ing. Emil Rarog Zmluva č. 19/2017 o 0.0006.04.201707.04.2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, Ing. Stanislav Hreha, PhD. predseda predstavenstva Zmluva o dielo č. 850.0006.04.201707.04.2017
EUROVIA SK a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice Kúpna zmluva č. Z2010.0003.04.201704.04.2017
Miroslav Ferko, Mierova 1920/86, 066 01 Humenné, Miroslav Ferko - majiteľ Dodatok č. 1 k zmluv0.0030.03.201731.03.2017
MILK - AGRO spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, Ing. Jozef Kundrát - konateľ Dodatok č. 2 k zmluv0.0030.03.201731.03.2017
Numero Uno SK s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, Simona Grešková - konateľka Zmluva č. 1309 o mno0.0030.03.201731.03.2017
Emília Eliášová, Jurkovičova 6578/10, 080 01 Prešov, Emília Eliášová - majiteľka Zmluva č. 1310 o mno0.0030.03.201731.03.2017
Milan Capcara, Košická 2504/10, 066 01 Humenné, Milan Capcara - majiteľ Zmluva č. 1311 o mno0.0030.03.201731.03.2017
Mgr. Dagmar Mataninová - DONO, Nemocničná 1899/28, 066 01 Humenné,Mgr. Dagmar Mataninová - DONO Zmluva č. 1312 o mno0.0030.03.201731.03.2017
DISTROS s.r.o., 26. novembra 1510/3, 066 01 Humenné, Ing. Ján Vološin - konateľ Zmluva č. 1313 o mno0.0030.03.201731.03.2017
Valentína Erdogan, Laborecká 1864/24, 066 01 Humenné, Valentína Erdogan - majiteľka Zmluva č. 1314 o mno0.0030.03.201731.03.2017
Ing. Jozef Fečko, 066 01 Lackovce 88 Zmluva č. 1315 o mno0.0030.03.201731.03.2017
RPL spol. s r.o., Za riekou Nitrou 1490, 958 01 Partizánske, Jozef Robel - konateľ Zmluva č. 1316 o mno0.0030.03.201731.03.2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, Ing. Stanislav Hreha, PhD. predseda predstavenstva Zmluva č. 402/2017 o0.0030.03.201731.03.2017
Pekáreň ILaS s.r.o., Strojárska 2740, 069 01 Snina, Milan Kentoš - konateľ Zmluva č. 452 o zber0.0030.03.201731.03.2017
Helena Kičová ALBA, Družstevná 1470/7, 066 01 Humenné, Helena Kičová - majiteľka Zmluva č.219/2017 o 0.0030.03.201731.03.2017
Milan Terek Dodatok č. 1/2017 o 0.0028.03.201729.03.2017
Anna Šamulková Dodatok č. 1/2017 o 0.0028.03.201729.03.2017
Júlia Varcholová Dodatok č. 1/2017 o 0.0028.03.201729.03.2017
Mária Argayová Dodatok č. 1/2017 o 0.0028.03.201729.03.2017
Beáta Demková Dodatok č. 2/2017 o 0.0028.03.201729.03.2017
Matilda Klimzová Dodatok č. 2/2017 o 0.0028.03.201729.03.2017
Emília Petrušová Zmluva č. 13/2017 o 0.0028.03.201729.03.2017
Helena Karchová Zmluva č. 14/2017 o 0.0028.03.201729.03.2017
Ivan Moroz Dodatok č 1/2017 o p0.0024.03.201725.03.2017
Michal Cuper Dodatok č. 1/2017 o 0.0024.03.201725.03.2017
Ján Parada Dodatok č. 1/2017 o 0.0024.03.201725.03.2017
Mária Kirňaková Dodatok č. 1/2017 o 0.0024.03.201725.03.2017
Mikuláš Babej Dodatok č. 2/2017 o 0.0024.03.201725.03.2017
FEREX s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra Kúpna zmluva č. Z2010.0024.03.201725.03.2017
Emília Barnišinová Zmluva č. 10/2017 o 0.0024.03.201725.03.2017
Cyril Fedurčak Zmluva č. 11/2017 o 0.0024.03.201725.03.2017
Dušan Ryšak Zmluva č. 12/2017 o 0.0024.03.201725.03.2017
Mária Zágorová Dodatok č. 1/2017 o 0.0013.03.201714.03.2017
Milan Juras Dodatok č. 1/2017 o 0.0013.03.201714.03.2017
Anna Dančiková Dodatok č. 1/2017 o 0.0013.03.201714.03.2017
Michal Antolčík Dodatok č. 1/2017 o 0.0013.03.201714.03.2017
Michal Antolčík Dodatok č. 1/2017 o 0.0013.03.201714.03.2017
Mária Kačurová Dodatok č. 1/2017 o 0.0013.03.201714.03.2017
Anna Polánková Dodatok č. 2/2017 o 0.0013.03.201714.03.2017
Dušan Polák Dodatok č. 2/2017 o 0.0013.03.201714.03.2017
Irena Mažeriková Dodatok č. 2/2017 o 0.0013.03.201714.03.2017
Anna Mokrišová Dodatok č. 2/2017 o 0.0013.03.201714.03.2017
Juraj Bilec Dodatok č. 2/2017 o 0.0013.03.201714.03.2017
Ľubica Gordonová Dodatok č. 3/2017 o 0.0013.03.201714.03.2017
Mária Kamenická zmluva č. 9/2017 o n0.0013.03.201714.03.2017
Fuel Traders Corporation s.r.o., Panenská 13, 811 03 Bratislava 1 Kúpna zmluva č. Z2010.0008.03.201709.03.2017
Ľubica Špaková Dodatok č. 1/2017 o 0.0006.03.201707.03.2017
Imrich Hovanec Dodatok č. 2/2017 o 0.0006.03.201707.03.2017
Viera Sičáková Dodatok č. 2/2017 o 0.0006.03.201707.03.2017
Monika Kobuľarová Dodatok č. 2/2017 o 0.0006.03.201707.03.2017
Ing. Štefan Čanda Dodatok č. 2/2017 o 0.0006.03.201707.03.2017
Jozef Lauda Dodatok č. 2/2017 o 0.0006.03.201707.03.2017
Pavol Matias Zmluva č. 7/2017 o n0.0006.03.201707.03.2017
Gabriela Zavadská Zmluva č. 8/2017 o n0.0006.03.201707.03.2017
MUDr. Anna Sotáková Dodatok č. 1/2017 o 0.0027.02.201728.02.2017
Mária Fejková Dodatok č. 1/2017 o 0.0027.02.201728.02.2017
Anna Morosková Dodatok č. 1/2017 o 0.0027.02.201728.02.2017
Anna Morosková Dodatok č. 1/2017 o 0.0027.02.201728.02.2017
Ing. arch. Igor Rumler Dodatok č. 2/2017 o 0.0027.02.201728.02.2017
Eva Becová Dodatok č. 2/2017 o 0.0027.02.201728.02.2017
C & N s.r.o., Klimkovičova 1236/10, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP ( Mierová 60, HÉ ), Canh Vu Van - konateľ Dodatok č. 1 k zmluv0.0023.02.201724.02.2017
DIAMIR SPORT s.r.o., Nám. slobody A - 3, 066 01 Humenné, Ing. Vladimír Pastorák - konateľ Dodatok č. 1 k zmluv0.0023.02.201724.02.2017
Ján Eliáš, Kukorelliho 1499/22, 066 01 Humenné, Ján Budzák - majiteľ Zmluva č. 1228 o mno0.0023.02.201724.02.2017
BUDZÁK s.r.o., Kukučínova 1574/26, 066 01 Humenné, Branislav Budzák - konateľ Zmluva č. 1307 o mno0.0023.02.201724.02.2017
SVB MLYN na ul. Osloboditeľov 1642/29 v zastúpení Energobyt s.r.o. Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné, Ing. Andrej Bača - konateľ Zmluva č. 1308 o mno0.0023.02.201724.02.2017
Helena Dzubová Dodatok č. 1/2017 o 0.0020.02.201721.02.2017
Anastázia Virosteková Dodatok č. 1/2017 o 0.0020.02.201721.02.2017
Viera Suchá Dodatok č. 1/2017 o 0.0020.02.201721.02.2017
Alexander Buffa Dodatok č. 1/2017 o 0.0020.02.201721.02.2017
Mária Mazurová Dodatok č. 1/2017 o 0.0020.02.201721.02.2017
Iveta Tokárová Dodatok č. 1/2017 o 0.0020.02.201721.02.2017
Ing. Mária Gondová Dodatok č. 2/2017 o 0.0020.02.201721.02.2017
Zdenka Solomejová Zmluva č. 6/2017 o n0.0020.02.201721.02.2017
MK & Z Security s.r.o., Ľubiša 190, 067 11 Ľubiša Kúpna zmluva č. Z2010.0016.02.201717.02.2017
FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, Martin Filko - konateľ Dodatok č. 2 k zmluv0.0008.02.201709.02.2017
MAYSTER CENTRUM SK, s.r.o., Bardejovská 2, 080 06 Prešov ( Štefánikova, HÉ ), Ľubomír Dzak - konateľ Zmluva č. 187 o množ0.0008.02.201709.02.2017
Renáta Kráľovská, Krátka 1871/16, 066 01 Humenné ( Laborecká, HÉ ), Renáta Kráľovská - majiteľka Zmluva č. 522 o množ0.0008.02.201709.02.2017
Valéria Gerbocová Dodatok č. 1/2017 o 0.0002.02.201703.02.2017
Lenka Šalatová Dodatok č. 1/2017 o 0.0002.02.201703.02.2017
Bohumir Kovař Dodatok č. 2/2017 o 0.0002.02.201703.02.2017
Anna Javorská Dodatok č. 2/2017 o 0.0002.02.201703.02.2017
Oľga Szabová Dodatok č. 1/2017 o 0.0026.01.201727.01.2017
Vladimír Hirjak Dodatok č. 1/2017 o 0.0026.01.201727.01.2017
Ján Juščík Dodatok č. 2/2017 o 0.0026.01.201727.01.2017
Eva Goľová Dodatok č. 2/2017 o 0.0026.01.201727.01.2017
Viliam Herzeg Dodatok č. 2/2017 o 0.0026.01.201727.01.2017
Teodor Lesňak Dodatok č. 2/2017 o 0.0026.01.201727.01.2017
Fuel Traders Corporation s.r.o., Panenská 13, 811 03 Bratislava 1 Kúpna zmluva č. Z2010.0026.01.201727.01.2017
Vladimír Huray Zmluva č. 4/2017 o n0.0026.01.201727.01.2017
Daniela Bernická Zmluva č. 5/2017 o n0.0026.01.201727.01.2017
Lucia Pataraková - Luci art, SNP 2517/33, 066 01 Humenné, Lucia Pataraková - majiteľ 0.0025.01.201726.01.2017
Stanislav Schlimbach, Košická 2503/3, 066 01 Humenné, Stanislav Schlimbach - majiteľ Zmluva č. 1133 o mno0.0025.01.201726.01.2017
Lucia Vysokajová, Košická 2057/36, 066 01 Humenné, Lucia Vysokajová - majiteľ Zmluva č. 1304 o mno0.0025.01.201726.01.2017
LOŽISKÁ PLUS s.r.o., Osloboditeľov 115, 066 01 Humenné, Ján Drab - konateľ Zmluva č. 1305 o mno0.0025.01.201726.01.2017
Milan Srok Dodatok č. 1/2017 o 0.0023.01.201724.01.2017
Mária Kucháriková Dodatok č. 1/2017 o 0.0023.01.201724.01.2017
Michal Ivanco Dodatok č. 1/2017 o 0.0023.01.201724.01.2017
Jozef Čermák Dodatok č. 1/2017 o 0.0023.01.201724.01.2017
Galina Goľová Dodatok č. 1/2017 o 0.0023.01.201724.01.2017
Ingrid Očenašová Dodatok č. 1/2017 o 0.0023.01.201724.01.2017
Marián Sasarák Dodatok č. 1/2017 o 0.0023.01.201724.01.2017
Helena Grundzová Dodatok č. 2/2017 o 0.0023.01.201724.01.2017
Viera Lenčišová Dodatok č. 2/2017 o 0.0023.01.201724.01.2017
Mária Maturkaničová Dodatok č. 2/2017 o 0.0023.01.201724.01.2017
Stanislav Goga Dodatok č. 2/2017 o 0.0023.01.201724.01.2017
Peter Krikunov Dodatok č.2/2017 o p0.0023.01.201724.01.2017
Matej Mihaľko Zmluva č. 1/2017 o n0.0023.01.201724.01.2017
Ondrej Černega Zmluva č. 2/2017 o n0.0023.01.201724.01.2017
Danka Jankovská Zmluva č. 3/2017 o n0.0023.01.201724.01.2017
Jaroslav Kačur - AVEX, Suchý Jarok 5133, 066 01 Humenné Zmluva o spolupráci 0.0023.01.201724.01.2017
Domino MK s.r.o., Košická 2503/2, 066 01 Humenné Zmluva o spolupráci 0.0023.01.201724.01.2017
Stanislav Schlimbach, Košická 2503/3, 066 01 Humenné Zmluva o nájme a zab0.0010.01.201711.01.2017
Technické služby mesta Humenné, Sninská 27, 066 01 Humenné Zmluva o zverení maj0.0010.01.201711.01.2017
Technické služby mesta Humenné, Sninská 27, 066 01 Humenné Zmluva o zverení maj0.0010.01.201711.01.2017
YAN s.r.o., Kukučínova 184/1, 075 01 Trebišov ( Nám. slobody, OD Jednota ), Yan Zhang - konateľ Dodatok č. 1 k zmluv0.0030.12.201631.12.2016
Milena Kašubjaková Dodatok č. 1/2016 o 0.0030.12.201631.12.2016
Margita Kurejová Dodatok č. 2/2016 o 0.0030.12.201631.12.2016
Anna Babinská Dodatok č. 3/2016 o 0.0030.12.201631.12.2016
Irena Gaľová Dodatok č.2/2016 o p0.0030.12.201631.12.2016
Ing. František Andiľ Zmluva č. 106/2016 o0.0030.12.201631.12.2016
Dionýzia Vojtková Zmluva č. 107/2016 o0.0030.12.201631.12.2016
Vladimír Sliviak Zmluva č. 108/2016 o0.0030.12.201631.12.2016
ŠH UNITRANS s.r.o., SNP 63/63, 069 01 Snina, Vlasta Holotová - konateľ Zmluva č. 1192 o mno0.0030.12.201631.12.2016
Ladislav Blaško, Ševčenkova 6, 066 01 Humenné, Ladislav Blaško - majiteľ Zmluva č. 1302 o mno0.0030.12.201631.12.2016
ROYAL MEDIA SK, s.r.o., 066 01 Kochanovce 231, Martin Miker - majiteľ Zmluva č. 1303 o mno0.0030.12.201631.12.2016
PETKAR s.r.o., Duchnovičova 284/3, 067 61 Stakčín, Peter Lelič - majiteľ Zmluva č. 756 o množ0.0030.12.201631.12.2016
AVEX Slovakia s.r.o., Suchý Jarok 5133, 066 01 Humenné Zmluva o poskytovaní0.0023.12.201624.12.2016
Martina Starostová Dodatok č. 2/2016 o 0.0022.12.201623.12.2016
Mária Harvanová Dodatok č. 2/2016 o 0.0022.12.201623.12.2016
Ľudovít Gossanyi Dodatok č. 2/2016 o 0.0022.12.201623.12.2016
Dr. Atila Dely Dodatok č. 2/2016 o 0.0022.12.201623.12.2016
Mária Jarošová Dodatok č. 2/2016 o 0.0022.12.201623.12.2016
Anna Dupaková Dodatok č. 2/2016 o 0.0022.12.201623.12.2016
Veronika Bošková Dodatok č. 2/2016 o 0.0022.12.201623.12.2016
Mária Haburajová Zmluva č. 100/2016 o0.0022.12.201623.12.2016
Anna Bindzarová Zmluva č. 101/2016 o0.0022.12.201623.12.2016
Pavol Sivý Zmluva č. 102/2016 o0.0022.12.201623.12.2016
Jozef Zavacký Zmluva č. 103/2016 o0.0022.12.201623.12.2016
Monika Korcová Zmluva č. 104/2016 o0.0022.12.201623.12.2016
Monika Korcová Zmluva č. 105/2016 o0.0022.12.201623.12.2016
Mikuláš Rebej Zmluva č. 99/2016 o 0.0022.12.201623.12.2016
Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 832 27 Bratislava Dodatok č. 2 k zmluv0.0014.12.201615.12.2016
JUDr. Slavomír Hrubišák, Pugačevova 1, 066 01 Humenné, JUDr. Slavomír Hrubišák - majiteľ Zmluva č. 1300 o mno0.0014.12.201615.12.2016
ADMIRENT s.r.o., Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné, JUDr. Ivan Roháč, PhD. LL.M, MBA - konateľ Zmluva č. 1301 o mno0.0014.12.201615.12.2016
PETKAR s.r.o., Duchnovičova 284/3, 067 61 Stakčín, Peter Lelič - majiteľ Zmluva č. 756 o množ0.0014.12.201615.12.2016
Zlatica Kubičarová Dodatok č. 1/2016 o 0.0009.12.201610.12.2016
Jana Gauličová Dodatok č. 1/2016 o 0.0009.12.201610.12.2016
Domov sociálnych služieb v Jabloni Dodatok č. 1/2016 o 0.0009.12.201610.12.2016
Mgr. Jozef Fabian Dodatok č. 1/2016 o 0.0009.12.201610.12.2016
Gabriela Kotorová Dodatok č. 1/2016 o 0.0009.12.201610.12.2016
Irena Reváková Dodatok č. 1/2016 o 0.0009.12.201610.12.2016
Beáta Varmusová Dodatok č. 1/2016 o 0.0009.12.201610.12.2016
Anna Sertlová Dodatok č. 1/2016 o 0.0009.12.201610.12.2016
Zlatica Kubičarová Dodatok č. 1/2016 o 0.0009.12.201610.12.2016
Alexander Bizoň Dodatok č. 2 o prená0.0009.12.201610.12.2016
Verona Petraková Dodatok č. 2 o prená0.0009.12.201610.12.2016
Vasiľ Lipinský Dodatok č. 2/2016 o 0.0009.12.201610.12.2016
Július Kvetan Dodatok č. 2/2016 o 0.0009.12.201610.12.2016
Mária Mattová Dodatok č. 2/2016 o 0.0009.12.201610.12.2016
Valéria Tkáčová Dodatok č. 2/2016 o 0.0009.12.201610.12.2016
Marta Paucová Dodatok č. 2/2016 o 0.0009.12.201610.12.2016
Marta Paucová Dodatok č. 2/2016 o 0.0009.12.201610.12.2016
Gabriel Bizub Dodatok č. 3/2016 o 0.0009.12.201610.12.2016
Ľubica Šantová Zmluva č. 90/2016 o 0.0009.12.201610.12.2016
Iveta Chauturová Zmluva č. 91/2016 o 0.0009.12.201610.12.2016
Domenico Santagelo Zmluva č. 92/2016 o 0.0009.12.201610.12.2016
Darina Ledlová Zmluva č. 93/2016 o 0.0009.12.201610.12.2016
Peter Tokár Zmluva č. 94/2016 o 0.0009.12.201610.12.2016
František Klimčak Zmluva č. 95/2016 o 0.0009.12.201610.12.2016
Jana Pentráková Zmluva č. 96/2016 o 0.0009.12.201610.12.2016
Mária Salanciová Zmluva č. 97/2016 o 0.0009.12.201610.12.2016
Mária Mattová Zmluva č. 98/2016 o 0.0009.12.201610.12.2016
Katarína Valčová, 067 45 Topoľovka 284, Katarína Valčová - majiteľka Dodatok č. 1 k zmluv0.0008.12.201609.12.2016
Car Complex spol. s r.o., Hrnčiarska 21, 066 01 Humenné, Mgr. Tomáš Čanda - konateľ Dodatok č. 1 k zmluv0.0008.12.201609.12.2016
GRIFFA s.r.o., Brestovská 5217/119, 066 01 Humenné, Ing. Rastislav Vaceľ PhD. - konateľ Dodatok č. 1 k zmluv0.0008.12.201609.12.2016
Ružena Heseková Dodatok č. 1/2016 o 0.0008.12.201609.12.2016
Irena Korejová Dodatok č. 1/2017 o 0.0008.12.201609.12.2016
Irena Korejová Dodatok č. 1/2017 o 0.0008.12.201609.12.2016
Jolana Osová Dodatok č. 1/2017 o 0.0008.12.201609.12.2016
STAVIVÁ HUMENNÉ s.r.o., Jasenovská 2844/50, 066 01 Humenné, Ing. Lenka Vysočanská - konateľka Dodatok č. 2 k zmluv0.0008.12.201609.12.2016
Jana Petrovčinová Dodatok č. 2/2016 o 0.0008.12.201609.12.2016
Kvetoslava Antoňaková Dodatok č. 2/2016 o 0.0008.12.201609.12.2016
Mária Sivaková Dodatok č. 2/2017 o 0.0008.12.201609.12.2016
Mária Sivaková Dodatok č. 2/2017 o 0.0008.12.201609.12.2016
Jaroslava Slaminková Dodatok č. 3/2016 o 0.0008.12.201609.12.2016
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Kúpna zmluva vč. Z200.0008.12.201609.12.2016
Mária Danková Zmluva č. 126/2017 o0.0008.12.201609.12.2016
MILKO81 s.r.o., Hrnčiarska 1702/4, 066 01 Humenné, Miloš Polák - majiteľ Zmluva č. 1298 o mno0.0008.12.201609.12.2016
Vladimír Andel - Servis TV/Mobil/SAT, Laborecká 1891/42, 066 01 Humenné, Vladimír Andel - majiteľ Zmluva č. 1299 o mno0.0008.12.201609.12.2016
T a M trans spedition, s.r.o., 545, 93552 Šarovce Kúpna zmluva č. Z2010.0024.11.201625.11.2016
Valéria Hrehovčíková, Partizánska 6, 066 01 Humenné, Valéria Hrahovčíková - majiteľka Dodatok č. 1 k zmluv0.0021.11.201622.11.2016
KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, 026 01 Dolný Kubín Kúpna zmluva č. Z2010.0021.11.201622.11.2016
Ing. Ján Považan - SVIETIDLÁ, 26. novembra 3, 066 01 Humenné ( Štefánikova 6358/55 ), Ing. Ján Považan - majiteľ Zmluva č. 1294 o mno0.0021.11.201622.11.2016
KREA - LG, s.r.o., Družstevná 1471/15, 066 01 Humenné ( Gagarinova 8, Humenné ), Lívia Géczyová - konateľka Zmluva č. 1295 o mno0.0021.11.201622.11.2016
STRAVSTAV s.r.o., 067 45 Karná 41, Štefan Stravka - konateľ Zmluva č. 1296 o mno0.0021.11.201622.11.2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, zastúpená pplk. JUDr. Marek Blichár Zmluva č. 470/2016 o0.0021.11.201622.11.2016
Alena Baniková Dodatok č . 1/2016 o0.0010.11.201611.11.2016
Ladislav Blicha Dodatok č. 1/2016 o 0.0010.11.201611.11.2016
Ladislav Andiľ Dodatok č. 1/2016 o 0.0010.11.201611.11.2016
Genoveva Lichvanová Dodatok č. 2/2016 o 0.0010.11.201611.11.2016
Dezider Lenčeš Dodatok č. 2/2016 o 0.0010.11.201611.11.2016
Marián Šimkulič Dodatok č. 2/2016 o 0.0010.11.201611.11.2016
Blažej Petko Dodatok č. 2/2016 o 0.0010.11.201611.11.2016
Katarína Marcinčáková Dodatok č. 3/2016 o 0.0010.11.201611.11.2016
Milena Čiracová Dodatok č. 3/2016 o 0.0010.11.201611.11.2016
Miloslav Dzuba Zmluva č. 88/2016 o 0.0010.11.201600.00.0000
Mária Stanková Zmluva č. 89/2016 o 0.0010.11.201611.11.2016
Mgr. Anna Popaďaková Dodatok č. 1/2016 o 0.0009.11.201610.11.2016
Miriam Svatošová Dodatok č. 1/2016 o 0.0009.11.201610.11.2016
Oľga Čornejová Dodatok č. 1/2016 o 0.0009.11.201610.11.2016
Ladislav Kudráč Dodatok č. 1/2016 o 0.0009.11.201610.11.2016
Mária Cirbusová Dodatok č. 1/2016 o 0.0009.11.201610.11.2016
Mgr. Janka Kehlová Dodatok č. 1/2016 o 0.0009.11.201610.11.2016
Martin Uher Dodatok č. 1/2016 o 0.0009.11.201610.11.2016
Juraj Moškuriak Dodatok č. 2/2016 o 0.0009.11.201610.11.2016
Juraj Moškuriak Dodatok č. 2/2016 o 0.0009.11.201610.11.2016
Martina Činčarová Dodatok č. 2/2016 o 0.0009.11.201610.11.2016
Jaroslav Weber Dodatok č. 3/2016 o 0.0009.11.201610.11.2016
Eva Antolíková Zmluva č. 1755/06/090.0009.11.201610.11.2016
Daniela Soľavová Zmluva č. 84/2016 o 0.0009.11.201610.11.2016
Helena Bačovčinová Zmluva č. 85/2016 o 0.0009.11.201610.11.2016
Andrea Puškarová Zmluva č. 86/2016 o 0.0009.11.201610.11.2016
Andrea Puškarová Zmluva č.87/2016 o n0.0009.11.201610.11.2016
Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o., Starinská 6189/164, 066 01 Humenné Dodatok č. 1 k zmluv0.0008.11.201609.11.2016
Mestské kultúrne stredisko, Gorkého 1, 066 01 Humenné, Mgr. Marta Helemíková - riaditeľka organizácie Dodatok č. 1 k zmluv0.0008.11.201609.11.2016
1. Humenská a.s., Kukorelliho 34, 066 01 Humenné, Ing. mgr. Rudolf Gregorovič - predseda predstavenstva Dodatok č. 1 k zmluv0.0008.11.201609.11.2016
Mgr. Anna Popaďaková Dodatok č. 1/2016 o 0.0008.11.201609.11.2016
AUTOLANC s.r.o., Mierová 5157/83, 066 01 Humenné, Juraj Lancoš - konateľ Dodatok č. 2 k zmluv0.0008.11.201609.11.2016
MARMYS s.r.o., Mierová 1909/74, 066 01 Humenné, Ing. Miroslava Poláková - majiteľka Zmluva č. 1289 o mno0.0008.11.201609.11.2016
Marianna Klimiková, Košická 5477/47, 066 01 Humenné Zmluva č. 1290 o mno0.0008.11.201609.11.2016
SLOV-STAV SK s.r.o., Čulenova 1048/6, 066 01 Humenné, Anton Gombita - konateľ Zmluva č. 1291 o mno0.0008.11.201609.11.2016
Marián Roháľ, Lipová 16, 066 01 Humenné, Marián Roháľ - majiteľ Zmluva č. 1292 o mno0.0008.11.201609.11.2016
Hydrozvar s.r.o., 067 45 Lieskovec 144 ( Fidlíkova 3, Humenné ), Marek Salanci - konateľ Zmluva č. 1293 o mno0.0008.11.201609.11.2016
Vodomont spol. s r.o., Mierová 62, 066 01 Humenné Zmluva o prevzatí dl0.0007.11.201608.11.2016
Mária Chudinová Dodatok č. 1/2016 o 0.0024.10.201625.10.2016
Ján Šepeľa Dodatok č. 2/2016 o 0.0024.10.201625.10.2016
Viera Sivá Dodatok č. 2/2016 o 0.0024.10.201625.10.2016
Anna Haľková Dodatok č. 2/2016 o 0.0024.10.201625.10.2016
Marta Hvozdíková Dodatok č. 2/2016 o 0.0024.10.201625.10.2016
PhDr. Valentína Petrašovská Zmluva č. 79/2016 o 0.0024.10.201625.10.2016
Ing. Renáta Bilecová Zmluva č. 80/2016 o 0.0024.10.201625.10.2016
Viliam Keltoš Zmluva č. 81/2016 o 0.0024.10.201625.10.2016
MUDr. Jana Hudáková Zmluva č. 82/2016 o 0.0024.10.201625.10.2016
Ferex s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra Kúpna zmluva č. Z2010.0018.10.201619.10.2016
Humenská energetická spoločnosť s.r.o., Chemlonská 1, 066 33 Humenné Príloha k zmluve o d0.0017.10.201618.10.2016
Humenská energetická spoločnosť s.r.o., Chemlonská 1, 066 33 Humenné Príloha k zmluve o d0.0017.10.201618.10.2016
T a M trans spedition, s.r.o., 545, 93552 Šarovce Kúpna zmluva č. Z2010.0013.10.201614.10.2016
Helena Talpasová Dodatok č. 1/2016 o 0.0010.10.201611.10.2016
Iveta Kováčová Dodatok č. 1/2016 o 0.0010.10.201611.10.2016
Ing. Ľubomír Golkovský Dodatok č. 1/2016 o 0.0010.10.201611.10.2016
Irena Babjaková Dodatok č. 1/2016 o 0.0010.10.201611.10.2016
Tatiana Golkovská Dodatok č. 2/2016 k 0.0010.10.201611.10.2016
Monika Dupaľová Dodatok č. 2/2016 o 0.0010.10.201611.10.2016
Anna Marcinová Dodatok č. 2/2016 o 0.0010.10.201611.10.2016
Mária Babjaková Dodatok č. 2/2016 o 0.0010.10.201611.10.2016
Vladimír Salák Dodatok č. 2/2016 o 0.0010.10.201611.10.2016
Karolína Orlická Dodatok č. 2/2016 o 0.0010.10.201611.10.2016
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava DODATOK k Zmluve o p0.0010.10.201611.10.2016
Mgr. Katarína Katanová Zmluva č. 77/2016 o 0.0010.10.201611.10.2016
Dušan Bandurič Zmluva č.78/2016 o n0.0010.10.201611.10.2016
SBL Europe s.r.o., náměstí Přátelství 1518/2, 10200 Praha - Hostivař, Česká republika Kúpna zmluva č. Z2010.0028.09.201629.09.2016
VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice Kúpna zmluva č. Z2010.0028.09.201629.09.2016
DIAMIR - S, s.r.o., Kudlovská 24/55, 066 01 Humenné, Jozef Feigl - majiteľ Dodatok č. 1 k zmluv0.0027.09.201628.09.2016
Ing. Stanislav Kundrát AUTOTUNING, 066 01 Lackovce 168 Zmluva č. 1285 o mno0.0027.09.201628.09.2016
C - CAVE s.r.o., 066 01 Brestov 129 ( Nám. slobody 1, Humenné ), Rastislav Zaťko - majiteľ Zmluva č. 1286 o mno0.0027.09.201628.09.2016
Emil Gabányi, Stavbárska 1. 066 01 Humenné, Emil Gabányi - majiteľ Zmluva č. 1287 o mno0.0027.09.201628.09.2016
Marek Tutko, Laborecká 1891/3, 066 01 Humenné, Marek Tutko - majiteľ Zmluva č. 1288 o mno0.0027.09.201628.09.2016
ENVI-PAK a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava Zmluva o technických0.0027.09.201628.09.2016
Magda Májeková Dodatok č. 1/2016 o 0.0026.09.201627.09.2016
Kristína Raganová Dodatok č. 2/2016 o 0.0026.09.201627.09.2016
Juraj Dimun Dodatok č. 2/2016 o 0.0026.09.201627.09.2016
Ján Zdenovec Dodatok č. 2/2016 o 0.0026.09.201627.09.2016
Ing. Daniel Vitoslavský Dodatok č. 2/2016 o 0.0026.09.201627.09.2016
Mária Morozová Dodatok č. 2/2016 o 0.0026.09.201627.09.2016
Agáta Babjaková Dodatok č. 3/2016 o 0.0026.09.201627.09.2016
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Príloha č. 3 k zmluv0.0026.09.201627.09.2016
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Príloha č. 3 k zmluv0.0026.09.201627.09.2016
Jozef Kurila Dodatok č. 1/2016 o 0.0022.09.201623.09.2016
Bartolomej Hlaváč Dodatok č. 1/2016 o 0.0022.09.201623.09.2016
Iveta Halušková Dodatok č. 1/2016 o 0.0022.09.201623.09.2016
Mária Dzaková Dodatok č. 2/2016 o 0.0022.09.201623.09.2016
Mária Berdiová Dodatok č. 2/2016 o 0.0022.09.201623.09.2016
Jozef Klimčák Dodatok č. 2/2016 op0.0022.09.201623.09.2016
Júlia Barančíková Zmluva č. 5/2016 o n0.0022.09.201623.09.2016
Mgr. Sandra Palenčarová Zmluva č. 76/2016 o 0.0022.09.201623.09.2016
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Príloha č. 3 k zmluv0.0016.09.201617.09.2016
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení ž0.0013.09.201614.09.2016
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení ž0.0013.09.201614.09.2016
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení ž0.0013.09.201614.09.2016
Ján Šváček Dodatok č. 1/2016 o 0.0006.09.201607.09.2016
Miroslav Šteňko Dodatok č. 1/2016 o 0.0006.09.201607.09.2016
Marta Sopková Dodatok č. 2/2016 o 0.0006.09.201607.09.2016
Katarína Cariková Dodatok č. 2/2016 o 0.0006.09.201607.09.2016
Peter Hrabčak Dodatok č. 2/2016 o 0.0006.09.201607.09.2016
Ing. Igor Dolák Dodatok č. 2/2016 o 0.0006.09.201607.09.2016
Peter Škuta Dodatok č. 2/2016 o 0.0006.09.201607.09.2016
Jolana Horňaková Dodatok č. 2/2016 o 0.0006.09.201607.09.2016
Katarína Cariková Dodatok č. 3/2016 o 0.0006.09.201607.09.2016
Jolana Ficiková Dodatok č. 4/2016 o 0.0006.09.201607.09.2016
RONDOM Z a Z s.r.o., Cementárenská cesta 30, 974 01 Banská Bystrica Kúpna zmluva č. Z2010.0006.09.201607.09.2016
Drahoslava Veverková Zmluva č. 66/2016 o 0.0006.09.201607.09.2016
Mgr. Monika Harvanová Zmluva č. 72/2016 o 0.0006.09.201607.09.2016
Ján Orlej Zmluva č. 73/2016 o 0.0006.09.201607.09.2016
Mgr. Emília Bočková Zmluva č. 74/2016 o 0.0006.09.201607.09.2016
Fuel Traders Corporation s.r.o., Panenská 13, 811 03 Bratislava 1 Kúpna zmluva č. Z2010.0031.08.201601.09.2016
Peter Jačo Dodatok č. 1/2016 o 0.0030.08.201631.08.2016
Juliana Horvathová Dodatok č. 1/2016 o 0.0030.08.201631.08.2016
Alžbeta Baková Dodatok č. 1/2016 o 0.0030.08.201631.08.2016
Milan Labik Dodatok č. 2/2016 o 0.0030.08.201631.08.2016
Valéria Turcovská Dodatok č. 2/2016 o 0.0030.08.201631.08.2016
Dušan Ducko Dodatok č. 2/2016 o 0.0030.08.201631.08.2016
Mgr. Iveta Belejová Zmluva č. 70/2016 o 0.0030.08.201631.08.2016
Alexander Jakončuk Zmluva č. 71/2016 o 0.0030.08.201631.08.2016
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava DODATOK k Zmluve o p0.0025.08.201626.08.2016
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava DODATOK k Zmluve o p0.0025.08.201626.08.2016
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava DODATOK k Zmluve o p0.0025.08.201626.08.2016
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava DODATOK k Zmluve o p0.0025.08.201626.08.2016
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava DODATOK k Zmluve o p0.0025.08.201626.08.2016
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava DODATOK k Zmluve o p0.0025.08.201626.08.2016
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava DODATOK k Zmluve o p0.0025.08.201626.08.2016
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava DODATOK k Zmluve o p0.0025.08.201626.08.2016
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava DODATOK k Zmluve o p0.0025.08.201626.08.2016
Ľubica Čorňaková Dodatok č. 1/2016 o0.0020.08.201621.08.2016
Vladimír Kaplan Dodatok č. 1/201 o p0.0020.08.201621.08.2016
Mária Zamečníková Dodatok č. 1/2016 o 0.0020.08.201621.08.2016
Mikuláš Vass Dodatok č. 1/2016 o 0.0020.08.201621.08.2016
Rudolf Dlužanin Dodatok č. 1/2016 o 0.0020.08.201621.08.2016
Arpád Mudray Dodatok č. 2/2016 o 0.0020.08.201621.08.2016
Mária Sidorová Dodatok č. 2/2016 o 0.0020.08.201621.08.2016
Mária Slaninová Dodatok č. 2/2016 o 0.0020.08.201621.08.2016
Ing. Peter Pencák Dodatok č. 2/2016 o 0.0020.08.201621.08.2016
Veronika Beňová Dodatok č. 2/2016 o 0.0020.08.201621.08.2016
Drahoslava Veverková Dodatok č. 2/2016 o 0.0020.08.201621.08.2016
Marta Straňavská Dodatok č. 2/2016 o 0.0020.08.201621.08.2016
Vladimír Kaplan Zmluva č. 65/2016 o 0.0020.08.201621.08.2016
Terézia Ferjaková Zmluva č. 67/2016 o 0.0020.08.201621.08.2016
Ľudmila Hvozdecká Zmluva č. 68/2016 o 0.0020.08.201621.08.2016
Magdaléna Marcinková Zmluva č. 69/2016 o 0.0020.08.201621.08.2016
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení ž0.0016.08.201617.08.2016
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení ž0.0016.08.201617.08.2016
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o prippojení 0.0016.08.201617.08.2016
ENVI-PAK a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava Rámcová zmluva č. RZ0.0015.08.201616.08.2016
THE LINDE GROUP, Linde Gas k.s., Tuhovská 3, 831 08 Bratislava Zmluva o dlhodobom n0.0015.08.201616.08.2016
Eduard Babjak KLASIK ŠTÝL, Družstevná 8, 066 01 Humenné Dodatok č. 1 k zmluv0.0004.08.201605.08.2016
AMADA s.r.o., Myslavská 71, 040 16 Košice - Myslava Dodatok č. 1 k zmluv0.0004.08.201605.08.2016
Tibor Kováč Dodatok č. 1/2016 o 0.0004.08.201605.08.2016
Milan Panoc Dodatok č. 1/2016 o 0.0004.08.201605.08.2016
Jolana Barňaková Dodatok č. 1/2016 o 0.0004.08.201605.08.2016
Daniel Derkač Dodatok č. 2/2016 o 0.0004.08.201605.08.2016
JUDr. Miroslav Korch Dodatok č. 2/2016 o 0.0004.08.201605.08.2016
Tibor Koťo - Univerzál, Tolstého 3, 066 01 Humenné Zmluva č. 1278 o mno0.0004.08.201605.08.2016
NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava Zmluva č. 1282 o mno0.0004.08.201605.08.2016
Martina Veľasová, SNP 2509/22, 066 01 Humenné Zmluva č. 1283 o mno0.0004.08.201605.08.2016
InterStyle Goup s.r.o., Puškonova 1721/18, 066 01 Humenné Zmluva č. 1284 o mno0.0004.08.201605.08.2016
Helena Ostatniková Zmluva č. 63/2016 o 0.0004.08.201605.08.2016
Mgr. Vladimíra Wagnerová Zmluva č. 64/2016 o 0.0004.08.201605.08.2016
Mgr. Slávka Kunašová Zmluva vč. 62/2016 o0.0004.08.201605.08.2016
Božena Ploranská Dodatok č. 1/2016 o 0.0002.08.201603.08.2016
Mária Hejnusová Dodatok č. 1/2016 o 0.0002.08.201603.08.2016
Milan Kičak Dodatok č. 1/2016 o 0.0002.08.201603.08.2016
Štefan Jaš Dodatok č. 2/2016 o 0.0002.08.201603.08.2016
Blaho Peter Dodatok č. 2/2016 o 0.0002.08.201603.08.2016
Šalatová Mária Dodatok č. 2/2016 o 0.0002.08.201603.08.2016
Macibobová Gabriela Dodatok č. 2/2016 o 0.0002.08.201603.08.2016
Černjanik Dušan Dodatok č. 2/2016 o 0.0002.08.201603.08.2016
Júlia Popovičová Dodatok č. 3/2016 o 0.0002.08.201603.08.2016
Forgač Jozef Dodatok č. 3/2016 o 0.0002.08.201603.08.2016
Osová Jolana Dodatok č.1/2016 o p0.0002.08.201603.08.2016
Viera Forgačová Zmluva č. 58/2016 o 0.0002.08.201603.08.2016
Helena Olekšaková Zmluva č. 59/2016 o 0.0002.08.201603.08.2016
Orlejová Anna Zmluva č. 60/201 o n0.0002.08.201603.08.2016
JUDr. Barňak Peter Zmluva č. 61/2016 o 0.0002.08.201603.08.2016
Mgr. Monika Karaffová Zmluva č. 973/05/1980.0002.08.201603.08.2016
Vanda Jelínková Dodatok č. 1/2016 o 0.0018.07.201619.07.2016
Valéria Puškárová Dodatok č. 1/2016 o 0.0018.07.201619.07.2016
Miroslav Baraník Dodatok č. 1/2016 o 0.0018.07.201619.07.2016
RNDr. Anna Kissová Dodatok č. 2/2016 o 0.0018.07.201619.07.2016
Jana Šefčiková Dodatok č. 2/2016 o 0.0018.07.201619.07.2016
Eva Mikitová Dodatok č. 2/2016 o 0.0018.07.201619.07.2016
Bennet Oil s.r.o., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava Kúpna zmluva č. Z2010.0018.07.201619.07.2016
Ing. Pavel Repčik Zmluva č. 54/2016 o 0.0018.07.201619.07.2016
Marcel Andrejčik Zmluva č. 55/2016 o 0.0018.07.201619.07.2016
Štefan Kačur Zmluva č. 56/2016 o 0.0018.07.201619.07.2016
Roman Magdolinič Zmluva č. 57/2016 o 0.0018.07.201619.07.2016
Viera Forgačová Zmluva č. 58/2016 o 0.0018.07.201619.07.2016
Helena Olekšaková Zmluva č. 59/2016 o 0.0018.07.201619.07.2016
Ján Paprčka Dodatok č . 1/2016 o0.0014.07.201615.07.2016
Martin Grec Dodatok č. 1/201 o p0.0014.07.201615.07.2016
Michal Hoľko Dodatok č. 1/2016 o 0.0014.07.201615.07.2016
Janka Múller Dodatok č. 1/2016 o 0.0014.07.201615.07.2016
Irena Štímová Dodatok č. 1/2016 o 0.0014.07.201615.07.2016
Miroslav Naščák Dodatok č. 1/2016 o 0.0014.07.201615.07.2016
Drahomíra Naščaková Dodatok č. 2/2016 o 0.0014.07.201615.07.2016
Oľga Kuzemková Dodatok č. 2/2016 o 0.0014.07.201615.07.2016
Jana Čabáková Dodatok č. 2/2016 o 0.0014.07.201615.07.2016
Nadežda Murgová Dodatok č. 2/2016 o 0.0014.07.201615.07.2016
Magda Hirjaková Dodatok č. 2/2016 o 0.0014.07.201615.07.2016
Emília Kurajdová Dodatok č. 2/2016 o 0.0014.07.201615.07.2016
Marta Ferenczyová Dodatok č. 2/2016 o 0.0014.07.201615.07.2016
Mária Vohárová Dodatok č. 2/2016 o 0.0014.07.201615.07.2016
Margita Jevčáková Dodatok č. 4/201 o p0.0014.07.201615.07.2016
Jaroslava Kačurová Dodatok č. 4/2016 o 0.0014.07.201615.07.2016
Marta Molnárová Dodatok č. 4/216 o p0.0014.07.201615.07.2016
Jozef Hýbl Dodatok č.2/2016 o p0.0014.07.201615.07.2016
Helena Ridarská Zmluva č. 51/2016 o 0.0014.07.201615.07.2016
Zora Voroňáková Zmluva č. 52/2016 o 0.0014.07.201615.07.2016
Mária Cenknerová Zmluva č. 53/2016 o 0.0014.07.201615.07.2016
Slavomír Kopil - Palacinkáreň u priateľov, Námestie slobody 12/23,066 01 Humenné Zmluva o odbere elek0.0013.07.201614.07.2016
NS Dubník s.r.o., Starinská 2272, 066 01 Humenné, Ján Eliáš - konateľ Dodatok č. 1 k zmluv0.0008.07.201609.07.2016
Slavomír Kopil, Nám. slobody 12,066 01 Humenné, Slavomír Kopil - majiteľ Dodatok č. 2 k zmluv0.0008.07.201609.07.2016
Slavomír Kopil, Nám. slobody 12, 066 01 Humenné, Slavomír Kopil - majiteľ Dodatok č. 2 k zmluv0.0008.07.201609.07.2016
Peter Konečný - AUDIOSAT, Domašanská 3, 066 01 Humenné, Peter Konečný - majiteľ Dodatok č. 2 k zmluv0.0008.07.201609.07.2016
Tibor Koťo, Mierova 1908/60,066 01 Humenné, Tibor Koťo - majiteľ Zmluva č. 1278 o mno0.0008.07.201609.07.2016
Marta Romanová - ZMIEŚANÝ TOVAR, Osloboditeľov 450, 094 13 Sačurov Zmluva č. 1279 o mno0.0008.07.201609.07.2016
Martin Onduško, Tyršova 1708/8, 066 01 Humenné, Martin Onduško - majiteľ Zmluva č. 1280 o mno0.0008.07.201609.07.2016
ENVI-PAK a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluv0.0030.06.201601.07.2016
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení ž0.0024.06.201625.06.2016
Michal Bajcura Dodatok č. 2/2016 o 0.0023.06.201624.06.2016
Mária Sliviaková Dodatok č. 2/2016 o 0.0023.06.201624.06.2016
Anna Kurilová Dodatok č.1/2016 o p0.0023.06.201624.06.2016
Ing. Tomáš Čop Zmluva č. 49/2016 o 0.0023.06.201624.06.2016
Magdaléna Hirjaková Zmluva č. 50/2016 o 0.0023.06.201624.06.2016
Anna Daňová Dodatok č. 1/2016 o 0.0022.06.201623.06.2016
Ľubomír Karapin Dodatok č. 1/2016 o 0.0022.06.201623.06.2016
Dana Džupinová Dodatok č. 1/2016 o 0.0022.06.201623.06.2016
Ing. Vladimír Vaľo Dodatok č. 1/2016 o 0.0022.06.201623.06.2016
Viera Baranovičová Dodatok č. 1/2016 o 0.0022.06.201623.06.2016
Božena Kulanová Dodatok č. 1/2016 o 0.0022.06.201623.06.2016
Jozef Pavlikovský Dodatok č. 1/2016 o 0.0022.06.201623.06.2016
Iveta Liptáková Dodatok č. 1/2016 o 0.0022.06.201623.06.2016
Ľubomír Karapin Dodatok č. 2/2016 o 0.0022.06.201623.06.2016
Júlia Nevoľníková Dodatok č. 2/2016 o 0.0022.06.201623.06.2016
Teodor Mudray Dodatok č. 3/2016 o 0.0022.06.201623.06.2016
Sandra Palenčarová Zmluva č. 48/2016 o 0.0022.06.201623.06.2016
František Lecký Dodatok č. 1/2016 o 0.0020.06.201621.06.2016
Viera Sabová Dodatok č. 1/2016 o 0.0020.06.201621.06.2016
Kvetoslava Terezková Dodatok č. 1/2016 o 0.0020.06.201621.06.2016
Klára Dobaková Dodatok č. 1/2016 o 0.0020.06.201621.06.2016
Milan Senčák Dodatok č. 2/2016 o 0.0020.06.201621.06.2016
Marián Feigl Dodatok č. 2/2016 o 0.0020.06.201621.06.2016
Klára Dobaková Dodatok č. 2/2016 o 0.0020.06.201621.06.2016
Mária Sklárová Dodatok č. 2/2016 o 0.0020.06.201621.06.2016
Eva Becová Dodatok č.2/2016 o p0.0020.06.201621.06.2016
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Príloha č.3 k zmluve0.0020.06.201621.06.2016
Božena Soľavová Zmluva č. 44/216 o n0.0020.06.201621.06.2016
Agata Rošková Zmluva č. 45/2016 o 0.0020.06.201621.06.2016
Mgr. Helena Melniková Zmluva č. 46/2016 o 0.0020.06.201621.06.2016
Ján Dančišin Zmluva č. 47/2016 o 0.0020.06.201621.06.2016
Anna Skybová Zmluva č.43/2016 o n0.0020.06.201621.06.2016
Maroš Babják, Gaštanová 118, 066 01 Humenné Dodatok č. 1 k zmluv0.0017.06.201618.06.2016
Autoslužby LOMOT, s.r.o., Brestovská 189/94, 066 01 Humenné Zmluva č. 1274 o mno0.0017.06.201618.06.2016
U Medveďa s.r.o., Gaštanová 128,066 01 Humenné, Ing. Ján Fedor - konateľ Zmluva č. 1275 o mno0.0017.06.201618.06.2016
VIHORLAT PRESS s.r.o., Chemlonská 1, 06 01 Humenné, Anna Kornajová - konateľ Zmluva č. 1276 o mno0.0017.06.201618.06.2016
Miroslav Piňko, Třebíčska 9, 066 01 Humenné Zmluva č. 1277 o mno0.0017.06.201618.06.2016
Jozef Kozmon, Kukorelliho 24, 066 01 Humenné Zmluva č.1273 o množ0.0017.06.201618.06.2016
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 24ZVS000001188740.0014.06.201615.06.2016
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 24ZVS000001455000.0014.06.201615.06.2016
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 24ZVS0000036366W0.0014.06.201615.06.2016
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 24ZVS0000039698T0.0014.06.201615.06.2016
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 24ZVS0000039730M0.0014.06.201615.06.2016
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 24ZVS0000048118Z0.0014.06.201615.06.2016
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 24ZVS0000058622I0.0014.06.201615.06.2016
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 24ZVS0000059043T0.0014.06.201615.06.2016
Vlastimir Halecký Dodatok č. 1/2016 o 0.0013.06.201614.06.2016
Anna Halecká Dodatok č. 1/2016 o 0.0013.06.201614.06.2016
Anna Schwartzbacherová Dodatok č. 1/2016 o 0.0013.06.201614.06.2016
Michal Marcinov Dodatok č. 1/2016 o 0.0013.06.201614.06.2016
Ľuba Popiková Dodatok č. 2/2016 o 0.0013.06.201614.06.2016
Mgr. Klára Tutková Dodatok č. 2/2016 o 0.0013.06.201614.06.2016
Ing. Pavol Gabor Dodatok č. 2/2016 o 0.0013.06.201614.06.2016
Anna Schwarzbacherová Dodatok č. 2/2016 o 0.0013.06.201614.06.2016
František Holodňak Dodatok č. 2/2016 o 0.0013.06.201614.06.2016
Anna Ledžinská Dodatok č. 3/2016 o 0.0013.06.201614.06.2016
Helena Kovačová Zmluva č. 40/2016 o 0.0013.06.201614.06.2016
Mária Karasová Zmluva č. 41/2016 o 0.0013.06.201614.06.2016
Ing. Matúš Šuľak Zmluva č. 42/2016 o 0.0013.06.201614.06.2016
Mária Gubová Dodatok č. 1/2016 o 0.0006.06.201607.06.2016
Božena Ploranská Dodatok č. 1/2016 o 0.0006.06.201607.06.2016
Rudolf Petruščak Dodatok č. 1/2016 o 0.0006.06.201607.06.2016
Eva Kunošíková Dodatok č. 2/2016 o 0.0006.06.201607.06.2016
Brigita Sedlárová Dodatok č. 2/2016 o 0.0006.06.201607.06.2016
Eva Kunošíková Dodatok č. 2/2016o n0.0006.06.201607.06.2016
Mgr. Ladislav Hurka Zmluva č. 37/2016 o 0.0006.06.201607.06.2016
Mgr. Ladislav Hurka Zmluva č. 38/2016 o 0.0006.06.201607.06.2016
Marta Korenková Zmluva č. 39/2016 o 0.0006.06.201607.06.2016
Danica Janečková Dodatok č. 1/2016 o 0.0031.05.201601.06.2016
Helena Pastoroková Dodatok č. 1/2016 o 0.0031.05.201601.06.2016
Ján Kuzma Dodatok č. 1/2016 o 0.0031.05.201601.06.2016
Ján Petruška Dodatok č. 1/2016 o 0.0031.05.201601.06.2016
Marta Marcinková Dodatok č. 1/2016 o 0.0031.05.201601.06.2016
Danica Janečková Dodatok č. 2/2016 o 0.0031.05.201601.06.2016
Bennet Oil s.r.o., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava Kúpna zmluva č. Z2010.0030.05.201631.05.2016
UNIQUA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava Poistka č.81000180850.0026.05.201627.05.2016
UNIQUA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava Poistka č.81000180860.0026.05.201627.05.2016
UNIQUA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava Poistka č.81000180870.0026.05.201627.05.2016
EKOLAMP Slovakia, Turecká 37, 940 01 Nové Zámky Zmluva o poskytovaní0.0026.05.201627.05.2016
ELIT SLOVAKIA s.r.o., Kolmá 4, 851 01 Bratislava ( Mierova 5157, HÉ ) Zmluva č. 1267 o mno0.0017.05.201618.05.2016
Glas Global s.r.o., Mierova2838, 066 01 Humenné ( Mierova 58/61, HÉ ) Zmluva č. 1268 o mn0.0017.05.201618.05.2016
KEMITEX s.r.o., Klimkovičova 1236/10, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP Zmluva č. 1269 o mno0.0017.05.201618.05.2016
Alena Ivanková, Hrnčiarska 1695/7, 066 01 Humenné Zmluva č. 1270 o mno0.0017.05.201618.05.2016
sAM IZOL s.r.o., 066 01 Jasenov 362 Zmluva č. 1271 o mno0.0017.05.201618.05.2016
Emília Horvátová, 067 12 Koškovce 145 Zmluva č. 1272 o mno0.0017.05.201618.05.2016
Čalfa Ján Dodatok č. 1/2016 o 0.0013.05.201614.05.2016
Uličná Mária Dodatok č. 2/2016 o 0.0013.05.201614.05.2016
Karško Ján Dodatok č. 2/2016 o 0.0013.05.201614.05.2016
Lazorová Eva Dodatok č. 2/2016 o 0.0013.05.201614.05.2016
Bendíková Irena Dodatok č. 2/2016 o 0.0013.05.201614.05.2016
JUDr. Práznovský Štefan Dodatok č. 2/2016 o 0.0013.05.201614.05.2016
Dobrovská Zdena Dodatok č. 2/2016 o 0.0013.05.201614.05.2016
Lichvanová Marta Dodatok č. 2/2016 o 0.0013.05.201614.05.2016
JUDr. Práznovský Štefan Dodatok č. 2/2016 o 0.0013.05.201614.05.2016
Pristaš Jozef Zmluva č. 31/2016 o 0.0013.05.201614.05.2016
Pristaš Peter Zmluva č. 32/2016 o 0.0013.05.201614.05.2016
Černigová Ružena Zmluva č. 33/2016 o 0.0013.05.201614.05.2016
Dudičová Libuše Zmluva č. 35/20160.0013.05.201614.05.2016
Martonová Janka Zmluva č. 36/2016 o 0.0013.05.201614.05.2016
Lajčiaková Oľga Zmluva č.34/2016 o n0.0013.05.201614.05.2016
Leško Peter Dodatok č.1/2016 o p0.0012.05.201613.05.2016
UNIQUA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava Zmluva č. 81000180850.0012.05.201613.05.2016
UNIQUA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava Zmluva č. 81000180860.0012.05.201613.05.2016
UNIQUA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava Zmluva č. 81000180870.0012.05.201613.05.2016
Jacková Edita Dodatok č. 1/2016 o 0.0005.05.201606.05.2016
Šudiková Jana Dodatok č. 2/2016 o 0.0005.05.201606.05.2016
Getlík Milan Dodatok č. 2/2016 o 0.0005.05.201606.05.2016
Getlík Milan Dodatok č. 2/2016 o 0.0005.05.201606.05.2016
Kalaninová Mária Dodatok č.1/2016 o p0.0005.05.201606.05.2016
Otriová Jana Dodatok č.2/2016 o p0.0005.05.201606.05.2016
Brinarovský Vladimír Dodatok č2/2016 o pr0.0005.05.201606.05.2016
Ing. Pavlík Ján Dosatok č. 2/2016 o 0.0005.05.201606.05.2016
Andiľová Soňa Zmluva č. 27/2016 o 0.0005.05.201606.05.2016
Mrazek Milan Zmluva č. 28/2016 o 0.0005.05.201606.05.2016
MUDr. Vasilenková Zlatica Zmluva č. 29/2016 o 0.0005.05.201606.05.2016
Kolesar Ján Zmluva č. 30/2016 o 0.0005.05.201606.05.2016
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné, Chemlonská 5907/7, 066 01 Humenné Rámcová dohoda o spo0.0004.05.201605.05.2016
ASEKOL SK s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava Zmluva o zabezpečení0.0004.05.201605.05.2016
FEREX, s.r.o. Vodná 23, 949 01 Nitra Kúpna zmluva č. Z2010.0003.05.201604.05.2016
Kurtý Igor Dodatok č. 1/2016 o 0.0027.04.201628.04.2016
Gavelová Marta Dodatok č. 1/2016 o 0.0027.04.201628.04.2016
Ontkovičová Eva Dodatok č. 1/2016 o 0.0027.04.201628.04.2016
Klamárová Katarína Dodatok č. 1/2016 op0.0027.04.201628.04.2016
MUDr. Gossanyiová Danica Dodatok č. 2 o prená0.0027.04.201628.04.2016
MUDr. Plšeková Iveta Dodatok č. 2/2016 o 0.0027.04.201628.04.2016
Šulimanová Dana Dodatok č. 2/2016 o 0.0027.04.201628.04.2016
Čechová Anna Dodatok č. 2/2016 o 0.0027.04.201628.04.2016
Korodyová Anna Dodatok č. 2/2016 o 0.0027.04.201628.04.2016
Štefaníková Eva Dodatok č. 2/2016 o 0.0027.04.201628.04.2016
Gajdošová Otília Dodatok č. 2/2016 o 0.0027.04.201628.04.2016
Brezinová Mária Dodatok č. 4/2016 o 0.0027.04.201628.04.2016
Mgr. Lelková Alena Dodatok č. 6854/07/00.0027.04.201628.04.2016
Korkobcová Agáta Zmluva č 25/2016 o n0.0027.04.201628.04.2016
Šachová Mária Zmluva č. 24/2016 o 0.0027.04.201628.04.2016
JUDr. Goga Juraj Zmluva č. 26/2016 o 0.0027.04.201628.04.2016
Repický Vojtech Dodatok č. 1/2016 o 0.0026.04.201627.04.2016
Ing. Nemčík Ivan Dodatok č. 2/2016 o 0.0026.04.201627.04.2016
Gladysová Marta Dodatok č. 2/2016 o 0.0026.04.201627.04.2016
Hričišo Ján Dodatok č. 2/2016 o 0.0026.04.201627.04.2016
Zaťková Anna Dodatok č. 2/2016 o 0.0026.04.201627.04.2016
Andiľová Mária Dodatok č. 2/2016 o 0.0026.04.201627.04.2016
Bennet Oil s.r.o., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava Kúpna zmluva č. Z2010.0026.04.201627.04.2016
Stony Statford Property, s. r. o., Mierová 85, 066 01 Humenné Dodatok č. 1 k zmluv0.0019.04.201620.04.2016
Stredná odborná škola, Mierova 1973/79, 066 01 Humenné Dodatok č. 1 k zmluv0.0019.04.201620.04.2016
BERGAMO 1 s.r.o., 094 15 Pakostov 135 Dodatok č. 2 k zmluv0.0019.04.201620.04.2016
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská28, 817 62 Bratislava Dodatok k zmluve o p0.0019.04.201620.04.2016
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská28, 817 62 Bratislava Dodatok k zmluve o p0.0019.04.201620.04.2016
Jozef Ferenc, 080 01 Župčany 265 Zmluva č. 1266 o mno0.0019.04.201620.04.2016
Martin Lenger - PIZZA PRONTO, 066 01 Jasenov 365 Zmluva č. 818 o množ0.0019.04.201620.04.2016
EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice Kúpna zmluva č. Z2010.0018.04.201619.04.2016
ELITE FITNESS, s.r.o., Třebičska 10, 066 01 Humenné Zmluva č. 1261 o mno0.0014.04.201615.04.2016
Kvety WEKKA s.r.o., Krátka 1, 066 01 Humenné Zmluva č. 1262 o mno0.0014.04.201615.04.2016
Thi Linh Pham, Laborecká 1892/50, 066 01 Humenné Zmluva č. 1263 o mno0.0014.04.201615.04.2016
Renáta Andrejčáková, 067 45 Lieskovec 124 Zmluva č. 1264 o mno0.0014.04.201615.04.2016
Naser Hasan EX BALKAN, Námestie slobody 14/37, 066 01 Humenné ( Laborecká 17 ) Zmluva č. 1265 o mno0.0014.04.201615.04.2016
Bača Pavel Dodatok č. 1/2016 o 0.0006.04.201607.04.2016
Petková Adriana Dodatok č. 1/2016 o 0.0006.04.201607.04.2016
Glasa Rudolf Dodatok č. 1/2016 o 0.0006.04.201607.04.2016
Podhájeczký Miron Dodatok č. 1/2016 o 0.0006.04.201607.04.2016
Koníček Alojz Dodatok č. 2/2016 o 0.0006.04.201607.04.2016
Čereviková Emília Dodatok č. 2/2016o p0.0006.04.201607.04.2016
Mataninová Dagmar Dodatok č. 3/2016 o 0.0006.04.201607.04.2016
Ing. Viktória Burdová Zmluva č. 22/2016 o 0.0006.04.201607.04.2016
Kocirha Jozef Zmluva č. 23/2016 o 0.0006.04.201607.04.2016
Pristaš Jozef Zmluva č.20/2016 o n0.0006.04.201607.04.2016
Veselý Miroslav Zmluva č.21/2016 o n0.0006.04.201607.04.2016
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné, zastúpený PhDr. Jana Vaľová - primátorka mesta Zmluva o zverení maj0.0004.04.201605.04.2016
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Príloha č. 3 k zmluv0.0011.03.201612.03.2016
Bennet Oil, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava Zmluva č. 201649620.0009.03.201610.03.2016
CHEMOLAK, a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice Zmluva č.Z20164206_Z0.0002.03.201603.03.2016
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava O2 zmluva0.0029.02.201601.03.2016
Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok, Slovenská republika Zmluva č. Z20164007_0.0029.02.201601.03.2016
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Príloha č. 3 k zmluv0.0026.02.201627.02.2016
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Príloha č. 3 k zmluv0.0026.02.201627.02.2016
EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 051 01 Bratislava Dodatok č. 30.0020.01.201621.01.2016
Bennet Oil, s.r.o., Dvořákovo Nábrežie 8, 811 02 Bratislava Z2016191 Z0.0015.01.201616.01.2016
SV Reality, s.r.o. Sídlo: 067 41 Ptičie 187 Zmluva 12540.0015.01.201616.01.2016
JD Services s.r.o. Sídlo: Nám. slobody 15/8, 066 01 Humenné (Fidlikova 3, HÉ) Zmluva 12550.0015.01.201616.01.2016
KRÍDLA, s.r.o. Sídlo: Mierova 94, 066 01 Humenné (Tolstého 5, HÉ) Zmluva 12560.0015.01.201616.01.2016
Veronika Nazadová Sídlo: 067 24 Lukačovce 75 Zmluva 411/20150.0016.12.201517.12.2015
LUMA-PRESS, s.r.o. Sídlo: Ul. 26. novembra 3, 066 01 Humenné Zmluva 12520.0010.12.201511.12.2015
Ľubomír Cirbus L-CIS Sídlo: Wolkerova 13, 066 01 Humenné Dodatok č. 1 k zmluv0.0009.12.201510.12.2015
Jana Dlužaninová RODO Sídlo: Košická 18, 066 01 Humenné Dodatok č. 1 k zmluv0.0009.12.201510.12.2015
Základná umelecká škola Sídlo: Mierova 81, 066 01 Humenné Dodatok č. 1 k zmluv0.0009.12.201510.12.2015
Jana Lancošová Sídlo: 067 41 Ptičie 91 Zmluva č. 734 odpad0.0009.12.201510.12.2015
HUMANISSIMO Humenné n.o. Sídlo: Duchnovičova 22, 066 01 Humenné Dodatok č. 1 k zmluv0.0012.11.201513.11.2015
Helena Kirešová Sídlo: Mierova 68, 066 01 Humenné Dodatok č. 20.0012.11.201513.11.2015
NEMEC elektromontáže, s.r.o. Sídlo: Tolstého 109/10, 066 01 Humenné Dodatok č. 2 k zmluv0.0012.11.201513.11.2015
JP-SANICAR s.r.o. Sídlo: 067 32 Rovné 141 Zmluva č. 1249 odpa0.0012.11.201513.11.2015
Mária Chomčová Betka Sídlo: Čulenova 1044/13, 066 01 Humenné Dodatok č. 1 k zmluv0.0004.11.201505.11.2015
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo Sídlo: Družstevná 25, 066 01 Humenné Dodatok č. 1 k zmluv0.0004.11.201505.11.2015
GVP spol. s r.o. Sídlo: Tolstého 1, 066 01 Humenné GVP spol. s r.o. Síd0.0004.11.201505.11.2015
JP-SANICAR s.r.o. Sídlo: 067 32 Rovné 141 Zmluva č. 12490.0004.11.201505.11.2015
Peter Belančin DIAMANT TRAVEL AGENCY Sídlo: Námestie slobody 7, 066 01 Humenné Zmluva č. 1250 odpad0.0004.11.201505.11.2015
Martin Špitalik Sídlo: 067 31 Udavské 469 Zmluva č. 1253 odpad0.0004.11.201505.11.2015
Mária Chomčová Betka Sídlo: Čulenova 1044/13, 066 01 Humenné Dodatok č. 1 k zmluv0.0029.10.201530.10.2015
Ján Balaščík JABA Sídlo: Tolstého 1, 066 01 Humenné Dodatok č. 1 k zmluv0.0029.10.201530.10.2015
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo Sídlo: Družstevná 25, 066 01 Humenné Dodatok č. 1 k zmluv0.0029.10.201530.10.2015
GVP spol. s r.o. Sídlo: Tolstého 1, 066 01 Humenné Dodatok č. 3 k zmluv0.0029.10.201530.10.2015
JP-SANICAR s.r.o. Sídlo: 067 32 Rovné 141 Zmluva 1249 o množst0.0029.10.201530.10.2015
Peter Belančin DIAMANT TRAVEL AGENCY Sídlo: Námestie slobody 7, 066 01 Humenné Zmluva 1250 o množst0.0029.10.201530.10.2015
Ján Balaščík JABA Sídlo: Tolstého 1, 066 01 Humenné Dodatok č. 10.0023.10.201524.10.2015
KOBIT-SK, s.r.o., M.R. Štefánika 2970/48, Dolný Kubín Kúpna zmluva Z2015300.0022.10.201523.10.2015
VSK Mineral, Južná trieda 125, 040 01 Košice Z201527922_Z0.0019.10.201520.10.2015
MEVA-SK s.r.o., Rožňava, Krátka 574, 049 51 Brzotín časť Bak Z2015527363Z0.0019.10.201520.10.2015
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Dodatok č. 2 k zmluv0.0013.10.201514.10.2015
Ondrej Popčák RENOSTAV Sídlo: Suchý jarok 2811, 066 01 Humenné Dodatok č. 1 k zmluv0.0012.10.201513.10.2015
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo Sídlo: Družstevná 25, 066 01 Humenné Dodatok č. 1 k zmluv0.0012.10.201513.10.2015
DUMIRO s.r.o. Sídlo: 26. novembra 1508/8, 066 01 Humenné Dodatok č. 2 k zmluv0.0012.10.201513.10.2015
Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Kúpna zmluva Z2015250.0012.10.201513.10.2015
Ferex, s.r.o Vodná 23, 949 01 Nitra Kúpna zmluva Z2015270.0012.10.201513.10.2015
Meva, s.r.o., Rožňava, Krátka 574, 049 51 Brzotín časť Bak Kúpna zmluva Z2015270.0012.10.201513.10.2015
Daniel Ferjak - DANI Sídlo: 067 83 Hažín n/Cirochou 167 Zmluva č. 12470.0012.10.201513.10.2015
RALUNA s.r.o. Sídlo: Nemocničná 16, 066 01 Humenné Zmluva č. 12480.0012.10.201513.10.2015
Euromar, s.r.o., Zimná 57, 052 01 Spišská Nová VEs Zmluva Z201524487 Z0.0022.09.201523.09.2015
Fatima Obeidová Sídlo: Laborecká 1892/53, 066 01 Humenné (Mierova 33) Dodatok č. 1 k zmluv0.0016.09.201517.09.2015
Fatima Obeidová Sídlo: Laborecká 1892/53, 066 01 Humenné (Mierova 33) Dodatok č. 1 k zmluv0.0016.09.201517.09.2015
ALCAST, a.s. Sídlo: Rybnická 2709, 069 01 Snina Zmluva 1245 odpad0.0016.09.201517.09.2015
ALCAST, a.s. Sídlo: Rybnická 2709, 069 01 Snina Zmluva 1245 odpad0.0016.09.201517.09.2015
Súkromná pedagogická sociálna akadémia EBG Sídlo: Lesná 909/28, 066 01 Humenné Zmluva 542 odpad0.0016.09.201517.09.2015
Súkromná pedagogická sociálna akadémia EBG Sídlo: Lesná 909/28, 066 01 Humenné Zmluva 542 odpad0.0016.09.201517.09.2015
Mesto Humenné Sídlo: Kukorelliho 34, 066 01 Humenné Zmluva 543 odpad0.0016.09.201517.09.2015
Mesto Humenné Sídlo: Kukorelliho 34, 066 01 Humenné Zmluva 543 odpad0.0016.09.201517.09.2015
BERGAMO 1, s.r.o. Sídlo: 094 15 Pakostov 135 Dodatok č. 10.0015.09.201516.09.2015
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok k zmluve0.0011.09.201512.09.2015
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok k zmluve0.0011.09.201512.09.2015
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Zmluva Happy XL0.0011.09.201512.09.2015
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Zmluva Happy XL0.0011.09.201512.09.2015
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Zmluva mobilný inter0.0011.09.201512.09.2015
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Zmluva mobilný inter0.0011.09.201512.09.2015
AVEX slovakia, s.r.o., Suchý Jarok 5133, 066 01 Humenné Z201521281Z0.0027.08.201528.08.2015
M.D.S. - HE, s.r.o. Sídlo: 067 11 Ľubiša 188 Zmluva 11420.0026.08.201527.08.2015
Marián Ocilka Sídlo: Gaštanová 1919/106, 066 01 Humenné Zmluva 12410.0026.08.201527.08.2015
ESTILNOU ceramic tiles, s.r.o. Sídlo: Šmidkého 7, 066 01 Humenné Zmluva 12420.0026.08.201527.08.2015
Nome n.o. Sídlo: Chemlonská 1551/1, 066 01 Humenné Zmluva 12430.0026.08.201527.08.2015
Michal Soliga Sídlo: SNP 2508/6, 066 01 Humenné Zmluva 12440.0026.08.201527.08.2015
Mesto Humenné, zastúpené PhDr. Janou Vaľovou, primátorkou mesta, Kukorelliho 34, 066 34 Humenné Zmluva o zverení do 0.0031.07.201501.08.2015
Mesto Humenné, zastúpené PhDr. Janou Vaľovou, primátorkou mesta, Kukorelliho 34, 066 34 Humenné Zmluva o zverení do 0.0031.07.201501.08.2015
Mesto Humenné, zastúpené PhDr. Janou Vaľovou, primátorkou mesta, Kukorelliho 34, 066 34 Humenné Zmluva o zverení do 0.0031.07.201501.08.2015
Mesto Humenné, zastúpené PhDr. Janou Vaľovou, primátorkou mesta, Kukorelliho 34, 066 34 Humenné Zmluva o zverení do 0.0031.07.201501.08.2015
Mesto Humenné, zastúpené PhDr. Janou Vaľovou, primátorkou mesta, Kukorelliho 34, 066 34 Humenné Zmluva o zverení do 0.0031.07.201501.08.2015
Mesto Humenné, zastúpené PhDr. Janou Vaľovou, primátorkou mesta, Kukorelliho 34, 066 34 Humenné Zmluva o zverení do 0.0031.07.201501.08.2015
Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 06 Bratislava Dodatok k zmluve o p0.0024.07.201525.07.2015
Ing. Iveta Janíková, Palkovičova 245/15, 821 08 Bratislava Kupna zmluva č. Z2010.0024.07.201525.07.2015
Ferex, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra Kúpna zmluva č. Z2010.0024.07.201525.07.2015
Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 06 Bratislava Zmluva o poskytovaní0.0024.07.201525.07.2015
Daniela Motuzová Dodatok č. 2015/1770.0009.07.201510.07.2015
Alžbeta Martyáková Dodatok č. 2015/1810.0009.07.201510.07.2015
Andrej Hutník Dodatok č. 2015/1830.0009.07.201510.07.2015
Magdaléna Marcinkov Dodatok č. 2015/1850.0009.07.201510.07.2015
Jozef Gajdoš Dodatok č. 2015/1860.0009.07.201510.07.2015
Mária Jahodkova Zmluva 139/44600.0009.07.201510.07.2015
MUDr. Pavlína Ščerbáková Zmluva 2015/1330.0009.07.201510.07.2015
Verona Mochnáčová Zmluva 2015/1410.0009.07.201510.07.2015
Mária Rohaľová Zmluva 2015/1480.0009.07.201510.07.2015
Jozef Vašš Zmluva 2015/1600.0009.07.201510.07.2015
Anna Tkáčová Zmluva 2015/1660.0009.07.201510.07.2015
Matilda Kašparová Zmluva 2015/1690.0009.07.201510.07.2015
Jana Valihrachova Zmluva č. 2015/1700.0009.07.201510.07.2015
Jolana Rybova Zmluva č. 2015/1740.0009.07.201510.07.2015
Peter Pančišin Zmluva č. 2015/1780.0009.07.201510.07.2015
Jolana Rybová Zmluva č. 2015/1790.0009.07.201510.07.2015
Marián Belej Zmluva č. 2015/1800.0009.07.201510.07.2015
Stanislav Meszaros Zmluva č. 2015/1820.0009.07.201510.07.2015
Jaroslav Partička Sídlo: SNP 20, 066 01 Humenné Dodatok č. 1 k zmluv0.0007.07.201508.07.2015
Renáta Bučková Rstyle Sídlo: 067 23 Hrubov 43 Dodatok č. 1 k zmluv0.0007.07.201508.07.2015
LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI s.r.o. Sídlo: Ul. 1. mája 5558, 066 01 Humenné Dodatok č. 1 k zmluv0.0007.07.201508.07.2015
Sandera s.r.o. Sídlo: Námestie osloboditeľov 5872/74 Zmluva 10120.0007.07.201508.07.2015
Mgr. Alexandra Fajferová Sídlo: Laborecká 1850/6, 066 01 Humenné Zmluva č. 12380.0007.07.201508.07.2015
GRIKAS s.r.o. Sídlo: Starinská 2197/71, 066 01 Humenné Zmluva č. 12390.0007.07.201508.07.2015
Hartošová Monika Sídlo: Gaštanová 1222/19, 066 01 Humenné Zmluva č. 12400.0007.07.201508.07.2015
Magda Gergeľová Dodatoč č. 2015/1510.0006.07.201507.07.2015
Eva Maciková dodatok č. 2015/1310.0006.07.201507.07.2015
Viera Mikulová dodatok č. 2015/1320.0006.07.201507.07.2015
Anna Bednářová dodatok č. 2015/1340.0006.07.201507.07.2015
František Marcin dodatok č. 2015/1350.0006.07.201507.07.2015
Viera Toderišková dodatok č. 2015/1360.0006.07.201507.07.2015
Mária Ridošová dodatok č. 2015/1370.0006.07.201507.07.2015
Jozef Rujak dodatok č. 2015/1380.0006.07.201507.07.2015
Mária Petrová dodatok č. 2015/1400.0006.07.201507.07.2015
Milan Fabini Dodatok č. 2015/1420.0006.07.201507.07.2015
Milan Fabini Dodatok č. 2015/1430.0006.07.201507.07.2015
Terézia Ondrašeková Dodatok č. 2015/1440.0006.07.201507.07.2015
Miroslav Behún Dodatok č. 2015/1450.0006.07.201507.07.2015
Pancaková Natália Dodatok č. 2015/1460.0006.07.201507.07.2015
Ing. Mária Fečková Dodatok č. 2015/1470.0006.07.201507.07.2015
Anna Filipová Dodatok č. 2015/1520.0006.07.201507.07.2015
Viliam Kuruc Dodatok č. 2015/1530.0006.07.201507.07.2015
Anton Pauko Dodatok č. 2015/1540.0006.07.201507.07.2015
Peter Behún Dodatok č. 2015/1550.0006.07.201507.07.2015
Tibor Luco Dodatok č. 2015/1560.0006.07.201507.07.2015
Helena Molokáčová Dodatok č. 2015/1570.0006.07.201507.07.2015
Anna Kantuľaková Dodatok č. 2015/1580.0006.07.201507.07.2015
Eva Karandušovská Dodatok č. 2015/1590.0006.07.201507.07.2015
Viera Ptačkova Dodatok č. 2015/1610.0006.07.201507.07.2015
Magdaléna Pandošová Dodatok č. 2015/1620.0006.07.201507.07.2015
Alfréd Merjavý Dodatok č. 2015/1630.0006.07.201507.07.2015
Michal Micikaš Dodatok č. 2015/1640.0006.07.201507.07.2015
Mária Kundrátová Dodatok č. 2015/1650.0006.07.201507.07.2015
Mária Ivanková Dodatok č. 2015/1710.0006.07.201507.07.2015
Magdaléna Glasová Dodatok č. 2015/1720.0006.07.201507.07.2015
Monika Vružeková Dodatok č. 2015/1730.0006.07.201507.07.2015
Jozef Sabo dodatok č. 2015/890.0006.07.201507.07.2015
Východoslovenská distribučná a.s.,Mlynská 31, 042 91 Košice dodatok č. 30.0024.06.201525.06.2015
Parapetrol, a.s., Štefánikova 15, 094 01 Nitra zmluva0.0023.06.201524.06.2015
1. day, s.r.o. Sídlo: Mlynárska 19, 040 01 Košice Dodatok č. 1 k zmluv0.0018.06.201519.06.2015
Anna Palenčárová „ANJA“ Sídlo: Námestie slobody 7, 066 01 Humenné Zmluva č. 1235 o0.0018.06.201519.06.2015
Miriam Voľanská Sídlo: SNP 2999/45, 066 01 Humenné Zmluva č. 12360.0018.06.201519.06.2015
Branovský Štefan OD Jednota Sídlo: 066 01 Lackovce 94 Dodatok k zmluve č. 0.0017.06.201518.06.2015
Lucia Pataraková Sídlo: SNP 2517/33, 066 01 Humenné Zmluva 12300.0017.06.201518.06.2015
OC Avenue, s.r.o. Sídlo: Štefánikova 6295/16, 066 01 Humenné Zmluva 12300.0017.06.201518.06.2015
sAm - IZOL s.r.o. Sídlo: 066 01 Jasenov 362 Zmluva 12310.0017.06.201518.06.2015
Kristína Ďuďaková Sídlo: Tyršova 1706/9, 066 01 Humenné Zmluva 12320.0017.06.201518.06.2015
Peter Ficik Sídlo: 067 41 Porúbka 94 Zmluva 12330.0017.06.201518.06.2015
Iveta Tocimáková Sídlo: Ševčenkova 1662/8, 066 01 Humenné Zmluva 12340.0017.06.201518.06.2015
1. Humenská a.s. Sídlo: Kukorelliho 34, 066 01 Humenné Zmluva 469/20150.0017.06.201518.06.2015
OBLOK, s.r.o., Starosaská 11, 052 01 Spišská Nová Ves Z2015115260.0015.06.201516.06.2015
Uniqa poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27 Poistka č. 8001068150.0001.06.201502.06.2015
FARMAtech, s.r.o., Hlavná 152/10, 094 12 VECHEC Zmluva o odbere elek0.0001.06.201502.06.2015
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Zmluva o poskytovaní0.0028.05.201529.05.2015
CHEMOLAK, a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice Z201586340.0026.05.201527.05.2015
H-COLOR, spol. s r.o., Novozámocká 36, 949 01 Nitra Z201584740.0025.05.201526.05.2015
CHEMOLAK, a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice Z201576520.0018.05.201519.05.2015
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení0.0015.05.201516.05.2015
PARAPETROL, a.s., Štefánikova 15, 066 01 Humenné Z201565160.0011.05.201512.05.2015
BILLA s.r.o. Sídlo: Bajskalská 19/A, 821 02 Bratislava Dodatok č. 1 k zmluv0.0007.05.201508.05.2015
Glass Global s.r.o. Sídlo: Mierova 2838, 066 01 Humenné Dodatok č. 1 k zmluv0.0007.05.201508.05.2015
Bytové družstvo Humenné Sídlo: Laborecká 1896/58, 066 01 Humenné Dodatok č. 1 k zmluv0.0007.05.201508.05.2015
ALTHAN Trade s.r.o. Sídlo: Chemlonská 1, 066 01 Humenné Dodatok č. 2 k zmluv0.0007.05.201508.05.2015
Anna Jaščurová Sídlo: 067 31 Udavské 42 Zmluva 12260.0007.05.201508.05.2015
Consumer Recreation Services s.r.o. Sídlo: 067 01 Radvaň nad Laborcom 78 Zmluva 12280.0007.05.201508.05.2015
Štefan Bočan Sídlo: 067 12 Koškovce 98 Zmluva 12290.0007.05.201508.05.2015
K-P 12 s.r.o. Sídlo: Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné Zmluva č. 9010.0007.05.201508.05.2015
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Dodatok č. 20.0004.05.201505.05.2015
Mária Polánková Dodatok č. 2015/111 0.0028.04.201529.04.2015
Mária Polánková Dodatok č. 2015/112 0.0028.04.201529.04.2015
RNDr. Ladislav Mošanský Dodatok č. 2015/114 0.0028.04.201529.04.2015
Andrej Bene Dodatok č. 2015/115 0.0028.04.201529.04.2015
Emil Tokár Dodatok č. 2015/116 0.0028.04.201529.04.2015
Stanislav Čeremeta Dodatok č. 2015/117 0.0028.04.201529.04.2015
Magda Burianová Dodatok č. 2015/119 0.0028.04.201529.04.2015
Helena Sohová Dodatok č. 2015/122 0.0028.04.201529.04.2015
Mária Dagoová Dodatok č. 2015/123 0.0028.04.201529.04.2015
Anna Sýkorová Dodatok č. 2015/124 0.0028.04.201529.04.2015
Helena Štempáková Dodatok č. 2015/125 0.0028.04.201529.04.2015
Emília Sýkorová Dodatok č. 2015/1260.0028.04.201529.04.2015
Katarína Slivovičová Dodatok č. 2015/1270.0028.04.201529.04.2015
Ján Kakuta Dodatok č. 2015/128 0.0028.04.201529.04.2015
Ján Kakuta Dodatok č. 2015/129 0.0028.04.201529.04.2015
Martin Giláni Zmluva č. 2015/1100.0028.04.201529.04.2015
Jozef Lajčák Zmluva č. 2015/113 o0.0028.04.201529.04.2015
Eva Haľkova Zmluva č. 2015/120 o0.0028.04.201529.04.2015
Božena Bílá Zmluva č. 2015/121 o0.0028.04.201529.04.2015
MUDr. Michal Džopko Zmluva 2015/118 o ná0.0021.04.201522.04.2015
Marta Križanová Dodatok č. 2015/100 0.0017.04.201518.04.2015
Peter Šuta Dodatok č. 2015/1010.0017.04.201518.04.2015
Irena Banková Dodatok č. 2015/102 0.0017.04.201518.04.2015
MUDr. Mieško Babič Dodatok č. 2015/103 0.0017.04.201518.04.2015
Katarína Madzinová Dodatok č. 2015/107 0.0017.04.201518.04.2015
Terézia Čajová Dodatok č. 2015/108 0.0017.04.201518.04.2015
Veronika Hricová Dodatok č. 2015/109 0.0017.04.201518.04.2015
Katarína Bobaľová Dodatok č. 2015/97 o0.0017.04.201518.04.2015
Anna Hodorová Dodatok č. 2015/99 o0.0017.04.201518.04.2015
Zoltán Molnár Zmluva č. 2015/104 o0.0017.04.201518.04.2015
Klaudia Grecová Zmluva č. 2015/105 o0.0017.04.201518.04.2015
Rene Zoller Zmluva č. 2015/106 o0.0017.04.201518.04.2015
Ing. Milan Ferko Zmluva č. 2015/68 o 0.0017.04.201518.04.2015
Marta Gajdošová Zmluva č. 2015/98 o 0.0017.04.201518.04.2015
Ing. Daniel Motyčák AGROPOL, Hattalova 43/50, 02801 Trstená Z201538200.0013.04.201514.04.2015
AFESTA, s.r.o. Sídlo: Mierova 101, 066 01 Humenné Dodatok č. 1 k zmluv0.0008.04.201509.04.2015
ALTHAN Trade s.r.o. Sídlo: Chemlonská 1, 066 01 Humenné Dodatok č. 1 k zmluv0.0008.04.201509.04.2015
Katarína Longanerova Dodatok č. 2015/74 o0.0008.04.201509.04.2015
Ema Fiľarská Dodatok č. 2015/79 o0.0008.04.201509.04.2015
Helena Blažová Dodatok č. 2015/80 o0.0008.04.201509.04.2015
Michal Figula Dodatok č. 2015/81 o0.0008.04.201509.04.2015
Alžbeta Hirjaková Dodatok č. 2015/83 o0.0008.04.201509.04.2015
Mária Karbáčová Dodatok č. 2015/84 o0.0008.04.201509.04.2015
Eduard Škovránko Dodatok č. 2015/85 o0.0008.04.201509.04.2015
Magdaléna Balintová Dodatok č. 2015/940.0008.04.201509.04.2015
Mgr. Ján Mihalco Dodatok č. 2015/950.0008.04.201509.04.2015
Mária Hriňová Dodatok č. 2015/96 o0.0008.04.201509.04.2015
MOF INVEST, a.s. Sídlo: Krížna 56, 821 08 Bratislava Zmluva č. 12260.0008.04.201509.04.2015
Anna Bazárová Zmluva č. 2015/77 o 0.0008.04.201509.04.2015
Ing. Rudolf Dorko Zmluva č. 2015/78 o 0.0008.04.201509.04.2015
Pavol Kurej Zmluva č. 2015/82 o 0.0008.04.201509.04.2015
Vladimír Blaško Zmluva č. 2015/87 o 0.0008.04.201509.04.2015
JUDr. Vladimír Donič Zmluva č. 2015/90 o 0.0008.04.201509.04.2015
JUDr. Vladimír Donič Zmluva č. 2015/91 o 0.0008.04.201509.04.2015
Alexander Tatič Zmluva č. 2015/92 o 0.0008.04.201509.04.2015
Eva Kuncová Sídlo: Gaštanová 4, 066 01 Humenné Zmluva č. 2110.0008.04.201509.04.2015
Adriana Polláková Sídlo: Partizánska 10, 066 01 Humenné Dodatok č. 1 k zmluv0.0024.03.201525.03.2015
Ladislav Gajdoš - LGR Sídlo: SNP 2999/47, 066 01 Humenné Dodatok č. 1 k zmluv0.0024.03.201525.03.2015
ENCHANTÉ BUSINESS COMPANY s.r.o. Sídlo: Škultétyho 17, 080 01 Prešov Zmluva č. 1225 o mno0.0024.03.201525.03.2015
Domäsko s.r.o. Sídlo: Lieskovská cesta 640/23, 962 21 Lieskovec Zmluva č. 429 o množ0.0024.03.201525.03.2015
Bc. Ján Matiščák Sídlo: Sídl.Poľna 5032/74, 066 01 Humenné Zmluva č. 9780.0024.03.201525.03.2015
KRÍDLA, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné Z201516270.0023.03.201524.03.2015
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Dodatok č. 10.0020.03.201521.03.2015
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Dodatok č. 10.0020.03.201521.03.2015
Anna Polovková Dodatok č. 2015/75 o0.0020.03.201521.03.2015
Emília Olahová Dodatok č. 2015/76 o0.0020.03.201520.03.2015
Adriana Vasilkova Zmluva č. 2015/73 o 0.0020.03.201520.03.2015
Štefan Mikita Dodatok č. 2015/72 o0.0017.03.201518.03.2015
Ing. Anton Viňansky Dodatok č. 70/2015 o0.0017.03.201518.03.2015
Antonia Jaworska Zmluva č. 2015/69 o 0.0017.03.201518.03.2015
Ján Oreský Zmluva č. 71/2015 o 0.0017.03.201518.03.2015
Vladimír Hajdučko Dodatok č. 2015/66 o0.0010.03.201511.03.2015
Peter Bača Dodatok č. 2015/59 o0.0006.03.201507.03.2015
Ing. Ján Titič Dodatok č. 2015/60 o0.0006.03.201507.03.2015
Ing. Iveta Bukovčíková Dodatok č. 2015/61 o0.0006.03.201507.03.2015
Jozef Harcula Dodatok č. 2015/63 o0.0006.03.201507.03.2015
Mária Fejková Dodatok č. 2015/64 o0.0006.03.201507.03.2015
Jarmila Brudňaková Dodatok č. 2015/65 o0.0006.03.201507.03.2015
Mária Kočanová Zmluva č. 2015/56 o 0.0006.03.201507.03.2015
Anna Lojanová Zmluva č. 2015/57 o 0.0006.03.201507.03.2015
Emília Kačurová Zmluva č. 2015/58 o 0.0006.03.201507.03.2015
Mária Sirková Zmluva č. 2015/62 o 0.0006.03.201507.03.2015
VEREX Žilina, a.s., M. Rázusa 13A, 010 01 Žilina Z20159550.0005.03.201506.03.2015
Mgr. Danka Csontosová Dodatok č. 2015/38 o0.0025.02.201526.02.2015
JUDr. Andrej Lukáč Dodatok č. 2015/39 o0.0025.02.201526.02.2015
Dušan Rosa Dodatok č. 2015/44 o0.0025.02.201526.02.2015
Gabriela Durkothová Dodatok č. 2015/48 o0.0025.02.201526.02.2015
Ján Mihalčo Dodatok č. 2015/50 o0.0025.02.201526.02.2015
Helena Maršalová Dodatok č. 2015/51 o0.0025.02.201526.02.2015
Pavel Varčo Dodatok č. 2015/53 o0.0025.02.201526.02.2015
Oľga Piptová Dodatok č. 2015/54 o0.0025.02.201526.02.2015
Zuzana Rošková Zmluva č. 2015/34 o 0.0025.02.201526.02.2015
Ružena Černigová Zmluva č. 2015/35 o 0.0025.02.201526.02.2015
Božena Kasincová Zmluva č. 2015/36 o 0.0025.02.201526.02.2015
Zuzana Bachurová Zmluva č. 2015/37 o 0.0025.02.201526.02.2015
JUDr. Andrej Lukáč Zmluva č. 2015/40 o 0.0025.02.201526.02.2015
Eva Podobinská Zmluva č. 2015/41 o 0.0025.02.201526.02.2015
Milan Nazad Zmluva č. 2015/42 o 0.0025.02.201526.02.2015
Milan Petrík Zmluva č. 2015/43 o 0.0025.02.201526.02.2015
Ján Belej Zmluva č. 2015/45 o 0.0025.02.201526.02.2015
Eva Antalková Zmluva č. 2015/46 o 0.0025.02.201526.02.2015
Ing. Silvia Džopková Zmluva č. 2015/47 o 0.0025.02.201526.02.2015
Viera Čurmová Zmluva č. 2015/49 o 0.0025.02.201526.02.2015
Anna Havrilková Zmluva č. 2015/52 o 0.0025.02.201526.02.2015
Vladimír Pereksta Dodatok č. 2015/08 o0.0024.02.201525.02.2015
Vladimír Pereksta Dodatok č. 2015/09 o0.0024.02.201525.02.2015
Rímskokatolícky farský úrad Dodatok č. 2015/14 o0.0024.02.201525.02.2015
Terézia Babjaková Dodatok č. 2015/25 o0.0024.02.201525.02.2015
Bibiána Machničová Dodatok č. 2015/27 o0.0024.02.201525.02.2015
Mária Vaľová Dodatok č. 2015/29 o0.0024.02.201525.02.2015
Oľga Kulíková Dodatok č. 2015/30 o0.0024.02.201525.02.2015
Anna Kunáková Dodatok č. 2015/32 o0.0024.02.201525.02.2015
Mária Pošíková Zmluva č. 2015/24 o 0.0024.02.201525.02.2015
Monika Potocká Zmluva č. 2015/26 o 0.0024.02.201525.02.2015
Eva Podobinská Zmluva č. 2015/28 o 0.0024.02.201525.02.2015
Monika Weisová Zmluva č. 2015/31 o 0.0024.02.201525.02.2015
Štefan Miháľ Zmluva č. 2015/33 o 0.0024.02.201525.02.2015
Hydrozvar, s.r.o., Lieskovec 144 zmluva o dielo č. 350.0024.02.201525.02.2015
Mgr. Miroslava Ferjaková Sídlo: Sov. hrdinov 447/19, 066 01 Humenné zmluva 12200.0023.02.201524.02.2015
honesty pays s.r.o. Sídlo: Nemocničná 598/11, 924 01 Galanta zmluva 12210.0023.02.201524.02.2015
Veronika Hromňáková Sídlo: Laborecká 1848/4, 066 01 Humenné zmluva 12220.0023.02.201524.02.2015
Hattech, s.r.o. Sídlo: Čsl. armády 1362/19, 066 01 Humenné zmluva 12230.0023.02.201524.02.2015
Jozef Želiska Sídlo: 072 34 Zalužice 413 zmluva 9780.0023.02.201524.02.2015
JEV-ROŠT AJ, s.r.o., Mierová 25/40, 066 01 Humenné Zmluva o dielo č. 150.0020.02.201521.02.2015
Dušan Demjan ORION, Starinská 2237/80, 066 01 Humenné Zmluva o dielo č. 160.0020.02.201521.02.2015
STAVMAX Humenné, s.r.o., Tolstého 108, 066 01 Humenné Zmluva o dielo č. 8/0.0020.02.201521.02.2015
Hattech, s.r.o., Čsl. armády 1362/19, 066 01 Humenné Zmluva o dielo č. 100.0016.02.201517.02.2015
Hattech plus, s.r.o., Čsl. armády 1362/19, 066 01 Humenné Zmluva o dielo č. 110.0016.02.201517.02.2015
VITKOVIČ Jozef, Humenská 554/83, Kamenica nad Cirochou Zmluva o dielo č. 120.0016.02.201517.02.2015
STAVOMONT, s.r.o., Fidlíkova 3, 066 01 Humenné Zmluva o dielo č. 380.0016.02.201517.02.2015
Paško Marián, Udavské 376 Zmluva o dielo č. 7/0.0016.02.201517.02.2015
GEMER KOVO, s.r.o., 049 64 Sirk 317 Zmluva o dielo č. 9/0.0016.02.201517.02.2015
Vladislav Bakajsa, Nižný Hrušov 432 Zmluva o dielo č. 360.0015.02.201515.02.2015
TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, 090 03 Ladomírová Zmluva o dielo č. 370.0015.02.201515.02.2015
Tomáš BENEK, Lieskovec 130, 067 45 Topoľovka Zmluva o dielo č. 240.0014.02.201515.02.2015
Stanislav Benda STROJBET BREKOV, 066 01 Brekov 337 Zmluva o dielo č. 250.0014.02.201515.02.2015
Benek Tomáš,067 45 Lieskovec 130 dodatok č.1 k Mandát0.0012.02.201513.02.2015
ADACOM progatec, s.r.o., Stará Hradská 52, Žilina Zmluva o dielo č. 1/0.0011.02.201512.02.2015
MP KANAL serivce, s.r.o., Mojmírova 7, 080 01 Prešov Zmluva o dielo č. 220.0010.02.201511.02.2015
Miroslav Pipta, MP+K, Udavské 432, 067 31 Udavské zmluva o dielo č. 320.0010.02.201511.02.2015
Ing. Jana Piptová, Udavské 432, 067 31 Udavské zmluva o dielo č. 330.0010.02.201511.02.2015
KATIS, s.r.o., Magnezitárska 5, 040 13 Košice zmluva o dielo č. 340.0010.02.201511.02.2015
Jana Szabová, Dargovských hrdinov 1830/13, 066 01 Humenné dodatok 1 k zml.11700.0009.02.201510.02.2015
Tung Pham Thanh, Čajkovského 834/18, 080 05 Prešov dodatok 1 k zml.11970.0009.02.201510.02.2015
Lenka Zástěrová - LAUBIARO, Puškinova 1716/6, 066 01 Humenné dodatok 1 k zml.5400.0009.02.201510.02.2015
Ľubomír Beca, Osloboditeľov 12, 066 01 Humenné Zmluva o dielo č. 170.0009.02.201510.02.2015
HAGARD:HAL, spol. s r.o., Pražská 9, 949 11 Nitra Zmluva o dielo č. 180.0009.02.201510.02.2015
KEEPER, s.r.o., Štefánikova 18, 066 01 Humenné Zmluva o dielo č. 190.0009.02.201510.02.2015
ZASAS, s.r.o., Topoľovka 3, 067 45 Topoľovka Zmluva o dielo č. 200.0009.02.201510.02.2015
Ján Pošík AUTO-technop, 067 24 Víťazovce 124 Zmluva o dielo č. 210.0009.02.201510.02.2015
SONMAT, s.r.o., 094 06 Košarovce 159 Zmluva o dielo č. 230.0009.02.201510.02.2015
Viliam Harvan - Racional, Brestovská 140/57, 066 01 Humenné Zmluva o dielo č. 260.0009.02.201510.02.2015
Požiarny servis - Humenné, združenie, Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS, Kukorelliho 1499/24, 066 01 Humenné zmluva o dielo č. 270.0009.02.201510.02.2015
REMI plus, spol. s r.o., 094 21 Nižný Hrabovec 200 zmluva o dielo č. 280.0009.02.201510.02.2015
AVEX - Slovakia, s.r.o., Suchý Jarok 5133, 066 01 Humenné zmluva o dielo č. 290.0009.02.201510.02.2015
Ardecom, s.r.o., Fidliková 99, 066 01 Humenné zmluva o dielo č. 300.0009.02.201510.02.2015
DELTA Humenné, s.r.o., ul. 26. Novembra 1, 066 01 Humenné Zmluva o dielo č. 130.0006.02.201507.02.2015
Stanislav Raab-RAAB, Štefánikova 3163, 085 01 Bardejov Zmluva o dielo č. 140.0006.02.201507.02.2015
Jana Szabová, Dargovských hrdinov 1830/13, 066 01 Humenné dodatok 1 k zml.11700.0004.02.201505.02.2015
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné dodatok 1 k zml.5050.0004.02.201505.02.2015
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné dodatok 1 k zml.5110.0004.02.201505.02.2015
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné dodatok 1 k zml.5150.0004.02.201505.02.2015
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné dodatok 1 k zml.5250.0004.02.201505.02.2015
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné dodatok 1/2015 k zml0.0004.02.201505.02.2015
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné dodatok 1/2015 k zml0.0004.02.201505.02.2015
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné dodatok 1/2015 k zml0.0004.02.201505.02.2015
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné dodatok 1/2015 k zml0.0004.02.201505.02.2015
G.B.KOLOR, s.r.o., Štúrova 12, 066 01 Humenné Zmluva o dielo č. 2/0.0004.02.201505.02.2015
SOZAR, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné Zmluva o dielo č. 5/0.0004.02.201505.02.2015
Jozef Horvát, JOMART, Jasenov 133, 066 01 Humenné Zmluva o dielo č. 6/0.0004.02.201505.02.2015
MARBER, spol. s r.o., Valaškovská 2, 066 01 Humenné Zmluva o dielo č. 3/0.0003.02.201504.02.2015
Tibor KOŤO - UNIVERZÁL, Tolstého 3, 066 01 Humenné Zmluva o dielo č. 4/0.0003.02.201504.02.2015
Iveta Jaškaničová, Matice slovenskej 913/34, 091 01 Stropkov dodatok 1 k zml.8120.0027.01.201528.01.2015
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava dodatok k zmluve0.0027.01.201528.01.2015
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava dodatok k zmluve0.0027.01.201528.01.2015
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava dodatok k zmluve0.0027.01.201528.01.2015
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava dodatok k zmluve0.0027.01.201528.01.2015
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava dodatok k zmluve0.0027.01.201528.01.2015
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava dodatok k zmluve0.0027.01.201528.01.2015
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava dodatok k zmluve0.0027.01.201528.01.2015
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok k zmluve0.0027.01.201528.01.2015
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava dodatok k zmluve0.0027.01.201528.01.2015
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava Dodatok č. 20.0023.01.201524.01.2015
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné zmluva č. 14670.0022.01.201523.01.2015
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné zmluva č. 14700.0022.01.201523.01.2015
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné zmluva č.14680.0022.01.201523.01.2015
Pavol Horak dodatok 2015/16 k zm0.0021.01.201522.01.2015
Mária Pekariková dodatok 2015/17 k zm0.0021.01.201522.01.2015
Anton Bilý dodatok 2015/18 k zm0.0021.01.201522.01.2015
Magda Bila dodatok 2015/19 k zm0.0021.01.201522.01.2015
Štefan Sekela dodatok 2015/20 k zm0.0021.01.201522.01.2015
Klára Hotrová dodatok 2015/21 k zm0.0021.01.201522.01.2015
Marián Bene dodatok 2015/22 k zm0.0021.01.201522.01.2015
Eva Vasková zmluva 2015/230.0021.01.201522.01.2015
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné zmluva č. 14690.0021.01.201522.01.2015
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice zmluva č.5100307213B0.0020.01.201521.01.2015
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice zmluva č.5100307213C0.0020.01.201521.01.2015
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné zmluva č. 1463 0.0019.01.201520.01.2015
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné zmluva č. 14640.0019.01.201520.01.2015
Eva Becová dodatok 2015/07 k zm0.0015.01.201516.01.2015
Helena Ďugová dodatok 2015/10 k zm0.0015.01.201516.01.2015
Ing.Ján Pencák dodatok 2015/11 k zm0.0015.01.201516.01.2015
Viera Petrušková dodatok 2015/12 k zm0.0015.01.201516.01.2015
Mária Balogová zmluva 2015/060.0015.01.201516.01.2015
Mária Balogová zmluva 2015/060.0015.01.201516.01.2015
Ing.Jasiková Galina zmluva 2015/130.0015.01.201516.01.2015
Mária Sokolovičová zmluva 2015/150.0015.01.201516.01.2015
Michal Minich, SNP 2509/30, 066 01 Humenné dodatok č.1 k zml. 10.0009.01.201510.01.2015
YU FAN s.r.o., Stará vajnorská 17, 831 04 Bratislava zmluva 445/20150.0009.01.201510.01.2015
Jana Turčíková, 066 01 Brestov 49 zmluva č. 10980.0009.01.201510.01.2015
Silvia Šepeľová, Gaštanova 1225/25, 06601 Humenné zmluva č. 11480.0009.01.201510.01.2015
Ing.Beáta Pavúková, SNP 26, 066 01 Humenné zmluva č. 12180.0009.01.201510.01.2015
MX CORPORATION s.r.o., Fidlikova 5577/5, 066 01 Humenné zmluva č.12170.0009.01.201510.01.2015
Milan Saxun dodatok 2015/3 k zml0.0008.01.201509.01.2015
Dušan Vružek dodatok 2015/4 k zml0.0008.01.201509.01.2015
Vladimír Matejko dodatok 2015/5 k zml0.0008.01.201509.01.2015
Constructing-stav s.r.o., 067 12 Koškovce 155 Rámcová zmluva na po0.0008.01.201509.01.2015
Constructing-stav s.r.o., 067 12 Koškovce 155 Rámcová zmluva na po0.0008.01.201509.01.2015
Ing.Ján Jesenský zmluva 2015/10.0008.01.201509.01.2015
Anna Sekelová zmluva 2015/20.0008.01.201509.01.2015
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné 1642/20140.0031.12.201401.01.2015
Juraj Biľo dodatok 2014/370 k z0.0031.12.201401.01.2015
Emil Tokár dodatok 2014/371 k z0.0031.12.201401.01.2015
Kristína Škovranková dodatok 2014/372 k z0.0031.12.201401.01.2015
Róbert Grundza dodatok 2014/373 k z0.0031.12.201401.01.2015
Jana Fedorová dodatok 2014/374 k z0.0031.12.201401.01.2015
Jana Juriková dodatok 2014/375 k z0.0031.12.201401.01.2015
Zenon Alexovič dodatok 2014/365 k z0.0030.12.201431.12.2014
Ondrej Brutenič dodatok 2014/366 k z0.0030.12.201431.12.2014
Ing.Katarína Kočanová dodatok 2014/368 k z0.0030.12.201431.12.2014
Mária Blichová zmluva 2014/3670.0030.12.201431.12.2014
Jaroslava Drozdová zmluva 2014/3690.0030.12.201431.12.2014
Ružena Kukoľová dodatok 2014/351 k z0.0023.12.201424.12.2014
Anna Mikulová dodatok 2014/3550.0023.12.201424.12.2014
Monika Korcová dodatok 2014/356 k z0.0023.12.201424.12.2014
Helena Palenčárová dodatok 2014/359 k z0.0023.12.201424.12.2014
Jozef Chomča dodatok 2014/360 k z0.0023.12.201424.12.2014
Irena Santagelo dodatok 2014/362 k z0.0023.12.201424.12.2014
Ján Čornanič dodatok 2014/363 k z0.0023.12.201424.12.2014
Ján Čornanič dodatok 2014/364 k z0.0023.12.201424.12.2014
Verona Poľaková dodatok č. 2014/357 0.0023.12.201424.12.2014
EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava dodatok č.2 k rámcov0.0023.12.201424.12.2014
Daniela Šepeľová zmluva 2014/3520.0023.12.201424.12.2014
Štefan Ivanič zmluva 2014/3580.0023.12.201424.12.2014
Alena Alexovičová zmluva 2014/3610.0023.12.201424.12.2014
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava dohoda o zmene v oso0.0019.12.201420.12.2014
SOME SLOVAKIA, s.r.o., Štúrova 567/30, 908 51 Holíč Kúpna zmluva 2014/080.0019.12.201420.12.2014
Cheminvest a.s., Sokolovská 2, 066 01 Humenné dodatok 1 k zml.4150.0016.12.201417.12.2014
Gabriela Rišková dodatok 2014/344 k z0.0005.12.201406.12.2014
Vasil Savka dodatok 2014/345 k z0.0005.12.201406.12.2014
Marta Ichová dodatok 2014/348 k z0.0005.12.201406.12.2014
Mária Bačková dodtaok 2014/343 k z0.0005.12.201406.12.2014
Emília Demeterová zmluva 2014/3460.0005.12.201406.12.2014
Ján Gajdoš zmluva 2014/3470.0005.12.201406.12.2014
FLUKEBIZ, s.r.o., Stropkovska 568, 089 01 Svidník zmluva o používaní h0.0005.12.201406.12.2014
Anna Chochrunová dodatok 2014/330 k 0.0004.12.201405.12.2014
Anna Mižaková dodatok 2014/311 k z0.0004.12.201405.12.2014
Antón Tongeľ dodatok 2014/340 k z0.0004.12.201405.12.2014
Ján Tita dodatok 2014/341 k z0.0004.12.201405.12.2014
Pavol Jurov dodatok 2014/342 k z0.0004.12.201405.12.2014
MUDr.Helena Kovaľová zmluva 2014/3260.0004.12.201405.12.2014
ČaSS, spol. s r.o., Ul.Mieru č. 126, 044 24 Poproč zmluva o vykonavaní 0.0028.11.201429.11.2014
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné zmluva o zverení maj0.0028.11.201429.11.2014
Základná škola internátna s vyučovacím jazykom ukrajinským s MŚ, Lesná 28, 066 01 Humenné zmluva 5080.0021.11.201422.11.2014
Anna Andiľová dodatok 2014/309 k z0.0020.11.201421.11.2014
Pavol Lukáč dodatok 2014/325 k z0.0020.11.201421.11.2014
Emil Hodor dodatok 2014/327 k z0.0020.11.201421.11.2014
Alžbeta Mašlejová dodatok 2014/328 k z0.0020.11.201421.11.2014
Katarína Olahová dodatok 2014/329 k z0.0020.11.201421.11.2014
Jozef Kruček dodatok 2014/338 k z0.0020.11.201421.11.2014
Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 34 Humenné dohoda o zabezpečení0.0020.11.201421.11.2014
Ing.Silvia Hrešková Gansejová zmluva 2014/3220.0020.11.201421.11.2014
Emil Rarog zmluva 2014/3230.0020.11.201421.11.2014
Anna Cirbusová zmluva 2014/3240.0020.11.201421.11.2014
Anna Piskova zmluva 2014/3370.0020.11.201421.11.2014
Jozef Petruš zmluva 2014/3390.0020.11.201421.11.2014
Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 34 Humenné dohoda o zabezpečení0.0018.11.201419.11.2014
WILPET s.r.o., 067 31 Udavské 123 zmluva 12130.0018.11.201419.11.2014
ATOL HB spol.s r.o., Mierova 721, 072 22 Strážske zmluva 12140.0018.11.201419.11.2014
Základna škola, Hrnčiarska 13, 066 01 Humené zmluva č. 5060.0018.11.201419.11.2014
Základna škola, Laborecká 66, 066 01 Humenné zmluva č. 5170.0018.11.201419.11.2014
Základná umelecká škola, Mierova 81, 066 01 Humenné zmluva č. 5290.0018.11.201419.11.2014
Základná škola, Pugačevova 7, 066 01 Humenné zmluva č.5230.0018.11.201419.11.2014
Centrum voľného času DÚHA, Nám.slobody 48, 06601 Humenné zmluva č.5340.0018.11.201419.11.2014
Základná škola, SNP 1, 066 01 Humenné zmouva č. 5140.0018.11.201419.11.2014
Ladislav Biľo dodatok 2014/319 k z0.0014.11.201415.11.2014
Katarína Raczková dodatok 2014/320 k z0.0014.11.201415.11.2014
Mgr.Eva Reviľaková dodatok 2014/321 k z0.0014.11.201415.11.2014
Pavol Hocko dodatok 2014/38 k zm0.0014.11.201415.11.2014
MUDr.Viktor Telin dodatok 2014/313 k z0.0013.11.201414.11.2014
Magdaléna Lehotská dodatok 2014/315 k z0.0013.11.201414.11.2014
Anna Hornaková dodatok 2014/316 k z0.0013.11.201414.11.2014
Pavol Hocko dodatok 2014/3170.0013.11.201414.11.2014
PhDr.Eva Ringerová zmluva 2014/3140.0013.11.201414.11.2014
Alica Sokáčová dodatok 2014/280 k z0.0012.11.201413.11.2014
Gabriel Šepeľa dodatok 2014/301 k z0.0012.11.201413.11.2014
Mgr.Renáta Vreteničková dodatok 2014/3020.0012.11.201413.11.2014
Ing.Vladimír Daňo dodatok 2014/303 k z0.0012.11.201413.11.2014
Svetlana Škutková dodatok 2014/304 k z0.0012.11.201413.11.2014
Melánia Rudyová dodatok 2014/305 k z0.0012.11.201413.11.2014
Teodózia Bejdová dodatok 2014/3060.0012.11.201413.11.2014
Miroslav Gáfrik dodatok 2014/307 k z0.0012.11.201413.11.2014
Anna Rybárová dodatok 2014/308 k z0.0012.11.201413.11.2014
Božena Kundrátová dodatok 2014/310 k z0.0012.11.201413.11.2014
Viktória Jakubovičová dodatok 2014/332 k z0.0012.11.201413.11.2014
Promont Glass s.r.o., Chemlonská 112, 066 01 Humenné dodatok č.1 k zmluve0.0012.11.201413.11.2014
Anna Harmanová zmluva 2014/3120.0012.11.201413.11.2014
Helena Lorencová dodatok 2014/292 k z0.0005.11.201406.11.2014
Helena Lorencová dodatok 2014/293 k z0.0005.11.201406.11.2014
Mária Bartakovičová dodatok 2014/294 k z0.0005.11.201406.11.2014
Ing.Stanislav Kotrády dodatok 2014/295 k z0.0005.11.201406.11.2014
Alžbeta Becová dodatok 2014/298 k z0.0005.11.201406.11.2014
Ľudmila Šepeľová dodatok 2014/300 k z0.0005.11.201406.11.2014
Ján Galajda dodatok 2014/331 k z0.0005.11.201406.11.2014
Anna Petrašová dodatok 2014/334 k z0.0005.11.201406.11.2014
Oľga Mariničová dodatok 2014/335 k z0.0005.11.201406.11.2014
Ján Fedák dodatok 2014/336 k z0.0005.11.201406.11.2014
Eva Krsičková zmluva 2014/2960.0005.11.201406.11.2014
Zuzana Hrindová zmluva 2014/2970.0005.11.201406.11.2014
Pavlína Petrušová zmluva 2014/2990.0005.11.201406.11.2014
Ján Fedák zmluva 2014/3330.0005.11.201406.11.2014
Special trade s.r.o., Jasenov 113, 066 01 Humenné dodatok 1 k zml.10930.0004.11.201405.11.2014
Ministerstvo vnútra SR, MV SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava dodatok 2 k zml.4650.0004.11.201405.11.2014
Komunálna poisťovňa a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava zmluva 12110.0004.11.201405.11.2014
KaT-2, s.r.o., Osloboditeľov 1577/6, 066 01 Humenné zmluva 12120.0004.11.201405.11.2014
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice dodatok č.1 k zml.200.0031.10.201401.11.2014
Ing.František Salanci GAS-SERVIS, Orechová 4, 066 01 Humenné zmluva o dielo č.3/20.0029.10.201430.10.2014
Železnice Slovenskej republiky , Bratislava , Klemensova 8, 813 61 Bratislava dodatok 2 k zml.4140.0028.10.201429.10.2014
Anna Harčarová dodatok 2014/286 k z0.0028.10.201429.10.2014
Valéria Franková dodatok 2014/287 k z0.0028.10.201429.10.2014
Verona Virčíková dodatok 2014/288 k z0.0028.10.201429.10.2014
Viera Šoltésová dodatok 2014/290 k z0.0028.10.201429.10.2014
Martin Jevčák dodatok 2014/291 k z0.0028.10.201429.10.2014
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné, Kukorelliho 1, 066 70 Humenné dohoda č.67/§50j/PS/0.0028.10.201429.10.2014
Kamil Mitošinka zmluva 2014/2890.0028.10.201429.10.2014
Železnice Slovenskej republiky , Bratislava , Klemensova 8, 813 61 Bratislava dodatok 2 k zml.4140.0027.10.201428.10.2014
Spojená škola internátna, Komenského 3, 066 01 Humenné dodatok 1 k zml. 5400.0007.10.201408.10.2014
ELSIG s.r.o., Biela Voda 1054/11, 060 01 Kežmarok dodatok 1 k zml.11860.0007.10.201408.10.2014
Mikuláš Sinkulet dodatok 2014/253 k z0.0007.10.201408.10.2014
EL PACT s.r.o., Riečna 2108/1, 066 01 Humenné zmluva 1037/20140.0007.10.201408.10.2014
Ing.Eva Kaššová, Starinská 8, 066 01 Humenné zmluva 12080.0007.10.201408.10.2014
LUMION s.r.o.,Starinská 55, 066 01 Humenné zmluva 12090.0007.10.201408.10.2014
Katarína Kranerová, Domašanská 457/3, 066 01 Humenné zmluva 12100.0007.10.201408.10.2014
BLAKER s.r.o., Štefanikova 27, 066 01 Humenné zmluva 3450.0007.10.201408.10.2014
EC-Europe Consulting s.r.o., Štefánikova 18, 066 01 Humenné zmluva 860.0007.10.201408.10.2014
Emília Horváthová dodatok 2014/254 k z0.0003.10.201404.10.2014
František Lipa dodatok 2014/256 k z0.0003.10.201404.10.2014
Anna Budaiová dodatok 2014/256 k z0.0003.10.201404.10.2014
Anna Pekariková dodatok 2014/257 k z0.0003.10.201404.10.2014
Mária Krišková dodatok 2014/258 k z0.0003.10.201404.10.2014
Mária Šepeľová dodatok 2014/259 k z0.0003.10.201404.10.2014
Marta Lipovská dodatok 2014/260 k z0.0003.10.201404.10.2014
Marta Lipovská dodatok 2014/260 k z0.0003.10.201404.10.2014
Ernestína Jašová dodatok 2014/261 k z0.0003.10.201404.10.2014
Anna Ochraňová dodatok 2014/262 k z0.0003.10.201404.10.2014
Mária Hodorová dodatok 2014/263 k z0.0003.10.201404.10.2014
Miloš Vrančík dodatok 2014/264 k z0.0003.10.201404.10.2014
Lekáreň Mária Humenné s.r.o, Krátka 3, 066 01 Humenné zmluva 6730.0003.10.201404.10.2014
RNDr.Ivan Daňo dodatok 20014/242 k 0.0026.09.201427.09.2014
Gabriela Findrová dodatok 2014/235 k z0.0026.09.201427.09.2014
Anna Kornajová dodatok 2014/240 k z0.0026.09.201427.09.2014
Ľubica Horvátová dodatok 2014/241 k z0.0026.09.201427.09.2014
Ing.Milan Terefenko dodatok 2014/243 k z0.0026.09.201427.09.2014
Ing.Milan Terefenko dodatok 2014/244 k z0.0026.09.201427.09.2014
Pavel Korba dodatok 2014/246 k z0.0026.09.201427.09.2014
Václav Sládek dodatok 2014/247 k z0.0026.09.201427.09.2014
Mária Kračuniková dodatok 2014/248 k z0.0026.09.201427.09.2014
Milan Škára dodatok 2014/249 k z0.0026.09.201427.09.2014
Mária Chranková dodatok 2014/250 k z0.0026.09.201427.09.2014
Eva Sivčová zmluva 2014/2450.0026.09.201427.09.2014
Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 34 Humenné dohoda o zabezpečení0.0022.09.201423.09.2014
Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 34 Humenné dohoda o zabezpečení0.0022.09.201423.09.2014
Jarmila Klesová dodatok 2014/236 k z0.0018.09.201419.09.2014
Alexander Kubaško dodatok 2014/237 k z0.0018.09.201419.09.2014
Ľudmila Kruľová zmluva 2014/2380.0018.09.201419.09.2014
Falck Záchranná a.s., Báčikova 7, 040 01 Košice zmluva č. 12070.0018.09.201419.09.2014
Jaroslav Smoľak dodatok 2014/229 k z0.0017.09.201418.09.2014
Miroslav Šubert dodatok 2014/231 k z0.0017.09.201418.09.2014
RSDr.Pavol Bača dodatok 2014/232 k z0.0017.09.201418.09.2014
Jolana Husarová dodatok 2014/233 k z0.0017.09.201419.08.2014
Juraj Palko dodatok 2014/234 k z0.0017.09.201418.09.2014
Monika Kucirková dodatok 2014/239 k z0.0017.09.201418.09.2014
Ján Demčák zmluva 2014/2280.0017.09.201418.09.2014
Alena Kuliková zmluva 2014/2300.0017.09.201418.09.2014
Miroslav Timko dodatok 2014/189 k z0.0011.09.201412.09.2014
Alžbeta Polakovská dodatok 2014/218 k z0.0011.09.201412.09.2014
Margareta Marcinová dodatok 2014/219 k z0.0011.09.201412.09.2014
Alžbeta Župiková dodatok 2014/220 k z0.0011.09.201412.09.2014
Ján Lichman dodatok 2014/221 k z0.0011.09.201412.09.2014
Iveta Kardošová dodatok 2014/223 k z0.0011.09.201412.09.2014
Verona Džulová zmluva 2014/2170.0011.09.201412.09.2014
Mária Baková zmluva 2014/2220.0011.09.201412.09.2014
Mária Pajunková zmluva 2014/2240.0011.09.201412.09.2014
Spojená škola internátna, Komenského 3, 066 01 Humenné dodatok 2 k zml.0.0009.09.201410.09.2014
Paulína Kurejová dodatok 2014/209 k z0.0004.09.201405.09.2014
Mária Sciranková dodatok 2014/211 k z0.0004.09.201405.09.2014
Ing.Klára Tutková dodatok 2014/212 k z0.0004.09.201405.09.2014
Milan Semančík dodatok 2014/213 k z0.0004.09.201405.09.2014
Iveta Ročkaiová zmluva 2014/2080.0004.09.201405.09.2014
Viera Beneová zmluva 2014/2100.0004.09.201405.09.2014
Mariana Tribulová zmluva 2014/2140.0004.09.201405.09.2014
Anna Pataráková zmluva 2014/2150.0004.09.201405.09.2014
Jana Pečeňaková zmluva 2014/2160.0004.09.201405.06.2014
WAGON SLOVAKIA KOŠICE a.s., Bencúrova 3, 040 01 Košice dodatok 1 k zml.11650.0027.08.201428.08.2014
Spojená škola internátna, Komenského 3, 066 01 Humenné dodatok 1 k zml.5400.0027.08.201428.08.2014
Energobyt s.r.o., Lipová 1, 066 01 Humenné dodatok 2 k zml.4200.0027.08.201428.08.2014
Monika Hartošová OPAL m, Laborecka 1852/8, 066 01 Humenné zmluva 12020.0027.08.201428.08.2014
Vladimír Jurašek, Gaštanová 1914/98, 066 01 Humenné zmluva 12030.0027.08.201428.08.2014
S+S STOM s.r.o., Starinská 82, 066 01 Humenné zmluva 12040.0027.08.201428.08.2014
Tomáš Šimeček, Partizánska 6, 066 01 Humenné zmluva 12050.0027.08.201428.08.2014
Lucia Čorná, Třebíčska 1836/10, 066 01 Humenné zmluva 12060.0027.08.201428.08.2014
Falck Záchranná a.s, Bačikova 7, 040 01 Košice zmluva 12070.0027.08.201428.08.2014
Mária Firdová, Za mostom 9, 040 18 Košice zmluva 1680.0027.08.201428.08.2014
Martin Štec M a S, Laborecká 29, 066 01 Humenné zmluva 7970.0027.08.201428.08.2014
Darina Sadivová dodatok 2014/162 k z0.0025.08.201426.08.2014
František Bačovčin dodatok 2014/186 k z0.0025.08.201426.08.2014
František Bačovčin dodatok 2014/187 kk 0.0025.08.201426.08.2014
Božena Kučeraková dodatok 2014/188 k z0.0025.08.201426.08.2014
Paulína Valigová dodatok 2014/190 k z0.0025.08.201426.08.2014
Dušan Slamený dodatok 2014/191 k z0.0025.08.201426.08.2014
Michal Tokár dodatok 2014/192 k z0.0025.08.201426.08.2014
Helena Sivčová dodatok 2014/193 k z0.0025.08.201426.08.2014
Vlasta Lichvanová dodatok 2014/194 k z0.0025.08.201426.08.2014
Jozef Kirsch dodatok 2014/195 k z0.0025.08.201426.08.2014
Miloš Krupa dodatok 2014/1960.0025.08.201426.08.2014
Ján Hričišo dodatok 2014/199 k z0.0025.08.201426.08.2014
Margita Domagalská dodatok 2014/200 k z0.0025.08.201426.08.2014
Jozef Vančík dodatok 2014/201 k z0.0025.08.201426.08.2014
Mária Korkobcová dodatok 2014/202 k z0.0025.08.201426.08.2014
ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava rámcova zmluva č. 300.0025.08.201426.08.2014
Juraj Zelienka zmluva 2014/1970.0025.08.201426.08.2014
Gabriel Eštok zmluva 2014/1980.0025.08.201426.08.2014
Anna Kovčová zmluva 2014/2030.0025.08.201426.08.2014
Mária Firdová, Za mostom 9, 040 18 Košice - Krásna nad Hornádom zmluva č. 1680.0020.08.201421.08.2014
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava dodatok k Zmluve o p0.0016.08.201417.08.2014
Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 34 Humenné dohoda o zabezpečení0.0015.08.201416.08.2014
Humenská energetická spoločnosť s.r.o., Chemlonská 1, 066 33 Humenné príloha k zmluve o d0.0015.08.201416.08.2014
Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 34 Humenné dohoda o zabezpečení0.0013.08.201414.08.2014
Monika Hartošová OPAL m, Laborecká 1852/8, 066 01 Humenné zmluva č.12020.0007.08.201408.08.2014
Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 34 Humenné dohoda o zabezpečení0.0004.08.201405.08.2014
Dušan Stoják, Laborecká 51, 066 01 Humenné dodatok 1 k zml.2900.0028.07.201429.07.2014
Pavol Slnek dodatok 2014/182 k z0.0028.07.201429.07.2014
Helena Kardošová dodatok 2014/185 k z0.0028.07.201429.07.2014
Jozef Lučkanič zmluva 2014/1830.0028.07.201429.07.2014
Július Bača zmluva 2014/1840.0028.07.201429.07.2014
Jana Bučková, 067 23 Hrubov 43 zmluva č.12010.0028.07.201429.07.2014
MESTO HUMENNÉ, PhDr.Jana Vaľová, Kukorelliho 34, Humenné zmluva č.721/20140.0025.07.201426.07.2014
MESTO HUMENNÉ, PhDr.Jana Vaľová, Kukorelliho 34, Humenné zmluva č.722/20140.0025.07.201426.07.2014
Miroslav Kriška dodatok 2014/177 k z0.0024.07.201425.07.2014
Ján Maľar dodatok 2014/178 k z0.0024.07.201425.07.2014
Ignác Kudík dodatok 2014/179 k z0.0024.07.201425.07.2014
Helena Zdenovcová dodatok 2014/180 k z0.0024.07.201425.07.2014
PeadDr.Igor Hanák dodatok 2014/181 k z0.0024.07.201425.07.2014
FARMAMI spol. s r.o., Hollého 3, 080 01 Prešov zmluva 12000.0023.07.201424.07.2014
Anna Kurucová dodatok 176/2014 k z0.0021.07.201422.07.2014
Katarína Sivá dodatok 2014/171 k z0.0021.07.201422.07.2014
Ing.Eva Balažová dodatok 2014/172 k z0.0021.07.201422.07.2014
Magdaléna Adamová dodatok 2014/173 k z0.0021.07.201422.07.2014
Magdaléna Adamovová dodatok 2014/174 k z0.0021.07.201422.07.2014
Anna Babčaková dodatok 2014/175 k z0.0021.07.201422.07.2014
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín priloha 1 k zml. 24 0.0021.07.201422.07.2014
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín zmluva 24 1670.0021.07.201422.07.2014
Bohumír Kovař dodatok 2014/161 k z0.0016.07.201417.07.2014
Margita Perželová dodatok 2014/167 k z0.0016.07.201417.07.2014
Magdaléna Tokošová dodatok 2014/168 k z0.0016.07.201417.07.2014
Mgr. Mária Tokošová dodatok 2014/169 k z0.0016.07.201417.07.2014