Výzvy na cenové ponuky r.2014


Výzva na vrecia
Výzva na smetné koše
Výzva na GO vlečky
Výzva na kontajnery
VYHODNOTENIA PONÚK
Výzva kosačka bubnová
Výzva cestné farby
Výzva deratizácia
VYHODNOTENIE Bubnova kosacka
VYHODNOTENIE Cestná farba
VYHODNOTENIE Deratizácia
Výzva - vykonanie psychotestov
Výzva kvalifikačná karta vodiča
Výzva rekonštrukcia elektroinštalácie
VYHODNOTENIE Vykonanie psychotestov vodičov
Výzva rekonštrukcia rozvádzačov VN- verejné osvetlenie
VYHODNOTENIE Kvalifikačná karta vodiča
Výzva na nákup pracovnej obuvi a ošatenia
VYHODNOTENIE rekonštrukcia vnútornej elektroinštalácie Domu smútku v Humennom
VYHODNOTENIE nákup pracovnej obuvi a ošatenia
Výzva - rekonštrukcia verejného osvetlenia na Sídl.III. v Humennom
VYHODNOTENIE vypracovanie projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia na Sídl. III. v Humennom
Výzva - na nákup plastových kontajnerov pre zber komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu
VYHODNOTENIE - na nákup a dodávku posypovej soli za účelom zimnej údržby miestnych komunikácií mesta Humenné
Výzva - na nákup a dodávku posypovej soli
VYHODNOTENIE na nákup plastových kontajnerov pre zber komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu
Výzva - na predkladanie cenových ponúk-štiepkovač
VYHODNOTENIE - na nákup šiepkovač drevnej hmoty
Výzva - na predkladanie cenových ponúk na stavebné práce na r.2015
VYHODNOTENIE - na predkladanie cenových ponúk na stavebné práce na r.2015