Kontakty

Riaditeľ
Ing. Milan Kuruc riaditeľ organizácie kuruc@tshe.sk tel: 057/775 50 20
      0911 634 623
Zástupkyňa riaditeľa      
PhDr. Dagmar Krajníková zástupkyňa riaditeľa krajnikova@tshe.sk tel: 057/775 43 56
      0903 272 406
Sekretariát riaditeľa      
    sekretariat@tshe.sk tel: 057/775 50 20
      0903 272 415
Ekonomické stredisko
Ing. Helena Murgová vedúca strediska murgova@tshe.sk tel: 057/775 34 15
    0903 272 402
Stredisko vývozu TKO, separácie odpadu a čistenia tel: 057/775 43 56
PhDr. Dagmar Krajníková  vedúca strediska, zástupkyňa riaditeľa krajnikova@tshe.sk 0903 272 406
       
 
Technicko-prevádzkové stredisko
Ing. Jozef Kopáč  vedúci strediska kopac@tshe.sk tel: 057/788 00 51
0903 272 398
Vladimír Vell majster údržby verejného osvetlenia,
parkoviská, trhovisko
vell@tshe.sk tel: 057/788 00 53
0903 272 401
Ing. Františka Mudra, MBA majster údržby skleníkov a výsadby kvetov
a zelene, výrub stromov, kosba
mudra@tshe.sk tel: 057/788 00 53
0911 929 146
Ing. Radovan Chovanec referent cestného hospodárstva chovanec@tshe.sk tel: 057/788 00 52
0903 272 410
 
Stredisko pohrebisko
Milada Bačová administratívna pracovníčka bacova@tshe.sk tel: 057/775 46 79
0902 242 192