Čistenie mesta

Čistenie mesta
 
Čistenie miestnych komunikácií a ulíc.
Vykonávame strojné čistenie komunikácií v pondelok až piatok a ručné čistenie ulíc mesta Humenné, ktoré bude aktualizované týždenne:
 
- čistenie verejných priestranstiev,
- ručné zametanie a čistenie mesta,
- čistenie miestnych komunikácii a kropenie polievacím vozidlom,
- čistenie kanalizačných vpustí a výmena bahenných košov
 
 
 
Vedúca: PhDr. Dagmar Krajníková / 0903 272 406

Harmonogram čistenia chodníkov na rok 2017
Harmonogram ručného čistenia mesta na rok 2017
Harmonogram strojného čistenia na rok 2017