Údaje o organizácii


Technické služby mesta Humenné
Sninská 1018/27
066 01 Humenné
-----------------------------------------

IČO:  00186155
DIČ:  2021216736
 
Bankové spojenie :
Všeobecná úverová banka
Námestie slobody 26/10
066 01 Humenné

Ćíslo účtu:
SK89 0200 0000 0000 0232 3532